PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Applied Social Research - JSM032
Anglický název: Applied Social Research
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: 2/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:24 / 24 (22)
letní:neurčen / neurčen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JSM540
Je neslučitelnost pro: JSM540
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (02.02.2024)

Examination:
Students are required to take midterm and final exams (closed book exam, single best answers).

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (02.02.2024)

Obligatory reading:

Hedrick, T. E., Bickman, L., Rog, D. J., 1993. Applied Research Design. A Practical Guide. London, SAGE Publications

Rog, D. 2009. Applied Research Design: A Practical Approach. The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods

 

Recommended reading:

Batini, C., Scannapieco, M., 2006. Data Quality. Concepts, Methodologies and Techniques. Berlin, Springer-Verlag

Biemer, P. P., Lyberg, L. E., 2003. Introduction to Survey Quality. New Jersey, Wiley

Sudman, S., Bradburn, N. M., Schwarz, N., 1996. Thinking about Answers: The Application of Cognitive Processes to Survey Methodology. New Jersey, Wiley

Willis, G. B., 2005. Cognitive Interviewing. A Tool of Improving Questionnaire Design. London, SAGE Publications

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (02.02.2024)

Major Topics:

Lecture 01: Course Overview; Introduction to the Total Survey Error Paradigm

Lecture 02: Mode Effect

Lecture 03: Social Desirability Response Bias

Lecture 04: Satisficing

Lecture 05: Other Response Biases

Lecture 06: Cognitive interviewing

Lecture 07: Midterm (April 11, 2024)

Lecture 08: Nonresponse bias

Lecture 09: Nonresponse reduction

Lecture 10: Mixed Design

Lecture 11: Reviewing Total Survey Error

Lecture 12: Final Exam (May 16, 2024)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK