PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Soudobé dějiny Severní Ameriky - JTB051
Anglický název: Contemporary History of Northern America
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Korekvizity : {Skupina korekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, LS, obě specializace}
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, LS, obě specializace}
Neslučitelnost : JTB019
Ve slož. prerekvizitě: JTB053, JTB055, JTB057
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 2018 JMB512 require.docx Požadavky doc. PhDr. Miloš Calda
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D. (13.02.2024)
Kurs seznámí studenty s nejdůležitějšími událostmi v oblasti Severní Ameriky od počátku evropského osídlení po současnost s důrazem na dějiny 19. a 20. století a roli USA ve světě.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D. (13.02.2024)

Po absolvování kurzu budou studenti a studentky rozumět americkému vztahu ke kolonialismu, republikánství, svobodě a demokracii a dokáží analyzovat vliv těchto myšlenek na vnitropolitický vývoj USA i jejich působení ve světě.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D. (13.02.2024)

JMB512 Soudobé dějiny Severní Ameriky

Povinnosti:

1.     Vypracování seminární práce

2.     Zváěrečený test.

Vypracování seminární práce

Seminární práce by se ideálně mělo věnovat jednomu z okruhů četby. Nicméně po konzultaci je možné psát na libovolné téma týkající se dějiny Severní Ameriky

 

Práce musí být odevzdána do konce semestru v Moodle.

 

Zkuste se vyvarovat popisného líčení, spíše se zaměřte na problémy.

 

Seminární práce se musí opírat přinejmenším o 6 titulů odborné literatury (nepočítaje příručky, encyklopedie, různé úvody atd.) Minimálně 2 tituly musí být v anglickém jazyce!!!

 

Nezapomeňte na elektronickou kontrolu pravopisu (spellcheck)!

 

Termíny testů budou vypsány do konce dubna.

Hodnocení viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D. (13.02.2024)

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÉ TITULY:
TINDALL, George B. + SHI, David B.: Dějiny USA (nakl. Lidové noviny, různá vydání (jméno druhého autora se čte stejně jako anglické "shy")
WILSON, James Q. a DIIULIO, John J., Jr.: Jak se vládne v Americe

William D. Willis, American History: US History: An Overview of the Most Important People & Events. The History of United States: From Indians to Contemporary History of America (2016)

Jill Lepore: These Truths: A History of the United States (2018)Plus veškerá literatura v readeru v Moodle.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D. (13.02.2024)

Kontaktní výuka se skládá z přednášky v celkové délce 160 minut. V rámci přednášky dostanou studenti základní chronologické informace a následně dostanou prostor k diskuzi o textech, které mají přečíst.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D. (13.02.2024)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti musí pro absolvování předmětu napsat seminární práci a absolvovat test. Práce má váhu 70 % známky a test 30 %. Z testu musí studenti získat alespoň 50 % a v případě neúspěchu tak mají právo test opakovat.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D. (13.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK