PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Spotřeba a společnost - JSB591
Anglický název: Consumption and Society
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11543
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB564
Je neslučitelnost pro: JSB564
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty se sociologickými přístupy ke spotřebě. V kurzu budou probírány různé teoretické přístupy ke spotřební společnosti a roli, kterou spotřeba hraje při udržování globální ekonomiky, formování identity a sociální struktury současné společnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)
Podmínky úspěšného zakončení předmětu:
Odevzdání alespoň 5 domácích úkolů s hodnocením vyšším než 10 bodů.

Známkování:
91 - 100 bodů = výborně (A)
81 - 90 bodů = velmi dobře (B)
71 - 80 bodů = dobře (C)
61 - 70 bodů = uspokojivě (D)
51 - 60 bodů = dostatečně (E)
méně než 51 bodů = nedostatečně (F)
Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Přednáška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK