PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Přehledné dějiny renesančního umění 1 - KDKU020
Anglický název: Synoptic History of Renaissance Art 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Je korekvizitou pro: KDKU031
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (23.08.2012)

René Huyghe /ed./, Encyklopedie. Umění renesance a baroku, Praha 1970.
Andrew Martindale, Člověk a renesance, Praha 1971.
S.J. Freedberg, Painting in Italy 1500-1600, The Pelican History of Art, Penguin Books 1971.
J. Bialostocki /ed./, Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, Propylaen Kunstgeschichte, Bd. 7, Berlin 1972.
E.H. Gombrich, Příběh umění, Praha 1995, kap. 12-18.
Rolf Toman /ed./, Umění italské renesance, architektura, sochařství, malířství, kresba, Praha 1996.
Cristina Aidini Luchinat, Elena Capretti, Velcí mistři italského výtvarného umění, Frýdek-Místek 2002.
Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha 1936, Nové evangelium s. 16-48; Brunelleschi s. 49-64; Dürerova Apokalypsa s. 65-75.
Max Dvořák, Italské umění od renesance k baroku, Praha 1946.
Frederick Antal, Florentské malířství a jeho společenské pozadí. Měšťanská republika, než převzal moc Cosimo de´Medici ? XIV. století a počátek století XV., /London 1947/, Praha 1954.
Pierre Francastel, Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15. století, Praha 1984.
Pierre Francastel, Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu, Brno 2003 /zvl. kap. 1, s. 9-69/.
Peter Burke, Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996.
Jaroslav Pešina, Tektonický prostor a architektura u Giotta, Praha 1945.
Jaroslav Pešina, Giotto, úvodní stať ve svazku Prameny, sbírka dobrého umění, sv. 64, Praha 1949.
V.V. Štech, Donatello, Praha 1956.
V.V. Štech, Italská renesanční plastika, Praha 1960.
Pavel Preiss, Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha 1974.
Giulio Bora a Martin Zlatohlávek, Kresby z Cremony. Umění renesance a manýrismu v lombardském městě, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1995.
Pavel Preiss, Giorgio Vasari. Profil výtvarného umělce a literáta. in: Giorgio Vasari, Životy nevýznačnějších malířů, sochařů a architektů, I, Praha 1998, s. 9-46.
André Chastel, Vypleněné Říma. Od manýrismu k protireformaci, Brno 2003.

Další literaturu student nalezne na příslušných webových stránkách Přehledu renesančního umění

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (23.08.2012)

 • Pojem renesance a jeho významové proměny; obnovení antiky; humanismus.
 • Tradice a inovace ve florentském malířství: Lorenzo Monaco; Gentile da Fabriano; Masaccio a Masolino; Fra Angelico; Filippo Lippi.
 • Florentští architekti 1. poloviny 15. století: Filippo Bruneleschi, Leon Battista Alberti, Michelozzo; Florentští sochaři 1. poloviny 15. století: Nanni di Banco, Donatello, Lorenzo Ghiberti, Luca della Robbia,
 • Umělecká situace ve Florencii kolem roku 1470 - Andrea del Verrocchio, mladý Leonardo, Filippino Lippi, Sandro Botticelli.
 • Umění na dvorech v severní Itálii: Ferrara (Cosme Tura, Ercole de Roberti), Mantova (Andrea Mantegna), Bologna (Francesco Francia).
 • Rozdílná východiska nástupu renesance v Benátkách a Padově (Jacopo Bellini, Antonio Vivarini, Francesco Squarcione, Mantegna) a rodina Belliniů (Jacopo,Gentile, Giovanni)
 • Umělecká situace ve Florencii v letech 1500 - 1510 - Leonardo, Michelangelo, mladý Raffael
 • Zrod krajinomalby v italském umění 16. století
 • Obraz každodenního života v italském umění 16. století
 • Leonardo a Bramante v Miláně
 • Renesanční kresba a grafika
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK