PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Krizové intervence v pedagogické praxi - LPED25
Anglický název: Crisis Intervention in Pedagogical Internship
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Vysvětlení: Předmět má prerekvizitu LPED02, LPED13
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Procházková
Patří mezi: Učitelství n.,e.,f.Mgr.-PV2/pedagogika
Záměnnost : L0262
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz je zaměřen na objasnění a vymezení možností krizových intervencí v jednotlivých oblastech - rodině, škole a poradenství. V průběhu semináře jsou účastníci seznamováni se souvislostmi jak na straně klientů, tak na straně těch, kdož zasahují. Součástí semináře jsou praktické nácviky jednotlivých kroků krizové intervence, nezbytnou podmínkou je aktivní účast studentů a seznámení se specifickými pracovišti. Další podmínkou pro klasifikovaný zápočet je vypracování průběžných úkolů a zpracování seminární práce.
Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (20.09.2017)
Sylabus
Témata:
  • Vymezení pojmu krize.
  • Možné příčiny krizí.
  • Projevy krize.
  • Specifika krizových intervencí.
  • Variabilita řešení s ohledem na možné důsledky.
  • Interdisciplinarita při krizové intervenci.
  • Problematika krizového interventa - osobnost, vzdělání, ohrožení burn-out syndromem.
  • Specificky zaměřená pracoviště - vytvoření regionálních map pomoci.

Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (20.09.2017)
Literatura
Literatura:

KASTOVÁ, V. Krize a tvořivý přístup k ní.Praha: Portál, 2000.

MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada, 2002.

PROCHÁZKOVÁ, J. Dítě se syndromem CAN (in Lidmila Valentová a kol.: Školní poradenství I, UK PedF, 2013. ISBN 978-80-7290-710-6).

ŠPATENKOVÁ, N. a kolektiv. Krize. Psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0888-74.

ŠPATENKOVÁ, N. a kolektiv. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0586-9.

VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2510-9.

Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (20.09.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK