PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Polština II - JTB151
Anglický název: Polish II
Český název: Polština II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Krzysztof Sitarz
Vyučující: Mgr. Krzysztof Sitarz
Prerekvizity : JTB150
Je prerekvizitou pro: JTB152
Anotace
Druhá část intenzivního kurzu polského jazyka pro začátečníky, kteří absolvovali kurz Polština I.
Poslední úprava: Sitarz Krzysztof, Mgr. (06.02.2024)
Cíl předmětu

Hlavním cílem kurzu je rozšíření dosavadních znalostí, seznámení s dalšími gramatickými tvary (6. pád jednotného čísla podstatných a přídavných jmen, vybrané tvary množného čísla), což studentům usnadní komunikaci v polštině (mluvení, poslech, psaní). Součástí kurzu je tematický blok týkající se nejfrekventovanějších slovních obratů používaných jak v telefonickém hovoru, tak v e-mailové korespondenci. Studenti by měli zvládnout napsat dopis profesorovi nebo jinému vědeckému pracovníkovi, písemně požádat o radu atd. Další tematické okruhy zaměřené na každodenní život: orientace ve městě, jídlo a restaurace, ubytování, řešení problémů s mobilním telefonem nebo počítačem atd. Nebudou chybět i nahrávky týkající se polských reálií.

Poslední úprava: Sitarz Krzysztof, Mgr. (06.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

 • 91% a více        => A
 • 81-90%             => B
 • 71-80%             => C
 • 61-70%             => D
 • 51-60%             => E
 • 0-50%               => F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.02.2024)
Literatura

Vlastní materiály lektora.

Poslední úprava: Sitarz Krzysztof, Mgr. (06.02.2024)
Metody výuky

Výuka je vedena komunikativní metodou (důraz na konverzaci, rozvoj slovní zásoby a praktické použití gramatických pravidel).

Poslední úprava: Sitarz Krzysztof, Mgr. (06.02.2024)
Požadavky ke zkoušce
Zápočet na základě docházky, aktivní účasti a plnění domácích úkolů.
Poslední úprava: Sitarz Krzysztof, Mgr. (06.02.2024)
Sylabus
 • Opakování dosavadních znalostí, konverzace s důrazem na správné použití sloves.

 • Česko-polská homonyma (lexikální cvičení).

 • Slovesa pohybu – rozšiřování dosavadních znalostí.

 • Telefonický hovor – nejčastější slovní spojení (dialogy a praktická cvičení).

 • Schůzka – jak ji domluvit nebo zrušit? Dialogy, rozvoj slovníku.

 • E-mailová korespondence (lexikální a překladová cvičení, rozvoj slovníku, psaní, simulace reálných situací).

 • Orientace ve městě (rozvoj slovníku, poslechová cvičení, práce s mapou, dialogy).

 • Šestý pád jednotného a množného čísla – úvod a cvičení.

 • Lexikální, gramatická a poslechová cvičení (film o Polsku), konverzace.

 • Jídlo a restaurace – slovní zásoba, konverzace.

 • Hledáme ubytování – slovní zásoba, lexikální a poslechová cvičení, konverzace.

 • Opakování dosavadních znalostí – lexikální a gramatická cvičení, konverzace.

 • Množné číslo podstatných jmen (první, druhý a čtvrtý pád) – gramatický úvod a cvičení.

 • Text nebo nahrávka týkající se aktuálního dění v Polsku (lexikální cvičení, rozvoj slovníku, konverzace).

 • Poslechová cvičení – rozvoj slovníku, lexikální cvičení, kreativní práce s textem, konverzace.

 • Víte, kdo je…? – práce s texty, rozvoj slovníku, konverzace.

 • Konverzace týkající se zájmů studentů.

Poslední úprava: Sitarz Krzysztof, Mgr. (06.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK