PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filozofická antropologie - KFIL009
Anglický název: Philosophical Anthropology
Zajišťuje: Katedra filosofie a práva (26-KFP)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: KKSTE082, KFIL008
Je záměnnost pro: KFIL024
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (26.10.2022)
Předmět se zabývá filosofickou reflexí člověka a témat s tím souvisejících: osoba, duše a tělo, poznání a jednání. Výklad je rozčleněn do následujících tematických celků:
1. osoba (různé definice osoby, ontologická koncepce, psychologická koncepce, sociologická koncepce, kritická reflexe a srovnání)
2. duševní činnosti (kognitivní a apetitivní schopnosti, smysly, rozum, emoce, vůle, duchovost rozumu a vůle)
3. duše a tělo (naturalistický redukcionismus, moderní neredukcionistické koncepce mysli, dualismus principů, substanciální dualismus, kritická reflexe a srovnání)
4. svoboda (libertarianismus, tvrdý determinismus, kompatibilismus, kauzalita činitele, dvě koncepce svobody)
5. další témata (problematika transcendence, člověk je "schopen Boha" (capax Dei) atd.)
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (26.10.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními antropologickými pojmy a problémy, poskytnout základní orientaci v oboru, připravit pro navazující teologické disciplíny, především teologickou antropologii.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (26.10.2022)

D. Peroutka, Tomistická filosofická antropologie. Praha, 2012.

W. Norris Clarke, Osoba a bytí, Praha 2007.

James Hill, Jakub Mihálik (eds.), Vědomí bez redukce, Praha 2015.

Filip Tvrdý, Nesnáze introspekce, Praha 2015, s. 89-166.

Petr Dvořák, Kauzalita činitele, Praha 2020, s. 17-44 (doporučeno i 45-126)

Machula, T. Duše a mysl aneb cesta tam a zase zpátky, Filosofický časopis 59 (2011), č. 5, s. 645-663.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (26.10.2022)

Výuka předmětu probíhá formou přednášky, tu doplňuje četba a diskuse nad vybranými a relevantními texty k dané problematice.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (26.10.2022)

1. Úspěšné absolvování ústní zkoušky a pohovor nad povinnou literaturou. Student musí znát to, co bylo odpřednášeno a prodiskutováno, plus povinná literatura.
2. Student prokáže přiměřenou úroveň vlastního promyšlení problematiky a schopnost kritické diskuse na dané téma

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (26.10.2022)

Doporučuje se předchozí absolvování předmětu Metafyzika, není to však nutné.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (26.10.2022)

Úspěšné absolvování ústní zkoušky, pohovor nad povinnou literaturou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK