PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Postsovětský prostor - JTB059
Anglický název: Post Soviet Area
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Korekvizity : {Skupina korekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, LS, obě specializace}
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, LS, obě specializace}
Neslučitelnost : JTB017
Ve slož. prerekvizitě: JTB064, JTB066, JTB067, JTB069
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK