PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Research Tools Development and Testing - JSM540
Anglický název: Research Tools Development and Testing
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 15 / neurčen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JSM032, JSM692, JSM732
Je neslučitelnost pro: JSM032, JSM732, JSM692
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK