PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Přehledné dějiny renesančního umění 2 - KDKU031
Anglický název: Synoptic History of Renaissance Art 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.
Korekvizity : KDKU020
Je záměnnost pro: KDKU354, KDKU357
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Jansová, Ph.D. (04.11.2019)
Přednášky jsou věnovány renesanci a manýrismu v Záalpí, a to jak architektuře, tak i sochařství, malířství a
uměleckému řemeslu. Pozornost je věnována význačným osobnostem a uměleckým centrům. Důraz je při tom
položen na památky sakrální – na chrámovou architekturu a na její výzdobu sochařskou a malířskou.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jana Jansová, Ph.D. (03.02.2020)

Cílem předmětu je seznámit studenty s renesancí a manýrismem v Záalpí, a to jak architektuře, tak i sochařství, malířství a uměleckém řemeslu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (02.02.2019)
 • René Huyghe /ed./, Encyklopedie. Umění renesance a baroku, Praha 1970.
 • Andrew Martindale, Člověk a renesance, Praha 1971.
 • J. Bialostocki /ed./, Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, Propylaen Kunstgeschichte, Bd. 7, Berlin 1972.
 • E.H. Gombrich, Příběh umění, Praha 1995, kap. 12-18.
 • Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha 1936, Nové evangelium s. 16-48; Brunelleschi s. 49-64; Dürerova Apokalypsa s. 65-75.
 • Jarmila Vacková, Van Eyck, Praha 2005.
 • Till-Holger Borchert /ed./, Jan van Eyck und seine Zeit. Flämische Meister und der S?uden 1430-1530, katalog výstavy Stedelijke Musea v Bruggách, 2002. /také anglická a francouzská verze/
 • Pavel Preiss, Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha 1974.
 • Jarmila Krčálová, Renesanční architektura v Čechách a na Moravě,
 • Jarmila Krčálová, Renesanční nástěnná malba v Čechách a na Moravě,
 • Jarmila Vacková, Závěsné malířství a knižní malba v letech 1526 až 1620,
 • Mirjam Bohatcová, Knižní dřevořez v Čechách a na Moravě od 70. let 15. století do 1620,
 • Ivo Kořán, Renesanční sochařství v Čechách a na Moravě, in: Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1, Praha 1989.
 • Jarmila Krčálová, Architektura doby Rudolfa II.,
 • Eliška Fučíková, Malířství a sochařství na dvoře Rudolfa II. v Praze, in: Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1, Praha 1989.
 • Eliška Fučíková, Beket Bukovinská, Ivan Muchka, Umění na dvoře Rudolfa II., Praha 1991.
 • Eliška Fučíková, Rudolfínská kresba, Praha 1986.
 • Philippe a Francoise Roberts-Jonesovi, Pieter Brueghel starší, Praha 2003.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (01.04.2022)

Podmínkou pro možnost plnění ústní zkoušky je úspěšně absolvovaný písemný test - "poznávačka". Obrazový test bude vycházet z odpřednášené látky z LS, tj. Nizozemí, Německo a Střední Evropa + České země. 

Po úspěšném absolvování písemného testu bude student moci přistoupit k ústní zkoušce. Kromě otázek zde přiložených, bude student dotázán na seznam přečtené doporučené literatury. Student u ústní zkoušky předloží vytištěný seznam literatury, kterou sám během ZS a LS přečetl, tj. týká se jak oblasti Itálie, tak Zaalpí.  

 

Otázky k ústní zkoušce z Přehledných dějin renesančního umění 1-2

Renesance v Itálii

1.      Počátky renesance v Itálii

2.      Italská architektura 15. století

3.      Italské malířství 1. poloviny 15. století

4.      Italské sochařství 1. poloviny 15. století

5.      Umění konce 15. století v Itálii

6.      Renesanční umění Benátek a dalších severských center

7.      Verocchio a Leonardo

8.      Italská architektura 16. století

9.      Michelangelo

10.    Raffael

11.   Umění Benátek 16. století

12.   Florentský manýrismus

13.   Renesance v Parmě

 

Renesance v Záalpí

1.      Internacionální gotika a umění burgundského dvora (Melchior Broederlam, Jean Malouel, Henri Bellechose, Jean de Beaumetz; Claus Sluter a kartouza v Champmol; iluminované rukopisy bratrů z Limburka)

2.      Jan van Eyck

3.      Rogier van der Weyden

4.      Hans Memling

5.      Nizozemská desková malba 2. poloviny 15. století (Petrus Christus, Hugo van der Goes, Geertgen tot Sint Jans, Dirc Bouts)

6.      Nizozemská malba první poloviny 16. století (Gerard David, Joachim Patinir, Quentin Massys, Jan Gossaert, Bernaert van Orley)

7.      Hieronymus Bosch

8.      Petr Brueghel a jeho rodina

 

9.     Počátky renesance v německy mluvících zemích (Porýní, Podunajská škola, Augsburg)

10.   Albrecht Dürer a jeho následovníci

11.   Počátky renesance v českých zemích – doba Jagellonská

12.   Umění a architektura v Českých zemích za Ferdinanda I. a Maxmiliána II. Habsburských

13.   Umění a architektura na dvoře Rudolfa II.

14.   Umění a architektura v Českých zemích za vlády Rudolfa II.

 

Doporučené otázky k samostudiu – oblast Francie: 

1.      Počátky renesanční architektury ve Francii a zámecké stavby Františka I (zámky na Loiře a v Ille-de-France, Sebastiano Serlio, Pierre Lescot a Jean Goujon)

2.      Francouzská architektura druhé poloviny 16. století (Philibert del’Orme, Jean Bullant, Jacques Androuet du Cerceau.)

3.      První a druhá Fontainebleauská škola v malířství a sochařství (Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio, Niccolò dell‘Abbate, Niccolò Tribolo, Léon Davent, Ambroise Dubois z Antverp a Toussaint Dubreuil a Martin Fréminet, Jean Goujon, Germain Pilon)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (02.02.2019)

 

 • Internacionální gotika a umění burgundského dvora
 • Jan van Eyck
 • Rogier van der Weyden
 • Nizozemská desková malba 2. poloviny 15. století
 • Nizozemská malba 16. století
 • Renesanční umění v německých zemích
 • Renesanční umění v zemích Koruny české
 • Umění na dvorech ve Fontainebleau a v Mnichově
 • Rudolfínské umění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK