PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pomocné vědy historické novověku 1 - KHIS038
Anglický název: Auxiliary Historical Sciences of Modern Era 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Neslučitelnost : KDKU053
Je neslučitelnost pro: KDKU053
Anotace -
Výuka novověké paleografie na textech, které byly napsány na území českého státu (latinsky, německy, česky).
Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (17.09.2020)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je naučit studenty bezpečně číst raně novověké tištěné texty a jednodušší texty rukopisné a umět je správně citovat i editovat.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (17.09.2020)
Literatura -

I. Hlaváček, J. Kašpar, R. Nový, Vademecum pomocných věd historických, Jinočany 1997

J. Kašpar, Úvod do novověké latinské paleografie I-II, Praha 1987

Z. Hledíková, J. Kašpar, I. Ebelová, Paleografická čítanka, Praha 2000

Josef Vintr, Zásady transkripce českých textů z barokní doby,  Listy filologické 121, 1998, s. 341−346

Alexandr Stich, Radek Lunga, ediční poznámka k vydání díla: J. Kořínek, Staré paměti kutnohorské, Praha 2000

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (17.09.2020)
Metody výuky -

Kombinace výkladu a praktické práce s vybranými texty (četba, editace). V plné míře lze vyučovat pouze kontaktně, distanční forma zcela nevhodná.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu je nutná bezpečná četba raně novovověkého tištěného textu a snazšího textu rukopisného.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (17.09.2020)
Sylabus -

1. Rozdíl mezi transkripcí a transliterací.

2.-4. Společná četba jednodušších tištěných textů.

5.-7. Společná četba náročnějších tištěných textů. Nejčastěji užívané zkratky.

8. - 11.  Společná četba jednodušších rukopisů.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (17.09.2020)
Vstupní požadavky -

Pro účastníky kurzu je nezbytná alespoň základní znalost latiny a němčiny!

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (17.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

1. Četba jakéholikiv tištěného textu.

2. Odevzdaná kvalitní edice vybraného úryvku tištěného textu.

3. Četba rukopisu z 15. - 19. století (na základě společně čtených textů v rámci semináře).

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK