PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Public Economics - JSM731
Anglický název: Public Economics
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2024
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 30 / 30 (30)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JEB025
Je neslučitelnost pro: JEB025
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (23.12.2023)
The course introduces students to the economics of the public sector. It provides the theoretical underpinnings for the interventions of the public sector into the economy including public expenditure analysis and taxation issues. It discusses the questions of when and how to intervene into the market and which effects do the interventions have. It familiarises students with public intervention practice within selected public policy areas and the research techniques taking place within public sector policy analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK