PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2 - KDKU036
Anglický název: Synoptic History of Art of 19th and 20th Centuries 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Korekvizity : KDKU035
Záměnnost : KDKU037
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RAKUSANOVA (08.09.2008)
Přednáška je věnována evropskému a českému umění v 19. a 20. století. V jejím rámci je charakterizováno umění klasicismu a jeho historické a ideové zdroje, dále umělecká tvorba romantismu a historismu, počátky moderního umění v díle realistů, impresionistů, symbolistů a postimpresionistů, nástup evropských avantgard i vývoj modernistických a postmodernistických tendencí od druhé světové války až do současnosti.
Literatura
Poslední úprava: PECHM (10.09.2012)

Doporučená literatura, požadované minimum:

Blažíčková-Horová, N., České malířství 19. století. Katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století. Klášter sv. Anežky České. Praha 1998

Brettell, R. R., Modern art, 1851-1929 :capitalism and representation. Oxford 1999

Clark, T. J., Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism. New Haven ? London 1999

Bydžovská L. - Lahoda V. - Srp K., České moderní umění 1900-1960: Národní galerie v Praze. (kat.) Národní galerie v Praze, Praha 1996

Causey, A. (ed.), Sculpture since 1945. Oxford 1998

Curtis, P., Sculpture 1900-1945: after Rodin. Oxford 1999

Foster H.,Kraussová R., Bois Y.-A., Buchloh B. H. D., Umění po roce 1900, Praha 2007

Hopkins, D. (ed.), After modern art, 1945-2000. Oxford 2000

Huyghe, R., Umění nové doby. Praha 1974

Chalupecký, J., Nové umění v Čechách. Praha 1994

Krauss, R. E., Passages in modern sculpture. Cambridge, Mass. 1981

Lahoda, V. (ed.), Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938. Praha 1998 (2 díly)

Lynton, N., Umění 19. a 20. století. Praha 1981

Nelson, R. S.-Shiff, R. (eds.), Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava 2004

Petrasová, T., Lorenzová, H. (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. Praha 2001 (2 díly)

Poche, E. (ed.), Praha národního probuzení. (Čtvero knih o Praze). Architektura-sochařství-malířství-užité umění. Praha 1980, s. 35-122

Ruhrberg, K.-Walther, I. F. (eds.), Umění 20. století. Malířství, skulptury a objekty, Nová médie, Fotografie. Praha 2004

Ševčík J., Morganová P. Dušková D., České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001

Švácha, R.-Platovská, M. (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958. Praha 2005 (1 díl)

Švácha, R.-Platovská, M. (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1959-2000. Praha 2007 (2 díly)

Walther I.F. (ed.), Art of the 20th Century, I., II., Köln a.R. 1998

Zeitler, R., Die Kunst des 19. Jahrhunderts. Propyläen Kunstgeschichte Bd. XI. Berlin 1984 (i jiná vyd.)


 
Další tituly:
Anděl, J. (ed.), Czech Modernism 1900-1945 (kat., The Museum of Fine Arts Houston). Houston 1989
Benevolo L., Geschichte der Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts, I-II. München 1964
Blau E. - Platzer M. (eds.), Shaping the Great City. Modern Architecture in Central Europe 1890-1937. Munich.London - New York 1999
Cassou, J.; Langui, E., Pevsner, N., The Sources of Modern Art. London 1962
Čapek, J., Moderní výtvarný výraz. Praha 1958
Čornej P., Prahl R. (eds.), Čechy a Evropa v kultuře 19. století. Sborník sympozia pořádaného Národní galerií v Praze a Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV v rámci Smetanových dnů v Plzni 1990. Praha 1993
Dostál, O., Pechar, J., Procházka, V., Moderní architektura v Československu. Praha 1970
Foster, H., Compulsive Beauty. Cambridge, Mass. 1993
Gordno, D. E., Modern Art Exhibitions 1900-1916. Selected Catalogue Documentation. München 1974
Haas, F., Architektura 20. století. Praha 1978
Hartley, K., The Romantic Spirit in German Art 1790-1990. Edinburgh 1994
Hitchcock, H.-R., Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries. Harmondsworth 1958
Hofmann, W., Das Irdische Paradies. Kunst im 19. Jahrhundert. München 1960
Chalupecký, J., Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha 1998
Jiřík, F. X., Vývoj malířství českého ve století XIX. Dílo VI, 1908-1909, s. 117-226
Joachimides, Ch. M. - Rosenthal N. (eds.), Die Epoche der Moderne. Kunst im 20. Jahrhunderts. Berlin 1997
Kotalík, J., Tschechische Kunst 1878-1914. Auf dem Weg in die Moderne (kat., Mathildenhöhe Darmstadt). Darmstadt 1984
Krauss,R. E., The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Mass. 1985
Krauss, R. E., The Optical Unconscious. Cambridge, Mass. 1993
Lamač, M., Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha 1988
Lamač, M., Myšlenky moderních malířů. Praha 1989
Lemagny, J. C., Visionary Architects. Houston 1968
Les Avant-Garde Tcheques (kat.). Arles 1990
Mádl, K. B., Výbor z kritických projevů a drobných spisů. Praha 1959
Matějček, A., Wirth, Z., Česká architektura 1800-1920. Praha 1922
Micheli de M., Umělecké avantgardy dvacátého století. Praha 1964
Nebeský, V., L'art moderne tchéchoslovaque. Paris 1937
Vlnas, V., Pomajzlová, A., Moderní galerie tenkrát 1902-1942 (kat., NG). Praha 1992
Padrta, J., Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Teorie, kritika, polemika. Praha 1992
Poche, E., Praha na úsvitu nových dějin. (Čtvero knih o Praze). Architektura - sochařství - malířství - užité umění. Praha 1988
Procházka V., Hartmann, P., Sbírka českého sochařství 19. a 20. století. Praha 1978
Rosenblum, R., Modern Painting and the Northern Romantic Tradition: Friedrich to Rothko. New York 1975
Seibt, F. (ed.), Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne. Frankfurt a. M., Berlin 1995
Schapiro, M., Modern Art. 19th&20th Centuries. New York 1968
Stanislawski, R. - Brockhaus, Ch., Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa. Bonn 1994
Szeemann, H., Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Europäische Utopien seit 1800. Frankfurt am Main 1983
Šmejkal, F., České imaginativní umění. Praha 1996
Švácha, R., Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911-1923. Praha 2000
Švestka, J. - Vlček, T. (eds.), Český kubismus 1909-1925. Stuttgart 1991
Tuffelli, N., Umění 19. století. Praha 2001
Vlček, T., Praha 1900. Praha 1986
Volavka, V., Česká kresba XIX. století. Praha 1940
Volavka, V., České malířství devatenáctého století. Praha 1941
Volavka, V., Česká malba XIX. století. Praha 1942
Volavka, V., Sochařství devatenáctého století. Praha 1948
Volavka, V., O moderním umění. Praha 1961
Volavka, V., České malířství a sochařství 19. století. Praha 1968
Wittlich, P., Umění a život. Doba secese. Praha 1987
Wittlich, P., Česká secese. Praha 1982
Wittlich, P., České sochařství ve XX. století. Praha 1978

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PECHM (29.01.2013)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Ústnímu zkoušení předchází test ze znalostí českých a zahraničních uměleckých děl  z oblasti sochařství a malířství v období 1780 - 1980. Test je nutné splnit minimálně na 65%. Pokud student dosáhne požadovaného limitu, pokračuje ve zkoušce. Tomu, kdo jej nesplní, propadá první termín. Poté student přichází na druhý termín a test skládá znovu s tím, že ke zkoušce pokračuje i za situace, že v testu nedosáhne zmiňovaného limitu 65%, ovšem jeho startovací známkou při ústním zkoušení je 3. Totéž platí i pro třetí termín.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK