PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2007/2008
   Přihlásit přes CAS
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1 - KDKU035
Anglický název: Synoptic History of Art of 19th and 20th Centuries 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2006 do 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Je korekvizitou pro: KDKU036
Anotace
Poslední úprava: PECHM (10.09.2012)
Přednáška je věnována evropskému a českému umění v 19. a 20. století. V jejím rámci je charakterizováno umění
klasicismu a jeho historické a ideové zdroje, dále umělecká tvorba romantismu a historismu, počátky moderního umění v díle realistů, impresionistů, symbolistů a postimpresionistů, nástup evropských avantgard i vývoj modernistických a postmodernistických tendencí od druhé světové války až do současnosti.


1. Klasicismus (novoklasicismus)
Michail W. Alpatow, Studien zur Geschichte der westeuropäischen Kunst. Köln 1974; Nerdinger W., Philipp, K. J., Schwarz H. P., Revolutionsarchitektur. Ein Aspekt der europäischen Architektur um 1800. München 1990; Barok, klasicismus, empír. Bratislava 1955; Lankheit, K., J. L. David-Der Tod Marats. Stuttgart 1962; Scheinfuss, K. (ed.), Von Brutus zu Marat. Kunst im Nationalkonvent 1789-1795. Dresden 1973; Gurlitt, C., Geschichte der neueren Baukunst. Stuttgart 1888; Mráz, B., Ingres. Praha 1983; Courthion, P, David, Ingres, Gros, Géricault. Ženeva 1946; Rosenberg, P., De David a Delacroix: la peinture française de 1774 a 1830. Paris 1974;Hníková-Malá, D., Jean-Dominique Ingres. Praha 1963; Ingres. Milano 1965; Ingres, Jean Auguste Dominique. LOpera completa di Ingres. Milano 1968; Radius, E., Ingres. Milano 1968; Meyer, A. G., Canova. Leipzig 1898; Motture, P., Earth and fire. New Haven, London 2001; Rosenberg, A., Thorwaldsen. Bielefeld, Leipzig 1896; Hederer, O., Leo von Klenze: Persönlichkeit und Werk. München 1964; Snodin, M., Karl Friedrich Schinkel: A Universal Man. (kat., Victoria and Albert Museum). London 1991; Borojević, A. U., Entwurf zu einem Königspalast auf der Akropolis von Karl Friedrich Schinkel: eine kunstgeschichtliche und bautechnische Betrachtung. Brün 1937; Gärtner, H., Schinkel-Studien. Leipzig 1984; Klopfer, P., Von Palladio bis Schinkel: Eine Charakteristik der Baukunst des Klassizismus. Esslingen 1911; Karl Friedrich Schinkel und die Antike (kat.). Stendal 1985; Karl Friedrich Schinkel: Reisen nach Italien: Tagebücher, Briefe, Zeichnungen, Aquarelle. Berlin 1979; Betthausen, P., Karl Friedrich Schinkel. Berlin 1983; Ziller, H., Schinkel. Bielefeld-Leipzig 1897; Lankheit, K., Der Tempel der Vernunft: Unveröffentlichte Zeichnungen von Etienne-Louis Boullée. Basel 1968; Pérouse de Montclos, J.-M., Étienne-Louis Boullée (1728-1799) de l'architecture classique a l'architecture révolutionnaire. Paris 1969; Parent, M., Les Salines Royales d' Arc et Senans de Claude-Nicolas Ledoux. Paris 1973; Friedlaender, W., David to Delacroix. Cambridge 1952

2. Významné malířské osobnosti přelomu 18. a 19. století: William Blake, Francisco de Goya, Füssli
Gudiol, J., Goya I., II. Praha 1970; Butlin, M., William Blake - a complete catalogue of his works in the Tate Gallery. London 1971; Raine, K., Blake and Tradition. London 1969; Abbruzzese, M., Goya. Bratislava 1970; Francisco Goya y Lucientes: Caprichos. Praha 1956; Klingender, F. D., Goya v demokratické tradici. Praha 1951; Novotný, V., Goya. Praha 1948; Blažíček, O. , Francisco Goya. Praha 1947; Harris, T., Goya: Engravings and Lithographs, 2 díly. Oxford 1964; Griffiths, A., William Blake, 1757-1827 (kat. Správa Pražského hradu). Praha 2000; Blunt, A., The Art of William Blake. New York 1959; Antal, F., Füseli Studies. London 1956; Idem, Füssli Studien. Dresden 1973; Tomory, P., The life and art of Henry Fuseli. London 1972; Schiff, G., Johann Heinrich Füssli. Zürich-München 1973

3. Klasicismus v Čechách
Rizzi, W. G., Schwarz, M., Die Architektur zur Zeit Josph II., v: Österreich zur Zeit Kaisers Josef II. (kat.). Wien 1980, s. 200-210, 564-572; Kuthan, J., Muchka, I., Aristokratická sídla období klasicismu. Praha 1999; Chytil, K., Doba klassicismu a empiru v Praze. Dílo VI, 1908-1909, s. 33-60; Hojda, Z., Prahl, R. (eds.), Mezi časy. Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň. Praha 2000, s. 37-43; Prahl, R., Prag 1780-1830. Praha 2000; Kroupa, J., Lysková E., Škranc, P., Umění doby osvícenství. Střední Evropa 1760-1810. Kroměříž 1984; Kroupa, J., Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810, Brno, Kroměříž 1987; Bouzková, B., Česká šlechta a její pokus o oživení českého uměleckého života na konci 18. a na počátku 19. století. Documenta Pragensia X, 1991, s. 269-295; Dlabacž, G. J., Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und theils auch für Mähren und Schlesien I-III. Prag 1815; Heumann, J., Die tschechische klassische Malerei des 19. Jahrhunderts. Praha 1955; Preiss, P., Jan Quirin Jahn a český klasicismus. Sborník Národního muzea v Praze XII, 1958, řada A. historie, s. 121-181; Novák, L., Jan Quirin Jahn a portrét raného klasicismu. Umění VIII, 1960, s. 175-185; Dolenský, A., Vincenc Morstadt a jeho pohledy staropražské. Dílo X, 1912, s. 249-264; Brožková L., Jan a Antonín Balzer (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1968; Blažíčková N., Pražský malíř František X. Procházka. Umění XXIII, 1975, s. 451-460; Liška, A., Ludvík Kohl a jeho škola (kat., Muzeum hlavního města Prahy). Praha 1950; Liška, A., Kohlovy rodinné portréty v Muzeu hl. města Prahy. Umění II, 1954, s. 104-109; Pánková, M., Ludvík Kohl 1746-1821 (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1984; Masaryková, A., Praha a Josef Bergler, první ředitel umělecké akademie. Umění XXVII, 1979, s. 77-79; Novák, L., Antonín Machek. Praha 1962; Blažíčková-Horová, N., Dějiny české v obrazech Antonína Machka, v: Wittlichová J., Vondráček R. (eds.), Litografie aneb Kamenopis. Počátky české litografie 1819-1850. K 200. výročí vynálezu litografie Aloisem Senefelderem (kat., Národní galerie v Praze. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze). Praha 1996, s. 48-53; Mráz, B., Karel Postl a základy české krajinomalby. Praha 1957; Kubíček, A., Adaptace kláštera hybernů na celnici. Umění III, 1955, s. 41-47; Brožková J., Zbytky karlínského empiru. Ochrana památek XXIX, 1954, s. 40-42; Lejsková-Matyášová, M., Karlín. empirové předměstí Prahy. Zprávy památkové péče XVI, 1956, s. 16-24; Bulionová-Kubátová, T. Václav Prachner s Josefem Berglerem na Thunově Cibulce. Památky a příroda IX, 1984, s. 596-598;, Bulionová-Kubátová T., O kresbách sochařů a pro sochaře v první třetině 19. století v Čechách. Umění XXXIX, 1991, s. 159-168; Bulionová-Kubátová, T., Václav Prachner (1784-1832) sochařské dílo a náměty malíře Josefa Berglera (1753-1829) (kat., Národní galerie v Praze, Galerie plastik v Hořicích). Praha 1994; Collection de vue des plus interéssantes, et pittoresques de la Bohéme. Vienne 1802-1807; Jirásko, L., Josef Bergler (1753-1829) kresby (kat., Galerie AVU). Praha 1995; Prahl, R., Posedlost kresbou. Počátky Akademie umění v Praze 1800-1835. Praha 1998; Jiřík, F. X., František Horčička (1176-1856). Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1918, s. 16-21; Novák L., Horčičkovy portrétní studie a jejich realizace. Umění V, 1957, s. 229-240; Petrová, E., Osvícenská romantika ve figurálním díle F. Horčičky. Umění V, 1957, s. 241-248; Lejsková-Matyášová, M., Teplice v době klasicismu; Macková, L., Zámek Kačina. Praha 1956; Nauman, P., Zámecký park ve Veltrusích. Praha 1955; Stehlík, M., Lednice, Valtice. Praha 1986; Müller, R., Künstler der Neuzeit Böhmens. Biographische Studien. Berglers Schüler. Mittheilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen XIV, 1876, s. 35-47; Petrová, E.,František Tkadlík. Praha 1960; Roman Prahl (ed.), Josef Bergler a grafika v Praze 1800 1830 (kat. výst.), Muzeum umění, Olomouc 2007

4. Romantismus a historická malba ve světě
Vancsa, E., Überlegungen zur politischen Rolle der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte XXVIII, 1975, s. 145-158; Theinhardt, M., Historismus in der polnischen, tschechischen und ungarischen Malerei des 19. Jahrhunderts, v: Fillitz H. (ed.), Der Traum vom Glück. Die Kunst des Historismus in Europa (kat., Künstlerhaus Wien, Akademie der bildenden Künste Wien). Wien 1996; Die Kunst im Spiegel des Lebens, Romantik und Realismus. Greifswald 1999, s. 131-146; Börsch-Supan H., Jähnig K. W., Caspar David Friedrich. Gemälde, Druckgraphik und Bildmässige Zeichnungen. München 1973; Walther, A., Caspar David Friedrich. Berlin 1983; Wichmann, S., Spitzweg auf der Reise nach Prag mit Postkutsche, Eisenbahn und Dampfschiff von ihm eigenhändig aufnotiert und illustriert. München 1963; Frodl, G., Schlag, G. (eds.), Hans Makart und der Historismus in Budapest, Prag und Wien (kat. Österreichische Galerie Wien). Halbturn 1986; Legrand, G., Romantismus. Praha 2001; Meier-Graefe, J., Eugene Delacroix. München 1922; Masaryková, A., Delacroix. Prameny. Praha 1947; Jullian, P., Delacroix. Paris 1963; Huyghe, R., Delacroix. London 1963; Escholier, R., Eugene Delacroix. Paris 1963; Mittelstaedt, K., Eugene Delacroix. Berlin 1974; Georgel, P., Eugene Delacroix. Praha 1988; Petrová, E., Delacroix a romantická kresba. Praha 1989; Metken, G., Eugéne Delacroix. Zürich 1987; Schrenk, K., Eugene Delacroix (kat.). Karlsruhe 2003; Noon, P., Constable to Delacroix: British art and the French romantics. London 2003; Pierre Georgel (ed.), Eugéne Delacroix. Praha 1996; Baudelaire, Ch., Pour Delacroix. Bruxelles 1986; Clément, Ch., Géricault: a biographical and critical study with a catalogue raisonné of the master's works. New York 1972; Munro, J., Géricault: Watercolours, drawings and prints from the Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris. Cambridge 1998; Chedid, A., Géricault: 19. storočie. Bratislava 1994; Gauthier, M., Géricault. Paris 1939; Géricault. Milano 1964; Guégan, S., Chasseriau: Un autre romantisme (kat.). Paris 2002; Finberg, A. J., The Life of J. M. W. Turner. Oxford 1961; Leslie, C. R., Mamoirs of the Life of John Constable. London 1951; Friedlaender, W., David to Delacroix. Cambridge 1952; Herbert, R. L., (ed.), The Art Criticism of John Ruskin. New York 1964; Ironside, R., Pre-Raphaelite Painters. London 1948; Hans Ottomeyer, Klaus Albrecht Schröder, Laurie Winters, Biedermeier: de L?artisanat au design: Vienne et Prague 1815-1830 (kat. výst.) Musée du Louvre, Paris 2007


5. Romantismus, historická malba, žánrová malba biedermeieru v Čechách:
Štech, V. V., Kalendář českých romantiků. Praha 1948; Theinhardtová, M., Historická malba v Praze a ve Vídni v polovině 19. století, pokus o srovnání, v: Hojda Z., Prahl, R. (eds.), Český lev rakouský orel v 19. století/Böhmischer Löwe und österreichischer Adler im 19. Jahrhundert. Sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia, Plzeň 1994. Praha 1996; Prahl, R., Česká historická malba, v: Vlček, T. (ed.), Historické vědomí v českém umění 19. století. Uměnovědné studie III. Sborník přednášek uměnovědné konference Smetanova festivalu Plzeň 1981. Praha 1981, s. 199-211; Vlnas, V., Historická malba v Čechách. Škola Christiana Rubena (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1996; Vondráček, R., Vlnas, V. (eds.), Biedermeier. Arte e cultura nella Mitteleuropa. Milan 2000; Toman, P., Josef Navrátil. Jeho život a dílo. Praha 1932; Pečírka, J., Josef Navrátil. Praha 1939; Polák, J., Činnost umělecké družiny Josefa Navrátila v Zákupech a Ploskovicích v letech 1850-1853, v: Umění Zdeňku Wirthovi k šedesátinám. Praha 1938, s. 112-136 (přetištěno z Umění XI, 1938, s. 414-438); Volavka, V., Josef Navrátil. Praha 1940; Blažíčková-Horová, N. (ed.), Josef Navrátil (1798-1865) (kat. Správa Pražského hradu, Národní galerie v Praze, Státní galerie výtvarného umění v Chebu). Praha 1998; Macková, O., Krajiny Josefa Navrátila (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1960; Brožová J., Masaryková A., Josef Navrátil a český interiér druhého rokoka, v: Josef Navrátil, obrazy a kresby (kat., Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze). Praha 1965, s. 33-71; Brožová J., Josef Navrátil a malovaná výzdoba českého interiéru. Umění a řemesla 1968, s. 204-210; Macková, O., August Piepenhagen. Umění XI, 1962, s. 135-153; Reitharová, E., Antonín Mánes. Praha 1967; Mádl, K. B., Josef Mánes. Praha 1905; Matějček, A., Národní písně. Dílo Josefa Mánesa I. Praha 1921; Idem, Rukopis královédvorský. Dílo Josefa Mánesa III. Praha 1927; Idem, Josef a Guido Mánesové v knize umělecké společnosti v kavárně Lorencově, v: Sborník k 70. narozeninám K. B. Mádla. Praha 1929, s. 172-208; Lamač, M., Josef Mánes. Praha 1952; Reitharová, E., Josef Mánes, rané dílo. Katalog díla z let 1830-1848. Umění XIV, 1971, s. 441-494; Macková, O., Josef Mánes. Praha 1970; Blažíčková-Horová, N. (ed.), Rodina Mánesů (kat., Národní galerie v Praze). Praha 2003; Hlaváček, L., Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů. Praha 1988; Kesnerová, G., Krajina v díle Josefa Mánesa (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1991; Kotalík, J., Josef Mánes 1820-1871 (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1971; Anger J., Anger M. (eds.), Josef Mánes. Dopisy. Praha 1998; Prahl, R., Josef Mánes a idyla 20. století. Dějiny a současnost XVII, 1995, č. 4, s. 34-37; Loriš, J., Orloj. Dílo Josefa Mánesa IV. Praha 1940; Loriš, J., Quido Mánes. Praha 1937; Loriš, J., Mánesovy podobizny. Praha 1954; Wittlich, P., Tvůrčí osobnost Josefa Mánesa a 20. století. Umění XLIV, 1996, s. 549-554; Neumann, J., Josef Mánes a staré umění. Umění XX, 1972, s. 400-436; Müller, R., Künstler der Neuzeit Böhmens. Biographische Studien. Joseph von Führich. Mittheilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen XV, 1877, s. 253-270, XVI, 1878, s. 91-112, 188-227; Dreger, M., Josef Führich. Wien 1912; Černá M., Václav Levý. Praha 1964; Poche, E., Václav Levý. Praha 1943; Dílo Josefa Mánesa, sv. I-IV. (I. Matějček A., Národní písně. 1921; II. Žákavec F., Lid československý. 1923; III. Matějček A., Rukopis královédvorský. 1927; IV. Loriš J., Orloj. 1940). Praha 1921-1940; Žákavec, F., Jaroslav Čermák. Praha 1928; Černý V., Náprstek V., Mokrý F. V., Život a dílo Jaroslava Čermáka. Praha 1930; Blažíčková N., Jaroslav Čermák a jeho doba (kat., Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění v Karlových Varech). Karlovy Vary 1977; Mokrý, F. V., Jaroslav Čermák. Praha 1953; Soukupová, V., Jaroslav Čermák. Praha 1981; Blažíčková N., Mistři české krajiny 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze (kat., Národní galerie v Praze, Krajské muzeum v Teplicích). Teplice 1980; Blažíčková-Horová, N., Bedřich Havránek 1821-1899 (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1985; Loriš, J., Kresby Bedřicha Havránka (kat.výst., Národní galerie v Praze). Praha 1951; Tomeš, J., Alois Bubák. Praha 1956; Blažíčková-Horová, N., Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století. (kat. Národní galerie v Praze, Sdružený klub ROH v Hlinsku). Hlinsko 1987; Štech, V. V., Dílo malíře Adolfa Kosárka. 1830-1859 (kat., SVU Mánes). Praha 1924; Idem, Adolf Kosárek. Praha 1959; Halasová, L., Štech, V. V., Adolf Kosárek. Praha 1959; Reitharová, E., Adolf Kosárek. Praha 1984; Blažíčková-Horová, N., Adolf Kosárek 1830-1859 (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1990; Loriš, J., Adolf Kosárek. Prameny. Praha 1939; Macková, O., Adolf Kosárek. Souborná výstava díla k stému výročí úmrtí (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1959; Obermayer, I., Max Haushofer 1811-1866. München 1878; Chaloupecký, V., Naši krajináři z doby romantiky. Dvě slova o staré grafice a graficích. Ročenka Štencova grafického kabinetu 1919, s. 9-45; Blažíčková-Horová, N., Tři příspěvky k dílu Jaroslava Čermáka. Umění XXX, 1982, s. 355-360; Jubilejní výstava Jaroslava Čermáka 1878-1928 (kat., úvod F. V. Mokrý, Umělecká beseda). Praha 1928; Blažíčková-Horová, N. (ed.), Dějiny v obrazech. Historické náměty v umění 19. století v Čechách (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1996; Boučková J., Antonín Dvořák 1817-1881 (kat., Východočeská galerie v Pardubicích). Pardubice 1981; Boučková J., Portrétista a malíř žánru Antonín Dvořák. Umění XXXVII, 1989, s. 174-179; Dvořáková, V., Osvícenci a romantikové, v: Chadraba R., Krása J., Švácha R., Horová A. (eds.), Kapitoly z českého dějepisu umění I. Předchůdci; Huig, M., Die Korrespondenz zu den Belvedere-Fresken in Prag, 1842-1866. Erster, Zweiter und Dritter Teil: 1842-1848, 1849-1860, 1860-1866. Bulletin of the National Gallery in Prague II, 1992, s. 96-103, III-IV, 1993-1994, s. 63-71, V-VI, 1995, s. 70-79; Huig, M., Cyklus maleb v Královském letohrádku aneb neúspěšné počátky monumentálního malířství v Čechách, v: Vlnas, Vít (ed.), Historická malba v Čechách. Škola Christiana Rubena (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1996, s. 13-26; Müller, R., Künstler der Neuzeit Böhmens. Biographische Studien. Die Max-Familie. Mittheilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen XV, 1877, s. 89-131, Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 1848 (kat. výst.), Praha 2008

6. Realismus a Barbizonská škola, realismus u nás: Purkyně, Barvitius, Pinkas
Herbert, R. L., Barbizon Revisited. Boston 1962; Meier-Graefe, J., Courbet. München 1999; Mack, G., Gustave Courbet. New York 1951; Kotalík, J., G. Courbet. Praha 1950; Courbet, Gustave. Dokumenty. Praha 1958; Nikodem, V., Gustav Courbet. Prameny. Praha 1941; Gabelentz, H.-C. von der, Courbet und der Realismus. Dresden 1998; Míčko, M., Gustave Courbet: dokumenty. Praha 1999; Courbet, artiste et promoteur de son oeuvre (kat.). Paris 1998; Bouret, J., The Barbizon School and 19th century French landscape painting. London 1973; Galassi, P., Corot in Italy: Open-Air Painting and The Classical-Landscape Tradition. New Haven 1991; Corot, Jean Baptiste Camille. Dokumenty: Výbor. Praha 1959; Masaryková, A., Corot, Jean Baptiste Camille. Prameny. Praha 1937; Hamsová, J., Camille Corot. Praha 1959; Macková, O., Camille Corot. Praha 1983; Taillandier, Y., Corot. Paris 1967; Roberts, K., Corot. London 1966; Corot 1796-1875. (kat., Galeries nationales du Grand Palais). Paris 1996; Tinterow, G., Corot. New York 1996; Pecher, H., Corot. München 1971; Mistři barbizonští: Corot, Daubigny, Diaz, J. Dupré, Chaigneau, Chintreuil, Jacque, Lambinet, Lavieille, Michel, Monticelli, Rousseau, Troyon, Trouillebert. (kat., Galerie dr. Feigla). Praha 1933; Wickenden, R. J., The Art and Etchings of Jean-François Millet. Boston 1914; Gensel, W., Millet und Rousseau. Bielefeld, Leipzig 1902; Rolland, R., Jean Francois Millet. Praha 1966; Čeští mistři malíři Hippolyt Soběslav Pinkas (1827-1901), Karel Purkyně (1834-1868), Viktor Barvitius (1834-1902), Antonín Chittussi (1847-1891) (kat., úvod F. X. Jiřík, SVU Mánes). Praha 1925; Jiřík, F. X., Karel Purkyně. Umění I, 1918-1921, s. 113-148; Volavka, V., Karel Purkyně. Praha 1962; Novák, L., Glosy k osobnosti a dílu Karla Purkyně. Umění XI, 1963, s. 50-64; Novotný, V., Karel Purkyně. Praha 1936; Kotalík, J., Macková, O., Český realismus. Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius, Adolf Kosárek (kat. Alšova jihočeská galerie Hluboká). Hluboká nad Vltavou 1978; Volavková, H., Malíř Viktor Barvitius. Praha 1938; Jiřík, F. X., Soběslav Pinkas. Praha 1925;.Macková, O., Karel Purkyně 1834-1868. Souborná výstava díla (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1962

7. Generace Národního divadla, pozdní historismus, druhý romantismus:
Hof, K. V., Dějiny velkého Národního divadla v Praze od prvních počátkův až po kladení základního kamene. Praha 1868; Šubert, F. A., Národní divadlo v Praze. Dějiny jeho i stavba dokončená. Praha 1881; idem, Národní divadlo v Praze. Praha 1911; Výstava výtvarné generace Národního divadla v Praze (kat., Sdružení výtvarných umělců a přátel československého umění Myslbek). Praha 1932; Bartoš, J., Národní divadlo a jeho budovatelé. Praha 1933; Wirth, Z., Průvodce po Národním divadle. Praha 1933; Matějček, A., Národní divadlo a jeho výtvarníci. Praha 1934, 1953; Národní divadlo a jeho výtvarníci (kat. Muzeum hlavního města Prahy). Praha 1954; Matějček, A., Štech, V. V., Kovárna, F., Národní divadlo a jeho umělecké poklady. Praha 1940; Novotný, V., Národní galerie III. České malířství 19. století (Generace Národního divadla). Praha 1954; Macková, O., Národní galerie Národnímu divadlu. K stému výročí položení základního kamene (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1968; Procházka, V. (ed.), Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatímního a Národního. Praha 1988; Národní divadlo, historie a současnost budovy. Praha 1999; Bartoš J., Budování Národního divadla, legenda a skutečnost. Praha 1934; Matějček, A., Míčko, M., Mikoláš Aleš. Vlast. Praha 1952; Loriš, J., Kresby Mikoláše Alše (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1950; Pešina, J., Mikoláš Aleš. Malířská tvorba. Dílo Mikoláše Alše IV. Praha 1954; Neumann, J., Mikoláš Aleš. Cykly. Praha 1957; Míčko, M., Svoboda, E., Mikoláš Aleš. Humor a satira. Praha 1951; Výstava díla Mikoláše Alše. 1852-1952 (kat., úvod C. Straka, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze). Praha 1921; Míčko, M., Svoboda, E., Mikoláš Aleš. Nástěnné malby. Praha 1956; Šuman, V., Vojtěch Hynais. Praha 1924; Žákavec, F., Jubilejní výstava Vojtěcha Hynaise k jeho sedmdesátým narozeninám. 1854-1924 (kat., Jednota umělců výtvarných v Praze). Praha 1924; Diviš, V., Jindra, J., V. Hynais a Národní divadlo. Praha 1955; Mžyková, M., Vojtěch Hynais. Praha 1990; Fialová, J., Beneš Knüpfer 1844-1910 (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1984; Freimanová, M., Josef Tulka malíř generace Národního divadla. Praha 1965; Blažíček O. J., Hanuš Schwaiger 1854-1912 (kat., Jednota umělců výtvarných v Praze). Praha 1937; Lamač, M., Hanuš Schwaiger. Praha 1957; Jiránek, M., Hanuš Schwaiger. Výbor z jeho díla. Praha 1908; Blažíčková-Horová, N., Václav Brožík (kat., Národní galerie v Praze). Praha 2003; Václav Brožík (kat. Topičův salon). Praha 1907; Václav Brožík. Výstava malíře českých dějin Václava Brožíka (kat., Jednota umělců výtvarných v Praze). Praha 1928; Mrázová, M., Václav Brožík 1851-1901 (kat., Galerie hlavního města Prahy). Praha 1976; Maxmilián Pirner. Ver Sacrum II, 1898, č. 10; Soubor díla Maxe Pirnera (1854-1924), (kat., úvod A Matějček, SVU Mánes). Praha 1924; Čadík, J., Maxmiliána Pirnera ilustrace k německým klasikům, v: Umění Zdeňku Wirthovi k šedesátinám. Praha 1938, s. 198-212 (přetištěno v Umění XI, 1938, s. 500-514); Prahl, R., Maxmilián Pirner 1854-1924. Výbor z malířského díla (kat., Národní galerie v Praze, Západočeská galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění Klenová). Plzeň 1979; Idem, Maxmilián Pirner 1854-1924 (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1987; Deml, J., Dílo Felixe Jeneweina. Praha 1928; Trnková, E., Felix Jenewein ? výtvarné dílo (kat. Galerie výtvarného umění v Chebu). Cheb 1967; Musil, R., Felix Jenewein 1857-1905 (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1996; Denkstein, V., Vývoj a koncepce Pantheonu a umělecké výzdoby Národního muzea v Praze. Časopis Národního muzea v Praze CXLII, 1973, s. 65-87; Sršeň, L., Architektura, výzdoba a původní vybavení hlavní budovy Národního muzea v Praze. Praha 1999; Engel, A., Rudolfinum. Umění XIV, 1942-1943, s. 107-120; Houdek, B., Svoboda, E., Mikoláš Aleš, výbor z díla (kat. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou). Hluboká nad Vltavou 1962; Kotalík, J., Mikoláš Aleš 1852-1913 (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1979; Volavková, H., Mikoláš Aleš. Praha 1982Jiřík, F. X., František Ženíšek. Dílo III, 1905, s. 217-288; Klemt, A., Gabriel Max und seine Werke. Die graphischen Künste 9. Wien 1886-1887; Mann (Lehmann), N., Gabriel Max und seine Werke. Leipzig 1888, 1890; Kotalík, J., Jakub Schikaneder 1855/1924 (kat. Středočeská galerie). Praha 1977; Vlček, T., Jakub Schikaneder. Praha 1985; Vlček, T., Jakub Schikaneder 1855-1924. Malíř Prahy přelomu století (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1999; Mádl, K. B., Josef Václav Myslbek. Praha 1901; Štech, V. V., Josef Václav Myslbek. Praha 1922; Volavka, V., Soupis prací Josefa Václava Myslbeka. Praha 1929; Volavka, V., Josef Václav Myslbek. Praha 1942; Štech, V. V. (ed.), Josef Václav Myslbek. Texty. Praha 1954; Lodr, A., Josef Václav Myslbek. Korespondence. Paměti, korespondence, dokumenty XXIII. Praha 1954; Rouček, R., Pomník sv. Václava. Praha 1941; Prahl, R., Dobou noc, krásné umění v Čechách. Ke krizi v české malbě počátku sedmdesátých let 19. století. Umění XXXI, 1984, s. 504-527, Ondřej Chrobák, Mikoláš Aleš: 1852-2007 (kat. výst.), Národní galerie, Praha 2007

8. Impresionismus, postimpresionismus, skupina Nabis
Rewald, J., The History of Impressionism. New York 1955; Idem, Post-Impressionism from Gogh to Gauguin. New York 1956; Bomford, D., Impressionism. London 1991; Gaunt, W., The Impressionsts. London 1972; Hamann, R., Impressionismus. München 1972; Modern Art: Impressionism to Post-Modernism. London 1990; Moffett, Ch. S., The New Painting: Impressionism 1874-1886. Ženeva; Nochlin, L., Impressionism and Post-Impressionism 1874-1904: Sources and Documents. Englewood Cliffs 1966; Fiala, V., Impresionismus. Praha 1964; Salvi, F., Impresionisté: nový úhel pohledu. Praha 1995; Herbert, R. L., Impressionism: art, leisure, & parisian society. New Haven 1988; Walther, I. F., Pscheidt, B., Malířství impresionismu 1860-1920. Praha 2003; Pečírka, J., Edgar Degas, Zeichnungen. Praha 1963; Pool, P., Degas. London 1963; Rewald, J., Degas Sculpture. New York 1956; Growe, B., Edgar Degas: 1834-1917. Praha 2004; Kapos, M., Impressionismus. Köln 1994; Rubin, J. H., Impressionism. London 1999; Feist, P. H., Impressionist art, 1860-1920. Köln 2002; Smith, P., Impressionism: beneath the surface. London 1995; Hamilton, G. H., Manet and His Critics. New Haven 1954; Richardson, J., Edouard Manet. London 1958; Adriani, G., Renoir (kat.). Köln 1999; Denvir, B., Impresionismus. Praha 1993; Novák, L., Postimpresionismus. Praha 1965; Schapiro, M., Vincent van Gogh. New York 1950; Walther, I. F., Vincent Van Gogh. 1853-1890: vize a skutečnost. Praha 2002; Metzger, R., Vincent van Gogh: 1853-1890. Praha 2003; Rewald, J., Paul Cézanne. London, b. d.; Becks-Malorny, U., Paul Cézanne. 1839-1906: průkopník modernismu. Praha 2004; Dorival, B., Les peintres du vingtieme siecle. Paris 1999; Denis, M., Erinnerungen an Paul Cezanne. v: Kunst und Künstler 1907-1908, s. 421, 475, 521; Denis, M., Vom Gauguin und van Gogh zum Klassizismus, v: Kunst und Künstler, 1909-1910; Max, R., Von Monet zu Picasso. München 1913; Meier-Graefe, J., Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst. Stuttgart 1904; Idem, Die Stellung Edouard Manets. v: Kunst für Alle 1899, s. 65 ad.; Idem, J., Paul Cezanne. v: Volné směry 1906-1907, s. 85 ad.; Idem, Camille Pissaro. v: Volné směry 1906-1907, s. 393 ad.; Idem, Edgar Degas. v: Volné směry 1908-1909, s. 17 ad.; Idem, Toulouse Lautrec. v: Volné směry 1910, s. 23; Van Goghs van Gogh: Masterpieces from the Van Gogh Museum, Amsterodam, Richard Kendall (ed.), katalog výstavy, National Gallery of Art, Washington 1999; Nebeský, V., Umění po impresionismu. Praha 1923; Hofman, V., Moderní umění v poměru k neoimpresionismu. Volné směry 17, 1913, s. 152-160; Šalda, F. X., Impresionism: jeho rozvoj, resultáty i dědictví. Revue 4, 1907, s. 70-159; Alley, R., Gauguin. London 1961; Goldwater, R., Gauguin. New York 1957; Mack, G., Paul Cézanne. New York 1936; Rewald, J., Pierre Bonnard. New York 1948; Rewald, J., Georges Seurat. New York 1946

9. Krajinářství 2. poloviny 19. století v Čechách: mezi Chittussim a Mařákem
Dvořák, F., Antonín Chittussi. Praha 1954; Mádl, K. B., Antonín Chittussi. Praha 1894; Tomeš, J., Antonín Chittussi. Praha 1980; Julius Mařák (kat., úvod F. X. Harlas, Krasoumná jednota). Praha 1909; Julius Mařák a jeho škola (kat., úvod A Kalvoda, Jednota umělců výtvarných v Praze). Praha 1929; Julius Mařák. Souborná výstava (kat., Š. Sommer, Jednota umělců výtvarných). Praha 1950; Blažíčková-Horová, N. (ed.), Julius Mařák a jeho žáci (kat., Národní galerie v Praze). Praha 2000; Boučková J., Julius Mařák 1832-1899 (kat., Východočeská galerie v Pardubicích). Pardubice 1981; Loriš, J., Julius Mařák. Praha 1955; Mádl, K. B., Julius Mařák. Praha 1903; Nováková, M., Zdenka Braunerová 1858-1934 (kat., Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy). Roztoky u Prahy 1983; Prahl, R., Antonín Chittussi (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1996, Alexander Matoušek, Vnitřek lesa, lesní charaktery: Julius Mařák a umění krajinomalby, Praha 2007


10. Symbolismus a secese; francouzské sochařství přelomu století - Rodin
Wittlich, P., Umění a život. Doba secese. Praha 1987; Art Nouveau Architecture. London 1979; Velde, H. van de, Geschichte meines Lebens. München 1962; Kleiner, L., Josef Hoffmann. Berlin-Leipzig-Wien 1927; Olbrich, J. M., Ideen. Wien 1899; Mucha, A., Documents décoratifs. Paris 1902; Idem, Figures décoratives. Paris 1904; Neuwirth, W., Das Glas des Jugendstils. Sammlung des Österreichischen Museums für angewandte Kunst. München 1973; Idem, Loetz Austria 1900. Wien 1988; Wagner, O., Moderne Architektur. Wien 1914; Rodin, A., O umění. Praha 1961; Maillol, A., Rozhovory o umění. Praha 1965; Šalda, F. X., August Rodin. Volné směry 19, 1918, s. 153-168; Elsen, A. E., Rodin. New York 1963; Howarth, T., Mackintosh and the Modern Movement. London 1952; Story, S., Rodin. London 1961

11. Česká secese, symbolismus a dekadence
Wittlich, P., Česká secese. Praha 1982; Idem, Prague. Fin de Siécle. Paris 1992; Idem, Secesní Orfeus, Symbolika formy v českém secesním sochařství. Umění 1968, s. 26-47; Vlček, T., Praha 1900. Praha 1986; Kotalík, J., Mašín, J., Poche, E., Česká secese-umění 1900 (kat., AJG). Hluboká nad Vltavou 1966; Moderní revue 1895-1925. Praha 1995; Důvěrný prostor / Nová dálka. Praha 1997; Urban, O. M., Karel Hlaváček. Výtvarné a kritické dílo. Praha 2002; Bečková K., Assanace, zatracovaný i obdivovaný projekt obce Pražské. Acta Musei Pragensis (Pražská asanace. K stému výročí vydání asanačního zákona), 1993, s. 35-56; Mašín, J. (ed.), Josef Mařatka. Vzpomínky a záznamy. Praha 1987; Braunerová, Z., František Bílek. Volné směry 4, 1900, s. 113-131; Adlerová, A., Česká secese. Užité umění (kat., UPM). Praha 1981; Benešová, M., Secese v Čechách. Architektura ČSSR 34, 1975, s. 61-76; Siblík, E., Josef Mařatka. Praha 1935; Pečírka, J., Josef Mařatka. Praha 1942; Masaryková, A., Josef Mařatka. Praha 1958; Mádl, K. B., Bohumil Kafka, jeho dílo od r. 1900 do r. 1918. Praha 1919; Idem, Stanislav Sucharda. Volné směry 19, 1918, s. 1-5; Uhlíř, J., Ladislav Šaloun a jeho dílo. Praha 1930; Wittlich, P., Medardo Rosso a české sochařství. Umění 32, 1984, č. 6, s. 473-485; Idem, Jan Kotěra. Praha 1922; Novotný, O., Jan Kotěra a jeho doba. Praha 1958; žákavec, F., Dílo Dušana Jurkoviče. Praha 1929; Matějček, A., Jan Štursa. Praha 1923; Novotný, K., Jan Štursa. Praha 1940; Svrček, J. B., F. X. Šaldy boje a zápasy o výtvarné umění. Praha 1947; Šmejkal, F., Česká symbolistní grafika. Umění 1968, č. 5, s. 1-25

12. Fauvismus, expresionismus
Spurný, J., Fauvismus. Praha 1966; Barr, A. H., Henri Matisse, His Art and His Public. New York 1951; Míčko M., Expresionismus. Praha 1969; Pehnt, W., Die Architektur des Expressionismus. Stuttgart 1973; Sharp, D., Modern Architecture and Expressionism. New York 1966; Brühl, G., Herwarth Walden und Der Sturm. Leipzig 1983; Worringer, W., Abstrakce a vcítění. Praha 2001; Hildebrand, A., Problém formy ve výtvarném umění. Praha 2004; Bahr Hermann, Expressionismus. München 1916; Bock Henning, Busch Günter, Edvard Munch, Probleme, Forschngen, Thesen. Prestel Verlag München 1973 Buchheim Lothar Günter, Der Blaue Reiter und Neue Künstlervereinigung München. Feldafing 1959; Buchheim, L. G., Die Künstlergemeinschaft Brücke. Feldafing 1956; Clegg, E., Lukasz Kossowski, Totenmesse: Munch-Przybyszewski-Weiss, katalog výstavy. Museum literatury Varšava, Munch Museet Oslo 1995-1996; Čapek, J., Über das Geistige in der Kunst (recenze Kandinského knihy). v: Umělecký měsíčník 1911-1912, s. 236-237, 269-270; Der Blaue Reiter (Almanach), Kandinskij, Marc (ed.). Mnichov 1912; Der Blaue Reiter, katalog výstavy. Kunstmuseum Bern 21. 11. 1986-15. 2. 1987; Der Sturm, Ein Erinnerungsbuch an Herwarth Walden und die Künstler aus dem Sturmkreis. hrsg. von Nell Walden und Lothar Schreyer, Baden-Baden 1954; Die Brücke og Edvard Munch, Arne Eggum (ed.). Munch Museet Oslo 1978; Edvard Munch, Aquarelle und Zeichnungen (kat.). Berlin, 1971; Expressionismus, Die Kunstwende. hrsg. von Herwarth Walden, Verlag Der Sturm Berlin 1918; Expressionisten. Die Avantgarde in Deutschland 1905-1920. katalog výstavy, Nationalgalerie Berlin 1986; Fechter, P., Der Expressionismus. Piper-Verlag München 1919 (či jiná vydání); Glasser, C., Edvard Munch. Verlag Bruno Cassirer Berlin 1916; Gordon, D. E., On the Origin of the Word Expressionism. v: Journal of the Warburg and Courtland Institute XXIX., 1966, s. 368-385; Idem, Expressionism, Art and Idea. Rhode Island 1987; Idem, Ernst Ludwig Kirchner. München 1968, Hamann, R., Hermand, J., Expressionismus. Epochen deutscher Kultur von 1870 bis zum Gegenwart. Berlin 1975, Frankfurt 1977; Jähner, H., Künstlergruppe Brücke, Geschichte, Leben und Werk ihrer Maler. Kohlhammer, Stuttgart 1984;, Matějček, A. Eugen Kahler (kat.). Praha 1931; Tomeš, J., Oskar Kokoschka, Prag. Praha 1967, Otto Urban, Jarka Vrbová, Tomáš Vrba, Edvard Munch. Být sám. Obrazy, deníky, ohlasy, Praha 2006

13. Český expresionismus a kuboexpresionismus, druhá symbolistní generace (Sursum)
Pomajzlová, A. (ed.), Expresionismus a české umění 1905-1925 (kat., NG). Praha 1994; Lamač, M., Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha 1988; Padrta, J., Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Teorie, kritika, polemika. Praha 1992; Marten, M., Edvard Munch. Praha 1905; Przybyszewski, S., Edvard Munch. v: Moderní revue 1897, s. 99-104, 131-133, 161-165; Edvard Munch a české umění, Obrazy a grafika ze sbírek Muzea Edvarda Muncha v Oslo, katalog výstavy. Národní galerie v Praze 1982; Wittlich, P., Edvard Munch a české umění. v: Umění XXX., 1982, s. 422; Idem, Edvard Munch. Praha 1985; Kubíčková, J., Malíř předjaří a jara. Jindřich Prucha, Život a dílo. Praha 1941; Lahoda, V., Svět Emila Filly (kat., GHMP). Praha 1987; Matějček, A., Emil Filla. Praha 1938; Zemina, J., Emil Filla. Praha 1970; Winter, T., Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953). Praha 2004; Kubišta, B., Korespondence a úvahy, ed. František Kubišta a František Čeřovský. Praha 1960; Kubišta, B., Předpoklady slohu. Praha O. Girgal 1947; Nešlehová, M., Bohumil Kubišta. Praha, Odeon 1984, Národní galerie v Praze 1993; Svrček, J. B., Antonín Procházka. Praha 1939; Kutal, A., Antonín Procházka. Praha 1959; Halasová, L., Antonín Procházka. Praha 1949; Pečírka, J., Antonín Procházka. Olomouc 1945; Siblík, J., Otakar Kubín. Praha 1980; Formánek, V., Vilém Nowak. Praha 1977; Matějček, A., Václav Špála. Praha 1948; Krejčí, J. Václav Špála. Praha 1947; Kotalík, J., Václav Špála. Praha 1972; Slavík, J., Opelík, J., Josef Čapek. Praha 1996; Slavík, J., Skupina-Tvrdošíjní (ke kronice její aktivity). Umění 30, 1982, s. 193-213; Larvová, H. (ed.), Umělecké sdružení Sursum (kat., GHMP). Praha 1996; Bajerová, M., O Josefu Váchalovi. Praha 1990; Váchal, J., Paměi Josefa Váchala, dřevorytce. Praha 1995; Teige, K., Jan Zrzavý. Prah 1923; Šourek, K., Dílo Jana Zrzavého 1906-1940. Praha 1941; Lamač. M., Jan Zrzavý. Praha 1980; Karel Srp - Jana Orlíková, Jan Zrzavý. Praha 2003; Jan Zrzavý. O něm a s ním. Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém. Vybral a uspořádal a slovem doprovodil Karel Srp. Praha 2003; Bydžovská, L., Urban, O. M., František Kobliha-grafik (kat.). Roudnice nad Labem 1990; Svrček, J. B., Jiří Kroha. Ženeva 1930; Idem, Národní umělec Jiří Kroha. Praha 1960 Císařovský, J., Jiří Kroha a meziválečná avantgarda. Praha 1967; Lahoda, V., Emil Filla, Praha 2007

14. Kubismus
Gleizes, A., Metzinger, J., Du cubisme. Paris 1912; Henry, D., Der Weg zum Kubismus. München 1920; Apollinaire, G., Méditations esthétiques. Les peintres cubistes. Paris 1965; Baar, A., Cubism and Abstract Art. New York 1936; Gray, Ch., Cubist Aesthetic Theories. Baltimor 1953; Cooper, D., The Cubist Epoch. London 1970; Golding, J., Cubism. London 1959; Habasque, Le Cubisme. Gen?ve 1959; Rosenblum, R., Cubism and Twentieth Century Art. London 1960; Fry, E., Der Kubismus. Köln am Rhein 1966; Antliff, M., Leighten, P., Cubism and Culture. London 2001; Barr, A. H., Picasso: Fifty Years of His Art. New Art. New York 1946; Boeck, W., Sabartes, J., Picasso. New York, Amsterdam 1955; Penrose, R., Picasso: His Life and Work. London 1958; Geelhaar Christian, Picasso, Wegbereiter und Förderer seines Aufstiegs 1899-1939. Palladion ABC Verlag 1993; Kubismus. Künstler-Themen-Werke 1907-1920. katalog výstavy, Kunsthalle Köln 1982; Henderson, L. D., A New Facet of Cubism: The Fourth Dimesion and Non-Euclidean Geometry Reinterpreted. Art Quarterly 34, 1971, s. 410-433; Petrová, E., Picasso v Československu. Praha 1982; Sting, H., Der Kubismus und seine Entwicklung auf die Wegbereiter der modernen Architektur. Cáchy 1965; Kahnweiler, D. H., Juan Gris, His Life and Work. New York 1947; Idem, Zhe Sculptures of Picasso. London 1949

15. Kubismus v Čechách 1911-1925
Šalda, F. X., Secese z Mánesa. Novina 4, 1911, č. 9, s. 186-187; Idem, Starý a nový Mánes-dojmy a reflexe. Novina 4, 1911, č. 6-7, s. 161-165, 202-207; Kramář, V., Kubismus. Brno 1921; Švestka, J., Vlček, T., Český kubismus 1909-1925 (kat., Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen). Düsseldorf 1991; Wegesack, A. von, Tschechischer Kubismus 1910-1925. Architektur und Design (kat.). Weil am Rhein 1991; Margolius, I., Cubism in Architecture and Applied Arts, Bohemia and France 1910-1914. London 1979; Lahoda, V., Srp, K., Příspěvek k rané teorii kubismu. Umění 32, 1984, s. 418-440; Kroutvor, J., Praha, město ostrých hran. Praha 1992; Matějček, A., Emil Filla. Praha 1938; Filla, E., O výtvarném umění. Praha 1948; Lahoda, V., Svět Emila Filly (kat., GHMP). Praha 1987; Wittlich Petr, Fillovo překonání naturalismu. v: Umění 1988, 193-228; Kramář, V., Kapitola o ismech. Umělecký měsíčník II., 1912-1913, s. 115-130; Idem, Život a dílo Emila Filly. Brno 1936; Jiřík, V., Fillova cesta ke kubismu. Umění 17, 1969, s. 172-183; Kramář, V., Umění Emila Filly a Antonína Procházky. Opava 1932; Kratochvíl, Z., Mánes a Skupina. v: Kmen 1917, č. 21, 22, 23. s. 1, 1, 3; Císařovský, J., Otto Gutfreund. Praha 1962; Wittlich, P., Gutfreundův kubismus. Umění 14, 1966, č. 3, s. 247-256; Šetlík, J., Otto Gutfreund-zázemí tvorby. Praha 1989; Benešová, M., O kubismu v české architektuře. Architektura ČSR 25, 1966, s. 171-184; Švácha, R., Sources for the History of Cubist Architecture. Umění 41, 1993, s. 31-40; Herbenová, O., Lamarová, M., Český kubistický interiér (kat.). Praha 1976; Švácha, R., Josef Chochol. Umění 28, 1980, s. 545-552; Herbenová, O., Šlapeta, V., Pavel Janák 1882-1956. Architektur und Kunstgewerbe (kat.). Wien 1984; Benešová, M., Josef Gočár (kat.). Praha 1971; Praha kubistická. Praha 1995; Wirth, Z., Josef Gočár, výstava životního díla (kat.). Praha 1947; Stavební umění. Kubistická architektura v Praze a jejím okolí. München 1994; Umělecký měsíčník 1-3, 1911-1914; Behal V., Czech Cubism in Arts and Crafts ?Artěl-Studio for the Plastic arts in Prague? and ?the Prague Art Workshop?. Kosmas. Journal of Czechoslovak and Central European Studies 1998, č. 1, 2; Benešová, M., Pavel Janák. Praha 1959; Burkhardt, F., Vlastislav Hofman. Architektur des böhmischen Kubismus (kat.). Berlin 1982; Pečírka, J., Josef Čapek. Praha 1937; Čapek, J., Pospíšilová, J., Dvojí osud. Praha 1980; Mráz, B., Josef Čapek. Praha 1987; Dyk, V., Neumann, S. K., Bratři Čapkové, Korespondence z let 1905-1918. Praha 1962; Halík, M., Slavík, J., Bojovné dílo Josefa Čapka. Hradec Králové 1964; Slavík, J., Opelík, J., Josef Čapek. Praha 1996; Slavík, J., Skupina-Tvrdošíjní (ke kronice její aktivity). Umění 30, 1982, s. 193-213; Lahoda, V., Kubismus jako politikum: K dějinám Skupiny výtvarných umělců. Umění 40, 1992, s. 44-66; Idem, Český kubismus. Nakladatelství Brána 1996; Hlaváček, L., Štech, V. V., Vincenc Beneš. Praha 1967; Kramář, V., O obrazech a galeriích. Praha 1983; Srp. K., Tvrdošíjní a hosté (kat., GHMP). Praha 1987, Lahoda, V., Emil Filla, Praha 2007

16. Futurismus, orfismus, rayonismus, konstruktivismus a počátky abstraktního umění v Evropě
Čapek Josef, Postavení futuristů v dnešním umění. v: Umělecký měsíčník 1911-1912, s. 174-178; Hulten, P. (ed.), Futurismo e Futurismi (kat.). Venezia 1986; Šmejkal, F., Futurismus a české umění. Umění 36, 1988, č. 1, s. 20-53; Konečný, D., Futurismus. Praha 1975; Jaffé, H. L. C., De Stijl 1917-1931, The Dutch Contribution to Modern Art. Amsterdam 1956; Seuphor, M., Piet Mondrian: His Life and Work. New York 1956; Schilling, J. (ed.), Wille zur Form-Ungegenständliche Kunst 1910-1938 (kat.). Vídeň 1993; Kupka, F., Tvoření v umění výtvarném. Praha 1923; Siblík, E., František Kupka. Musaion VIII. 1928; Vachtová, L., František Kupka. Praha 1968; Wittlich, P., Dealegorizace pohybu u Františka Kupky. Umění 17, 1969, s. 168-196; Kotalík, J. (ed.), Frank Kupka (kat.). Köln am Rhein 1981; Lamač. M., František Kupka. Praha 1984; Nash, J. M., Cubism, Futurism and Constructivism. London 1974; Spate, V., Orfism. the evolution of non-figurative painting in Paris 1910-1914. Oxford 1979; Bayer, H., Bauhaus 1919-1928 (kat.). New York 1938; Giedion, S., Walter Gropius: Work and Teamwork. New York 1954; Idem, Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition. Cambridge 1954; Grohmann, W., Wassily Kandinsky. New York 1958; Olson, R., Chanin, A., Naum Gabo, Antoine Pevsner. New York 1948; Mark Antliff, Avant-Garde Fascism. The Mobilization of Myth, Art, and Culture in France, 1909-1939, Durham, London 2007

17. Civilismus, primitivismus, konstruktivismus, abstrakce a sociální tendence v českém umění 20. a 30. let
Tschechische Kunst der 20er + 30er Jahre. Avantgarde und Tradition (kat., NG). Darmstadt 1988; Rousová, H., Linie, barva, tvar v českém výtvarném umění třicátých let (kat., GHMP). Praha 1988; Kovárna, F., Současné malířství. Praha 1932; Srp. K., Tvrdošíjní a hosté (kat., GHMP). Praha 1987; Šmejkal, F., Český konstruktivismus. Umění 30, 1982, s. 214-243; Baleka, J., Miroslav Holý. Praha 1971; Brožková, L., Bedřich Piskač. Praha 1961; Pomajzlová, A., Josef Čapek. Nejskromější umění (kat.). Praha 2003; Formánek, V., Blahynka, M., Bužgová, E., Benešová, M., Hilmera, J., Vlček, T., Umění a doba. České umění 20. let (kat., NG) Praha 1971;Pešábek, Z. Kinetismus. Praha 1941; Hartmann, P., Kinetická tvorba Zdeňka Pešánka, Výtvarné umění, 1966, č. 9, s. 425-433; Idem, Světelné plastiky Zdeňka Pešánka (kat.). Praha 1966; Hlaváčková, M., Augustin Ságner (kat.). Roudnice nad Labem 1991; Hlušička, J., František Foltýn. Praha 1988; Zykmund, V., František Foltýn. Brno 1957; Rousová, H. (ed.), Karel Šourek 1909-1950 (kat., GHMP). Praha 1990; Vlček, T., Vojtěch Preissig (průvodce výstavou, NG). Praha 2004; Soldán, F., Sociální umění. Praha 1980; Kovárna, F., Miloslav Holý. Praha 1940; Idem, Pravoslav Kotík. Praha 1937; Idem, Jan Rambousek. Praha 1963; Vachtová, L., Pravoslav Kotík. Praha 1965; Hlaváček, L., Vladimír Sychra. Praha 1986; Idem, Vojtěch Tittelbach. Praha 1986; Květ, J., Vlastimil Rada. Praha 1953; Míčko, M., V. V. Novák. Praha 1959; Kotalík, J., Václav Rabas. Praha 1963; Kovárna, F., Vojtěch Sedláček. Praha 1940;, Štech, V. V., Vojtěch Sedláček. Praha 1957; Pečírka, J., Otto Gutfreund. Praha 1948; Matějček, A., Poslední práce Jana Štursy. Volné směry 24, 1926, s. 17-20; Novotný, K., Jan Štursa. Praha 1940; Wittlich, P., Kresba Jana Štursy. Praha 1959; Plichta, D., Mary Durasová. Praha 1961; Rouček, R., Břetislav Benda, sochařské dílo. Praha 1958; Pečírka, J., Karel Dvořák. Praha 1955; Idem, Josef Wagner. Praha 1959; Šetlík, J., Bedřich Stefan. Praha 1961; Procházka, V., Bedřich Stefan, výběr z díla (kat., NG). Praha 1980; Wittlich, P., Otakar Švec. Praha 1961; Idem, Životní dílo Jana Laudy. Umění 1962, s. 294-298; Linhart, L. Sociální fotografie. Praha 1934; Švácha, R., Sovětský konstruktivismus a česká architektura. Umění 36, 1988, č. 1, s. 54-70

18. Dada a surrealismus
Schwarz, A. Marcel Duchamp. Milano 1969; Lebel, R., Marcel Duchamp. London 1959; Breton, A., Le Surréalisme et la peinture. Nouvelle édition 1928-1965. Paris 1965; Idem, Co je to surrealismus?. Brno 1972; Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs. Fribourg 1982; Read, H., Surrealismus. New York 1936; Surrealismus in Europa (kat., Galerie Baukunst). Köln am Rhein 1969; La planete affolée. Surrealisme, dispersion et influences 1938-1947 (kat.). Marseille 1986; Breton, A., Heisler, J., Péret, B., Toyne. Paříž 1953; Crispolti, E., Il Surrealismo. Milano 1969; Jean, M., The History of Surrealist Painting. London 1960; Funke, J., Man Ray, Fotografický obzor 35, 1927, s. 36-38; Jagur, E., Surrealistische Photographie. Köln am Rhein 1984; Šmejkal, F., Kurt Schwitters a Praha. Umění 34, 1986, s. 184-192; Teige, K., Nadrealismus a Vysoká hra. ReD 3, 1930, č. 8, s. 249-255; Breton, A., Surrealism. London 1936; Léoutiére, E., Le surréalisme. Paris 1972;Néret, G., Salvador Dalí: 1904-1989. Praha 2003; Schneede, U. M., Malerei des Surrealismus. Köln 1973; Surrealism: desire unbound (kat., Tate Modern, London). Lodon 2001; Nadeau, M., Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty. Olomouc 1994; Spies, W., Surrealismus 1919-1944: Dalí, Max Ernst, Magritte, Miró, Picasso ... (kat.). Düsseldorf 2002; Barr, A. H., Fantastic Art, Dada, Surrealism. New York 1947

19. Devětsil-výtvarná avantgarda 20. let
U. S. Devětsil. Pražské pondělí 2, 1920, č. 49; Götz, F., Umělecké teorie Devětsilu. Host 2, 1923; Jíra, J., Bazar moderního umění. Stavba 2, 1923, s. 161-162; Slavíček, J., Výstavy (Bazar S.U. Devětsil). Volné směry 22, 1923, s. 223-224; Idem, U. S. Devětsil. Veraikon 10, 1924, č. 3-5, s. 25-28; Nezval, V., Teige, K., Manifest poetismu. Praha 1928; Teige, K. K teorii konstruktivismu. Stavba 7, 1928, s. 7-11, 21-24; Idem, Konstruktivismus a likvidace umění. Disk 2, 1925, s. 4-8; Idem, Malířství a poezie. Disk 1, 1923, s. 19-20; Idem, Liquidierung der ?Kunst?. Analysen, Manifeste. Frankfurt am Main 1968; Vlašín, Š. (ed.), Avantgarda známá a neznámá. Od proletářského umění k poetismu 1919-1924. Praha 1971; Idem, Avantgarda známá a neznámá. Vrchol a krize poetismu 1925-1928. Praha 1972; Idem, Avantgarda známá a neznámá. Generační diskuze 1929-1931. Praha 1970; Šmejkal, F., Švácha, R., Rous, J., Devětsil. Česká výtvarná avantgarda dvacátých let (kat., GHMP). Praha 1986; Chvatík, K., Pešat, Z., Poetismus. Praha 1967; Drews, P., Devětsil a Poetismus. München 1975; Devětsil. Czech Avant-Garde Art. Architecture and Design of the 20s and 1930s (kat.). Oxford-London 1990; Lahoda, V., Devětsil a sociální civilismus. Umění 35, 1987, č. 1, s. 69-79; Nádvorníková, A., Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech (kat.). Olomouc 1966; Srp, K., Tvrdošíjní a Devětsil. Umění 35, 1987, s. 54-68; Černík, A., Radosti elektrického století, v: Devětsil, 1922, s. 136-142; Srp, K., Karel Teige 1900-1951 (kat., GHMP). Praha 1994; Anděl, J., Sen o Devětsilu. Umění 35, 1987, č. 1, s. 50-53; Bohatec, M., Karel Teige a kniha. Praha 1965; Dufek, A., Jindřich Štyrský. On the Nedles of these Days (kat.). New York 1994; Hek, J., Z dokumentů a korespondence Brněnského Devětsilu. 1923-1927, Literární archiv 2, 1967, s. 176-215; Honzík, K., Ze života avantgardy. Praha 1963; Kubínovi, M. a V., Magická zrcadla (Antologie poetismu). Praha 1982; Lamač, M., Výtvarné dílo Adolfa Hoffmeistera. Praha 1966; Mrázová, M., Alois Wachsman (kat., GHMP). Praha 1970; Pečírka, J., František Muzika. Praha 1947; Šmejkal, F., František Muzika. Praha 1966; Howard Greenberg Annette Kicken Rudolf Kicken, Czech Vision: Avant-Garde Photography in Czechoslovakia (kat. výst.), Gallery Kicken Berlin, Ostfildern 2007

20. Artificialismus a Skupina surrealistů v ČSR
Štyrský, J., Arteficielismus. ReD 1, 1927-1928, č. 1, s. 28-30; Siblík, E., Štyrský a Toyen-arteficielisté. Rozpravy Aventina 3, 1927-28, č. 12, s. 144; Štyrský, J., Toyen, Populární uvedení do arteficialismu; Šmejkal, F., Artificialismus. Výtvarné umění, 1966, č. 8, s. 381-391; Štyrský, J., Emilie přichází ke mně ve snu. Praha 1933; Idem, Surrealistická fotografie. České slovo 1935, 30. 1.; Idem, Surrealistické malířství (přednáška na 1. večeru Skupiny surrealistů v Mánesu). Doba 1, 1934, č. 9, s. 135; Bydžovská, L., Srp, K., Český surrealismus 1934-1953 (kat., GHMP). Praha 1996; Král, P., Le surréalisme en Tchécoslovaquie. Paris 1983; Nezval, V., Štyrský a Toyen. Praha 1938; Teige, K., Abstraktivismus, nadrealismus, arteficialismus. Kmen 2, 1928, č. 6, s. 120-123; Idem, Ultrafialové obrazy čili artificielismus, ReD 1, 1927-1928, č. 9, s. 315-317; Idem, Úvod do moderního malířství (K výstavě skupiny surrealistů v Mánesu). Doba 1, 1934-1935, s. 225-243; Idem, Socialistický realismus a surrealismus. Socialistický realismus. Praha 1935; Idem, Surrealismus proto proudu. Surrealistická skupina v Praze. Praha 1938; Šmejkal, F., Linhartová, V., Štyrský a Toyen (kat., MG). Brno 1966; Effenberger, V., Charakteristika názorového systému Karla Teiga. Výtvarné umění, 1965, č. 4-5, s. 214-218; Idem, Karel Teige (kat.). Brno 1967; Idem, Surrealismus v tvorbě J. Štyrského a Toyen. Výtvarné umění 17, 1967, č. 5, s. 220-235; Lahoda, V., Srp, K., Dačeva, R., Karel Teige, Surrealistické koláže/Surrealists Collages, 1935-1951. Praha 1994; Moussu (A. Fárová) A., Jindřich Štyrský. Fotografické dílo. Praha 1982; Šmejkal, F., Štyrský entre Éros et Thanatos. (Du surréalisme et du plaisir). Paris 1987; Heisler, J., Les spectres du désert. Paříž 1939; Chalupecký, J., O dada, surrealismu a českém umění. Praha 1980; Kotalík, J., Šmejkal, F., Fauxová, M., Josef Šíma-obrazy a kresby (kat. NG). Praha 1968; Král, P, Fotografie v surrealismu. Praha 1994; Idem, Karel Teige a film. Praha 1966; Mašín, J. Na okraj sochařského díla Vincence Makovského. Výtvarné umění 15, 1965, s. 447-456; Mrázová, M., Alois Wachsman (kat., GHMP). Praha 1970; Pečírka, J., Alois Wachsmann. Praha 1963; Šmejkal, F., Ilustrace Josefa Šímy. Praha 1962; Idem, Josef Šíma. Praha 1988; Idem, Imaginativní malířství. Umění 13, 1965, s. 440-461. Bydžovská, L., Srp, K., Jindřich Štyrský, Praha 2008

21. Meziválečné umění v Evropě
Maenz, P., Art Déco. Formen zwischen zwei Kriegen. Köln am Rhein 1974; Fabre, G. C., Abstraction-Création 1931-1936 (kat.). Münster, Paříž 1978; Fels, F., Georges Kars. Paris 1930; Jolinon, J., Georges Kars. Lyon 1958; Biermann, G., Othon Coubine. Junge Kunst. Leipzig 1923; Teige, K., Archipenko. Praha 1923; Teige, K., Kubismus, orfismus, purismus a neokubismus v dnešní Paříži. Veraikon 8, 1922, č. 3-4, s. 98-112; Krystof, D., Amedeo Modigliani 1884-1920: poezie vidění. Praha 2003; Španělští umělci Pařížské školy v Praze 1946 (kat, NG). Praha 1994; Kesnerová, G., Francouzská kresba 19. a 20. století z čs. sbírek: Francouzi a Pařížská škola: kresby, akvarely (kat., NG). Praha 1963; Dvořák, F., Maler unseres Jahrhunderts. Pariser Schule. Praha 1959; Sweeney, J., Alexander Calder. New York 1951

22. Umění 50. a 60. let ve světě
Alloway, L., Nine Abstract Artists: Their Work and Theory. London 1954; Baur, J. I. H. (ed.), New Art in America: Fifty Painters of the 20th Century. New York 1957; Hess, T., Abstract Painting, Background and American Phase. New York 1951; Guilbaut, S., Wie New York die Idee der modernen Kunst gestohlen hat. Abstracter Expressionismus. Freiheit und kalter Krieg. Dresden 1997; Benjamin, W., Gesammelte Schriften, I., II.. Frankfurt am Main 1955; Robertson, B., Jackson Pollock. London 1960

23. České umění během (Skupina 42) a po 2. světové válce (oficiální ? socialistický realismus, neoficiální-Skupina Ra, skupiny Trasa, UB 12, Máj, Křižovatka, český informel etc.)
Petrová, E. (ed.), Skupina 42 (kat., GHMP). Praha 1998; Idem, František Hudeček. Praha 1969; Gross, F., František Gross. Praha 1969; Kotalík, J., František Gross. Praha 1963; Dvořák, F., Kamil Lhoták. Praha 1985; Hartmann, A., Ladislav Zívr, Výtvarné umění 11, 1961, s. 121-124; Boček, J., M. Hák. Praha 1964; Fárová, A., Dílo M. Háka- Praha 1967; Kolář, J., Miroslav Hák. Fotografie z let 1940-1958. Praha 1959; Kříž, J., Miroslav Hák. Praha 1981; Mlčoch, J., Miroslav Hák (kat.). Praha 1994; Šmejkal, F., Skupina Ra (kat., GHMP). Praha 1988; Petrová, E., Trasa (kat.). Litoměřice 1991; Adriena Šimotová (kat., NG). Praha 2001, Adriana Primusová (ed.), Skupina Máj 57: úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let (kat. výst.), Správa Pražského hradu, Praha 2007; Daniel Kramerová ? Vanda Skálová, Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl první poloviny 60. let (kat. výst.), Arbor Vitae, Galerie hlavního města Prahy, Praha 2008


24. Světové umění 70., 80. a 90. let
Yve-Alain B., Kraus, R., Formless. A User's Guide. New York 1997; Levin, K., Beyond Modernism: Essays on Art from the 70s and 80s. New York 1988; Foster, H., Post-Modern Culture. London 1985; Idem, The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century. Cambridge 1996; Jencks, Ch., What is Post-Modernism? London, New York 1986; Portoghesi, P., Le Post-moderne- Milán 1983; Hertz, R., Theories of Contemporary Art. New Jersey 1985; Crow, T., The Rise of the Sixties. London 1997; Belting, H., Konec dějin umění. Praha 2000; Archer, M., Art Since 1960. London 1994; Kent, S., Shark Infested. Waters: The Saatchi Collection of British Art in the 1990. London 1994; Kuspit, D., The New Subjektivism: Art in the 1980s. New York 1988; Biro, M., Anselm Kiefer and the philosophy of Martin Heidegger. Cambridge 1999; Bruce. B., Birdsall, D., Lucian Freud. London 1996

Blok přednášek věnovaných výlučně architektuře:

25. Eklektismus, historismus - Problematika architektury historismu ve světě a u nás (plus fenomén biedermeieru, eklektismu, historických substylů a exotiky)
Nash, J., The Mansions of England in the Olden Time I-III. London 1839-1841; Semper, G., Űber Baustylle. Zürich 1869; Döhmer, K., Im welchen Styl sollen wir bauen? Architekturtheorie zwischen Klassizismus und Jugendstil. München 1976; Mundt, B., Historismus: Kunsthandwerk und Industrie im Zeitalter der Weltausstellungen. Kataloge des Kunstgewerbemuseums Berlin, Bd. VII. Berlin 1973; Idem, Historismus: Kunstgewerbe zwischen Biedermeier und Jugendstil. München 1981; Milde, K., Neorenaissance in der deutschen Architektur des 19. Jahrhunderts. Dresden 1981; Wagner-Rieger R., Wiens Architektur im 19. Jahrhundert. Wien 1967; Eggert, K., Gottfried Semper, Carl von Hasenauer. Wiener Ringstrasse, Bild einer Epoche. Bd. 8. Wiesbaden 1978; Wagner-Rieger R., Krause, W., Historismus und Schlossbau. München 1975; Lehner, F. J., Votivní chrám Spasitelův ve Vídni. Method V, 1879, s. 61-65; Himmelheber, G. (ed.), Kunst des Biedermeier 1815-1835. München 1988; Krasa, S., Sculpture during the Biedermeier Years, v: Waissenberger R. (ed.), Vienna in the Biedermeier Era 1815-1848. London 1986; Zweig, M., Zweites Rokoko. Innenräume und Hausrat in Wien um 1830-1860. Wien 1924; Hoffmann, H. Ch., Die Theaterbauten von Fellner und Helmer. München 1966; Niklas, J., Slohy stavitelské od nejstarších dob až na dobu nynější. Praha 1864; Kuthan, J., Aristokratická sídla období romatismu a historismu. Praha 2001; Mžyková, M., Romantický historismus. Novogotika. Sychrov 1995; Zatloukal, P., Historismus. Architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 1986 Ambros, A. W., Die Burg Karlstein und ihre Restaurierung. Mitteilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen Denkmale X, 1865, s. 43-56; Cechner, A., Jest správná poslední velká úprava hradu Karlštejna, provedená v letech 1887-1898? Památky archeologické XXXI, 1936-1938, s. 169-170; Wirth Z., Brožová, J., Čeští architekti, realisté devatenáctého století (kat., Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze). Praha 1952; Švácha, R., Kutnohorská architektura období historismu a moderny (1851-1918). Umění XXXIX, 1991, s. 402-436; Noll, J., Čechy a Evropa v architektuře 19. století aneb jak se čeští architekti setkávali s Evropou, v: Čornej P., Prahl, R. (eds.), Čecha a Evropa v kultuře 19. století. Sborník sympozia pořádaného Národní galerií v Praze a Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV v rámci Smetanových dnů v Plzni 1990. Praha 1993, s. 65-67; W. Braumiler, Zur Aesthetik der Beuroner Kunstschule. Wien 1904; A. Pöllmann, Vom Wesen der hieratischen Kunst. Beuron 1906; Kunštát, M., Podněty beuronské školy pro české umění na sklonku 19. století, v: Freimanová, M. (ed.), Povědomí tradice v novodobé české kultuře (Doba Bedřicha Smetany). Sborník sympozia pořádaného Národní galerií v Praze ve spolupráci s Ústavem teorie a dějin umění ČSAV u příležitosti 4. ročníku Smetanova festivalu v Plzni. Praha 1988. s. 363-366; Vlček, T. (ed.), Historické vědomí v českém umění 19. století. Uměnovědné studie III. Sborník přednášek uměnovědné konference Smetanova festivalu Plzeň 1981. Praha 1981; Mžyková, M. (ed.), Kamenná kniha. Sborník k Romatickému historismu ? neogotice. Sychrov 1997, s. 236-241; Katedrála sv. Víta II. Dostavba. Praha 1994; Kostílková, M, Petrasová, T., Jednota pro dostavění Chrámu sv. Víta na Hradě pražském I. 1842-1871. Praha 1999; Benešová M., Význam snu při dostavbě katedrály sv. Víta, v: Ottlová M, Pospíšil M. (eds.), Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál. Sborník sympozia pořádaného Ústavem teorie a dějin umění ČSAV v rámci Smetanových dnů v Plzni 1987. Praha 1990, s. 58-62; Čermák, F., Architekt a stavitel Josef Hlávka. Architektura ČSR XXXIX, 1980, s. 461-464; Lodr., A., Josef Hlávka, český architekt, stavitel a mecenáš. Praha 1988; Stibral, J., Josef Hlávka. Praha 1931; Lehner, F. J., Chrám sv. Cyrila a Methoda v Karlíně. Method XIII, 1887, s. 25-28, 43-44, 52-55, 77-79, 89-90, 105-107, 114-116, 129-130; Šámal, J., Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Praha 1944; Hofman, J., Pražské novogotické stavby profánní. Památky archeologické XXXIII, 1922-1923, s. 69-87; Pospíšilová, M., Romantické zámecké interiéry. Ústí nad Labem 1986; Kostka, J., Vondra, J., Hluboká. Praha 1961; Kroutvor, J., Fenomén historismu. Umění a řemesla 1976, s. 46-56; Masaryková, A., Druhé rokoko v pražské architektuře. Památky archeologické XLI, 1936-1938, s. 150-159; Pospíšilová M., Historizující zámecký interiér 19. století v Čechách. Umění XXVII, 1979, s. 296-321; Josef Zítek (1832-1909). Katalog jubilejní výstavy jeho prací (kat., úvod Z. Wirth, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze). Praha 1932; Dvořáková, Z., Josef Zítek. Národní divadlo a jeho tvůrce. Praha 1983; Krtilová, E. Architekt Josef Zítek. Praha 1954; Ksandr, K., Architekt Josef Zítek, katalog díla (kat. Národní technické muzeum). Praha 1996; Noll, J., Vybíral, J., Josef Schulz 1840-1917 (kat. Národní galerie v Praze). Praha 1992; Vybíral, J., Ignác Vojtěch Ullmann 1822-1894 (kat., Národní galerie v Praze). Praha 1994; Wirth, Z., Antonín Wiehl a česká neorenesance. Praha 1921., přetištěno z Umění I, 1918-1921, s. 294-336; Idem, Antonín Barvitius. Umění IV, 1931, s. 295-308

26. Purismus a funkcionalismus v evropské a české architektuře
Le Corbusier, Toward a New Architecture. London, New York 1927; Teige, K., Mezinárodní soudobá architektura 1. Praha 1929; Idem, Moderní architektura v Československu (Mezinárodní soudobá architektura 2). Praha 1930; Idem, Nejmenší byt. Praha 1932; Šlapeta, V., Czech Functionalism 1918-1938 (kat.). London 1987; Idem, Le Corbusier a česká architektonická avantgarda, Ars. Revolučné myšlienky vo výtvarnom umení, 1989, s. 85-106; Idem, Praha 1900-1978. Průvodce po moderní architektuře. Praha 1978; Kulka, H., Adolf Loos. Das Werk des Architekten. Wien 1931; Münz, L., Künstler, G., Der Architekt Adolf Loos. Wien-München 1964; Švácha, R., Adolf Loos a česká architektura. Umění 31, 1983, s. 490-513; Šlapeta, V., Adolf Loos a česká architektura (kat.). Louny 1984; Teige, K., Kroha, J., Avantgardní architektura. Praha 1969; Kudělka, Z., Vila Tugendhat Brno. Brno 1971; Riedl, D., Vila Tugendhat. Brno 1995; Johnson, P. C., Mies van der Rohe. New York 1947; Honzík, K., Moderní byt. Praha 1928, Idem, Tvorba životního stylu. Praha 1946; Pechar, J., Urlich, P., Programy české architektury. Praha 1981; Český funkcionalismus 1920-1940, architektura, bytové zařízení, užitá grafika (kat., 3 díly, UPM, MG). Praha 1978; Švácha, R., Od moderny k funkcionalismu. Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha 1985; Havlíček, J., Honzík, K., Stavby a plány (Mezinárodní soudobá architektura). Praha 1931; Koula, J. E., Nová česká architektura a její vývoj ve 20. století. Praha 1940; Benešová, M., Česká architektura dvacátých let. Umění 21, 1973, s. 440-452; Český funkcionalismus 1920-1940 (kat., UPM, MG). Praha 1978; Krejcar, J., Larchitecture contemporaine en Tchécoslovaquie. Praha 1928; Pechar, J., Životní dílo Karla Honzíka (kat.). Praha 1967; Šlapeta V., Otakar Novotný 1880-1959. Praha 1980; Šetlík, J., Otakar Novotný. Praha 1984; Teige, K. (ed.), Práce Jaromíra Krejcara. Praha 1933; Ševeček, L., Pažoutová, K., Spechtenhauser, K., Švácha, R., Miroslav Lorenc. Jaromír Krejcar. Zlínská moderní architektura a pražská avantgarda. Zlín 1995; Janák, P. (ed.), Výstava bydlení, stavba osady Baba (kat.). Praha 1932; Crhonek, I., Architekt Bohuslav Fuchs. Celoživotní dílo. Brno 1995; Kubinszky, M. Bohuslav Fuchs. Budapest 1985; Kudělka, Z., Bohuslav Fuchs. Praha 1966; Kudělka, Z., Kudělková, L., Sedlák, J., Architekt Bohuslav Fuchs 1895-1972. Brno 1995; Pečírka, J., Otakar Novotný. Genf 1931; Laclanche-Bouléová, C., Šíření purismu ve střední a východní Evropě. Umění 35, 1987, č. 1, s. 16-29; Masák, M, Švácha, R., Vybíral, J., Veletržní palác v Praze. Praha 1995; Palkovský, J., Šlapeta, V., Skleněný obytný dům v Praze-Dejvicích. Richard F. Podzemný 1936-1938 (kat.). Louny-Praha 1985

Literatura
Poslední úprava: PECHM (10.09.2012)

Doporučená literatura, požadované minimum:

Petrasová, T., Lorenzová, H. (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. Praha 2001 (2 díly)

Poche, E. (ed.), Praha národního probuzení. (Čtvero knih o Praze). Architektura-sochařství-malířství-užité umění. Praha 1980, s. 35-122

Blažíčková-Horová, N., České malířství 19. století. Katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století. Klášter sv. Anežky České. Praha 1998

Lahoda, V. (ed.), Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938. Praha 1998 (2 díly)

Švácha, R.-Platovská, M. (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958. Praha 2005 (1 díl)

Švácha, R.-Platovská, M. (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1959-2000. Praha 2007 (2 díly)

České moderní umění 1900-1960: Národní galerie v Praze. (kat.) Národní galerie v Praze, Praha 1996

Chalupecký, J., Nové umění v Čechách. Praha 1994

Dempsey, A., Umělecké styly, školy a hnutí :encyklopedický průvodce moderním umění. [Praha] 2005

Krauss, R. E., Passages in modern sculpture. Cambridge, Mass. 1981

Curtis, P., Sculpture 1900-1945: after Rodin. Oxford 1999

Lynton, N., Umění 19. a 20. století. Praha 1981

Huyghe, R., Umění nové doby. Praha 1974

Zeitler, R., Die Kunst des 19. Jahrhunderts. Propyläen Kunstgeschichte Bd. XI. Berlin 1984 (i jiná vyd.)

Ruhrberg, K.-Walther, I. F. (eds.), Umění 20. století. Malířství, skulptury a objekty, Nová médie, Fotografie. Praha 2004

Causey, A. (ed.), Sculpture since 1945. Oxford 1998

Hopkins, D. (ed.), After modern art, 1945-2000. Oxford 2000

Clark, T. J., Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism. New Haven ? London 1999

Foster, Hal (ed.), Umění po roce 1900, Praha 2007

Brettell, R. R., Modern art, 1851-1929 :capitalism and representation. Oxford 1999

Nelson, R. S.-Shiff, R. (eds.), Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava 2004

Další tituly:

Anděl, J. (ed.), Czech Modernism 1900-1945 (kat., The Museum of Fine Arts Houston). Houston 1989

Benevolo L., Geschichte der Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts, I-II. München 1964

Blau E. - Platzer M. (eds.), Shaping the Great City. Modern Architecture in Central Europe 1890-1937. Munich.London - New York 1999

Cassou, J.; Langui, E., Pevsner, N., The Sources of Modern Art. London 1962

Čapek, J., Moderní výtvarný výraz. Praha 1958

Čornej P., Prahl R. (eds.), Čechy a Evropa v kultuře 19. století. Sborník sympozia pořádaného Národní galerií v Praze a Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV v rámci Smetanových dnů v Plzni 1990. Praha 1993

Dostál, O., Pechar, J., Procházka, V., Moderní architektura v Československu. Praha 1970

Foster, H., Compulsive Beauty. Cambridge, Mass. 1993

Gordno, D. E., Modern Art Exhibitions 1900-1916. Selected Catalogue Documentation. München 1974

Haas, F., Architektura 20. století. Praha 1978

Hartley, K., The Romantic Spirit in German Art 1790-1990. Edinburgh 1994

Hitchcock, H.-R., Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries. Harmondsworth 1958

Hofmann, W., Das Irdische Paradies. Kunst im 19. Jahrhundert. München 1960

Chalupecký, J., Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha 1998

Jiřík, F. X., Vývoj malířství českého ve století XIX. Dílo VI, 1908-1909, s. 117-226

Joachimides, Ch. M. - Rosenthal N. (eds.), Die Epoche der Moderne. Kunst im 20. Jahrhunderts. Berlin 1997

Kotalík, J., Tschechische Kunst 1878-1914. Auf dem Weg in die Moderne (kat., Mathildenhöhe Darmstadt). Darmstadt 1984

Krauss,R. E., The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Mass. 1985

Krauss, R. E., The Optical Unconscious. Cambridge, Mass. 1993

Lamač, M., Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha 1988

Lamač, M., Myšlenky moderních malířů. Praha 1989

Lemagny, J. C., Visionary Architects. Houston 1968

Les Avant-Garde Tcheques (kat.). Arles 1990

Mádl, K. B., Výbor z kritických projevů a drobných spisů. Praha 1959

Matějček, A., Wirth, Z., Česká architektura 1800-1920. Praha 1922

Micheli de M., Umělecké avantgardy dvacátého století. Praha 1964

Nebeský, V., L'art moderne tchéchoslovaque. Paris 1937

Vlnas, V., Pomajzlová, A., Moderní galerie tenkrát 1902-1942 (kat., NG). Praha 1992

Padrta, J., Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Teorie, kritika, polemika. Praha 1992

Poche, E., Praha na úsvitu nových dějin. (Čtvero knih o Praze). Architektura - sochařství - malířství - užité umění. Praha 1988

Procházka V., Hartmann, P., Sbírka českého sochařství 19. a 20. století. Praha 1978

Rosenblum, R., Modern Painting and the Northern Romantic Tradition: Friedrich to Rothko. New York 1975

Seibt, F. (ed.), Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne. Frankfurt a. M., Berlin 1995

Schapiro, M., Modern Art. 19th&20th Centuries. New York 1968

Stanislawski, R. - Brockhaus, Ch., Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa. Bonn 1994

Szeemann, H., Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Europäische Utopien seit 1800. Frankfurt am Main 1983

Šmejkal, F., České imaginativní umění. Praha 1996

Švácha, R., Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911-1923. Praha 2000

Švestka, J. - Vlček, T. (eds.), Český kubismus 1909-1925. Stuttgart 1991

Tuffelli, N., Umění 19. století. Praha 2001

Vlček, T., Praha 1900. Praha 1986

Volavka, V., Česká kresba XIX. století. Praha 1940

Volavka, V., České malířství devatenáctého století. Praha 1941

Volavka, V., Česká malba XIX. století. Praha 1942

Volavka, V., Sochařství devatenáctého století. Praha 1948

Volavka, V., O moderním umění. Praha 1961

Volavka, V., České malířství a sochařství 19. století. Praha 1968

Wittlich, P., Umění a život. Doba secese. Praha 1987

Wittlich, P., Česká secese. Praha 1982

Wittlich, P., České sochařství ve XX. století. Praha 1978

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PECHM (10.09.2013)

Zkouška probíhá písemnou formou. Soustředí se především na české a zahraniční malířství a sochařství v období 1780 - 1980. Test  se skládá ze tří částí: faktografická (25 b), kontextová (35 b) a obrazová (40 b). Celkem lze získat 100 bodů. Pro úspěšné splnění zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 60 bodů. Hodnocení: 100-90 bodů - výborně, 89-75 bodů - velmi dobře, 74-60 bodů - dobře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK