PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Pomocné vědy historické - novověk 1 - KDKU053
Anglický název: Auxiliary Historical Sciences ? Modern period 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: KHIS038
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Neslučitelnost : KHIS038
N//Je neslučitelnost pro: KHIS038
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (14.07.2018)
Výuka novověké paleografie na textech, které byly napsány na území českého státu (latinsky, německy, česky).
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (14.07.2018)

I. Hlaváček, J. Kašpar, R. Nový, Vademecum pomocných věd historických, Jinočany 1997

J. Kašpar, Úvod do novověké latinské paleografie I-II, Praha 1987

Z. Hledíková, J. Kašpar, I. Ebelová, Paleografická čítanka, Praha 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (14.07.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Obsahem zápočtu je přepis novověkého textu do současného písma.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (19.09.2013)

Pro účastníky kurzu je nezbytná alespoň základní znalost latiny a němčiny!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK