PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Práce se skupinou - LPED24
Anglický název: Work with Group
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Procházková
Patří mezi: Učitelství n.,e.,f.Mgr.-PV2/pedagogika
Záměnnost : L0263
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Zaměření kurzu je sebezkušenostní formou získat i prohloubit znalosti a dovednosti ohledně práce se skupinou. Frekventanti se při setkáních aktivně účastní práce skupiny, zažijí jednotlivé aspekty a specifika práce s malou a střední skupinou.
Poslední úprava: Šedivý Antonín, Mgr., Ph.D. (29.09.2017)
Sylabus
Témata:
  • Stanovení skupin - formální, neformální, jejich členění podle velikosti, zaměření.
  • Fáze vývoje skupin.
  • Rituály a jejich důležitost a limity.
  • Koheze.
  • Patologie ve skupině a skupiny - agresivita, šikana, ...
  • Možnosti práce podle cíle a volby průběhu.

Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (20.09.2017)
Podmínky zakončení předmětu

Pro získání klasifikovaného zápočtu je nutná docházka s aktivní účastí, vypracovávání průběžně zadaných úkolů a vypracování seminární práce. Kurz je limitován maximálním počtem účastníků -20-, aby mohla proběhnout individuální zkušenost.

Poslední úprava: Šedivý Antonín, Mgr., Ph.D. (29.09.2017)
Literatura

BAKALÁŘ, E. Dospělí si mohou stále hrát. Praha: Alpha Publishing 2004. ISBN 80-86851-05-2

BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha: Spektrum,1970 a další vydání

HAYES, N. Psychologie týmové práce. Strategie efektivního vedení týmu. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6.

HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. AISIS, 2005.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-150-9.

VÁGNEROVÁ, M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.

VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. ASIS o.s., 2005. ISBN 80-239-4514-9.

VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (20.09.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK