PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Polština I - JTB150
Anglický název: Polish I
Český název: Polština I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 17 (17)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Krzysztof Sitarz
Vyučující: Mgr. Krzysztof Sitarz
Je prerekvizitou pro: JTB151
Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (20.09.2022)

Výuka bude probíhat prezenčně. V případě zhoršení epidemické situace budeme pokračovat on-line. 

Kurz je veden komunikativní metodou (důraz na konverzaci, rozšiřování slovní zásoby a praktické použití gramatických pravidel).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (20.09.2022)

Program kurzu.

1-2. Výslovnost jednotlivých hlásek.

3-4. Výslovnost nosových samohlásek a fonetická cvičení. Základní slovní zásoba (pozdravy, dny v týdnu atd.).

5-6. Slovesa být, mít a chtít v přítomném čase. 7. pád jednotného a množného čísla podstatných a přídavných jmen – úvod, čtení, gramatická a lexikální cvičení.

7-8. Slovesa moci a muset v přítomném čase. Několik vět o sobě v polštině – konverzace a opakování dosavadních znalostí.

9. Obchod a nakupování – rozvoj slovníku. Základní číslovky a jejich praktické použití.

10. Slovesa v přítomném čase – úvod a cvičení.

11. Slovesa v přítomném čase – konverzace, poslechová a lexikální cvičení.

12. Vykání a tykání v polštině – úvod a cvičení.

13-14. Minulý čas pravidelných sloves – gramatický úvod, cvičení a konverzace s použitím přítomného a minulého času.

15. Minulý čas nepravidelných sloves končících na –eć . Úvod, cvičení a konverzace.

16. Řadové číslovky a určování času.

17. Věci kolem nás – rozvoj slovníku. 4. pád jednotného čísla podstatných a přídavných jmen.

18. Opakování dosavadních znalostí. Česko-polská homonyma.

19-20. Druhý pád jednotného čísla podstatných a přídavných jmen. Zápor v polštině – úvod a praktická cvičení.

21. Ve světě moderních technologií – rozvoj slovníku, konverzace.

22-23. Budoucí čas dokonavých a nedokonavých sloves – úvod, cvičení a konverzace.

24. Opakování dosavadních znalostí. Vánoce v polské kultuře. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK