PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Postsovětský prostor - JTB059
Anglický název: Post Soviet Area
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Korekvizity : {Skupina korekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, LS, obě specializace}
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, LS, obě specializace}
Neslučitelnost : JTB017
Ve slož. prerekvizitě: JTB064, JTB066, JTB067, JTB069
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (09.03.2023)
Kurs je koncipován jako jednosemestrální úvod do reálií postsovětského prostoru. Na prvním setkání bude diskutován rozpad SSSR a jeho důsledky, zatímco na druhé budou probrány vybraná témata současných problémů postsovětského prostoru. Kurs je povinný pro studenty kombinovaného studia v programu mezinárodní teritoriální studia. Doporučuje se pro zápis ve čtvrtém semestru studia.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (03.04.2021)

Kurs seznamuje posluchače s hlavními problémy a tendencemi politického vývoje nástupnických států bývalého Sovětského svazu po roce 1991. Předmětem zkoumání jsou sociální profil, ústavní a státní zřízení, politické instituce, ekonomika, ideologie, jakož i mezinárodní postavení a vnější vztahy jednotlivých postsovětských republik. Po úspěšném absolovování kursu by studenti měli být mocni základní orientace v reáliích tohoto makroareálu v souladu s koncepcí kurikula studovaného oboru. Smyslem písemných prací je pak dát studentům možnost prohloubit a dále rozvinout měkké dovednosti jako kritické myšlení, práce s informacemi, analytické a syntetické schopnosti jakož i osvojit si základy odborné komunikace a akademického psaní.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (09.03.2023)

Následující literatura obsahuje vybrané doporučené tituly zaměřené na jednotlivé regiony. Nemá charakter povinně volitelné, student si může zvolit i další  publikace za těchto podmínek:

- zaměření na postsovětský prostor po roce 1991

- alespoň 3 tituly v jiném jazyce než česky

- student si vybere z každého regionu alespoň jeden titul

1) Postsovětský prostor

Souleimanov, Emil (ed.). Rusko a postsovětský prostor. Praha: Eurolex Bohemia, 2007.

Sakwa, Richard. Russian Politics and Society. 4th Edition. London: Routledge, 2008 (možno i předchozí vydání).

Hale, Henry: Patronal Politics. Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective, Cambridge University Press, 2014.

 

 

2) Rusko

Aslund, Anders, and Andrew Kuchins. The Russia Balanse Sheet. Washington: Peterson Institute for International Economics Center for Strategic and International Studies, 2009.

Baev, Pavel K. Russian Energy Policy and Military Power: Putin's Quest for Greatness. New York: Routledge, 2008.

Dawisha, Karen. Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia? New York: Simon and Schuster, 2015.

Gel'man, Vladimir, and Otar Marganiya. Resource Curse and post-Soviet Eurasia: Oil, Gas and Modernization. Lanham: Lexington Books, 2010.

George, Julie A. The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Herpen, Marcel H. Van. Putin's Propaganda Machine: Soft Power and Russian Foreign Policy. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2015.

Lucas, Edward. The New Cold War: How the Kremlin Menaces Both Russia and the West. London: Bloomsbury, 2008.

Remington, Thomas F. Politics in Russia. 5th ed. New York: Pearson/Longman, 2008.

Tsygankov, Andrei. Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity. Lanham: Rowman and Littlefield, 2010.

White, Stephen (ed). Politics and the Ruling Group in Putin's Russia. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

 

3) Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko

Aslund, Anders. Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2015.

D'Anieri, Paul J. Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics and Institutional Design. Armonk: M. E. Sharpe, 2007.

D'Anieri, Paul J. (ed.). Orange Revolution and Aftermath: Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010.

Grant, Thomas D. Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility, and International Law. New York: Palgrave Macmillan, 2015.

Ioffe, Grigory. Understanding Belarus and How Western Foreign Policy Misses the Mark. Lanham: Rowman & Littlefield, 2008.

Schmidtke, Oliver, and Serhy Yekelchyk (eds.). Europe's Last Frontier?: Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Šír, Jan. Denuklearizace Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu. Praha: Karolinum, 2013.

Šír, Jan et al. Ruská agrese proti Ukrajině. Praha: Karolinum, 2017.

Yafimava, Katya. Post-Soviet Russian-Belarusian Relationships: The Role of Gas Transit Pipelines. Stuttgart: Ibidem, 2007.

Wilson, Andrew. Belarus. The Last European Dictatorship. New Haven: Yale University Press, 2012.

Wilson, Andrew. Ukraine Crisis: What It Means for the West. New Haven: Yale University Press, 2014.

 

4) Kavkaz

Asmus, Ronald A. A Little War that Shook the World: Georgia, Russia and the Future of the West. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

Cornell, Svante, and Frederick Starr (eds). The Guns of August 2008. New York: M.E. Sharpe, 2009.

Cornell, Svante. Azerbaijan since Independence. New York: M.E. Sharpe, 2011.

Cornell, Svante E. Autonomy & Conflict: Ethnoterritoriality & Separatism in the South Caucasus? Cases in Georgia. Uppsala: Uppsala Universitet, 2002.

Herzig, Edmund. The New Caucasus: Armenia, Azerbaijan, and Georgia. London: Chatham House, 1999.

Matsuzato, Kimitaka (ed.). Istoriograficheskii dialog vokrug nepriznannykh gosudarstv: Pridnestrov'e, Nagornyi Karabakh, Armeniia, Iuzhnaia Osetiia i Gruziia. Sapporo: Slavic Research Center, 2007.

Shaffer, Brenda. Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity. Cambridge: MIT Press, 2002.

Souleimanov, Emil. Understanding Ethnopolitical Conflict. Karabakh, South Ossetia and Abkhazia Wars Reconsidered. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

Suny, Ronald G. The Making of the Georgian Nation. London: I.B. Tauris, 1999.

 

5) Střední Asie

Anceschi, Luca. Turkmenistan's Foreign Policy: Positive Neutrality and the Consolidation of the Turkmen Regime. London: Routledge, 2008.

Anderson, John. Kyrgyzstan: Central Asia's Island of Democracy? Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1999.

Collins, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Dave, Bhavna. Kazakhstan. Ethnicity, Language and Power. London: Routledge, 2007.

Horák, Slavomír and Jan Šír. Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow. Washington, D.C.: Central Asia-Caucasus Institute SAIS, 2009.

Horák, Slavomír. Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha: Karolinum, 2008.

Horák, Slavomír. Střední Asie mezi východem a západem. Praha: Karolinum, 2005.

Marat, Erica. National Ideology and State Building in Kyrgyzstan and Tajikistan. Washington, D.C.: CACI SAIS, 2008.

Olcott, Martha Brill. Central Asia's Second Chance. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2005.

Olcott, Martha Brill. Kazakhstan. Unfulfilled Promise. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2002.

Overland, Indra, Heidi Kjaernet, and Andrea Kendall-Taylor. Caspian Energy Politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan. London: Routledge, 2010.

Peyrouse, Sebastien. Turkmenistan: Strategies of Power, Dilemmas of Development. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2012.

Pomfret, Richard. The Central Asian Economies Since Independence. New York: Princeton University Press, 2006.

Starr, Frederick S. Clans, Authoritarian Rulers and Parliaments in Central Asia. Washington, D.C.: CACI SAIS, 2006.

Weitz, Richard. Kazakhstan and the New International Politics of Eurasia. Washington, D.C.: CACI SAIS, 2008.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK