PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Digital Sociology - JSB532
Anglický název: Digital Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5150
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JSB726
Prerekvizity : JSB008
Záměnnost : JSB726
Je neslučitelnost pro: JSB726
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (31.01.2021)
Kurz nabízí úvod do sociologického porozumění roli digitálních technologií v současných společnostech. Kurz se tak soustředí na sociální, kulturní, politické a ekonomické implikace, které jsou spjaty s rozšířením digitálních technologií v pozdní modernitě. Kurz studenty seznamuje se základními aspekty historického vývoje digitálních médií a s klíčovými teoriemi, jež pojednávají o roli a funkci digitálních médií v současných společnostech. Důraz je kladen na vztah digitálních médií a politiky, stejně tak jako na politickou ekonomii procesů spjatých se shromažďováním, analyzováním a využíváním digitálních dat. Bližší pozornost je věnována i otázkám sociální stratifikace, identity, tělesnosti, zdraví, práce či digitální ekonomice. Kurz v neposlední řadě věnuje pozornost materiálním aspektům digitální infrastruktury, jež souvisí s fungováním digitalizovaných společností a s nimiž souvisí i neviditelné environmentální externality.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (03.02.2021)

Type of Completion: Exam (Zk) (based on assessment methods) 

Assessment methods: 

1) developing questions (formulation of 2 questions for 5 out of 10 compulsory texts (1 point max for each question) - 10 points max 

2) final test (A, B, C, D - one choice) - based on lectures and compulsory literature - 20 points max

3) final essay outline 1 (4 points max) and 2 (10 points max) - 14 points max 

4) final essay (around 2000 words long (+-10%)) - 56 points max 

 

IMPORTANT: To pass the Final Exam, the essay has to be evaluated with at least 29 points.

(The final essay has to include references to at least three academic articles on digital cultures not listed among compulsory readings)

 The tasks will be specified based on the number of students enrolled in the course during the registration period.

  

Grading System 

91 - 100 points: A

81 -  90 points: B

71 - 80 points: C

61 - 70 points: D

51 - 60 points: E

less than 51 points: F

 

Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (11.02.2021)

Compulsory readings (the final list will be published in Moodle on 17 Feb)

 

Hogan, B. (2010) The presentation of self in the age of social media: distinguishing performances and exhibitions online. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(6), 377-386.

Pybus, J., Coté, M., & Blanke, T. (2015). Hacking the social life of Big Data. Big Data & Society, 2(2): 26-33.

Lupač, P. (2018). Digital Divide Research. In Beyond the Digital Divide: Contextualizing the Information Society. Emerald Publishing Limited. (a selected chapter)

Lupton, D. (2013). The digitally engaged patient: Self-monitoring and self-care in the digital health era. Social Theory & Health, 11(3): 256–270.

Sunstein, C.R. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton: Princeton University Press. (a selected chapter)

Helland, C. “(2016). Digital Religion”, pp. 177-196 in D. Yamane (ed.), Handbook of Religion and Society, Cham: Springer.

Corradi, F., & Höfner, P. (2018). The disenchantment of Bitcoin: unveiling the myth of a digital currency. International Review of Sociology28(1), 193-207.

Schor, J. B., & Attwood‐Charles, W. (2017). The “sharing” economy: labor, inequality, and social connection on for‐profit platforms. Sociology Compass11(8), e12493.

Halloy, J. (2018). "Sustainability of Living Machines", in Prescott, T. J., Lepora, N. & Verschure, P.F.M.J., (Eds.), Living Machines, Oxford, Oxford University Press, pp. 610-618.

Latour, B. (2007). Can We Get Our Materialism Back, Please? ISIS. A Journal of the History of Science Society, 98 (1): 138-142.

Hutchings, T. (2011). Contemporary religious community and the online church. Information, Communication & Society14(8), 1118-1135.

Coco, A. (2008). Pagans online and offline: locating community in post-modern times, Sociological Spectrum, 28(5): 510-530.

 

 

 

Recommended literature

Barassi, V. (2019). Datafied Citizens in the Age of Coerced Digital Participation. Sociological Research Online, 24(3), 414-429.

Fisher, E. and Fuchs, C. (eds.) 2015. Reconsidering value and labour in the digital age. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Gane, N., & Beer, D. (2008). New media: The key concepts. Oxford: Berg

Kelty, C. (2008). Two Bits: The Cultural Significance of Free Software. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

Lupton, Deborah (2013) Digital Sociology. London: Routledge.

Marres, N. (2017). Digital sociology: The reinvention of social research. London: John Wiley & Sons.

Miller, V. (2011). Understanding digital culture. London: SAGE Publications.

Orton-Johnson, K. and N. Prior (Eds) (2013) Critical Perspectives in Digital Sociology, Palgrave MacMillan, Basingstoke.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (31.01.2021)

Teaching methods:  Lectures and seminars. Lectures with discussion parts will be complemented with 2 seminars during the semester. During the seminars, students will be working on their final essays.

The lectures will be given by Dino Numerato and guest lecturers, the seminars will be lead by Dino Numerato and Ondřej Pekáček.

Lectures and seminars will take place online: https://cesnet.zoom.us/j/95289637558

 

 

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (17.02.2021)

Course schedule

(Indicative syllabus: the exact dates of lectures will be given on Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5150, on 17 February 2021)

 

Week 1 (17 February, Lecture 1): Course introduction, Identities and Digital Cultures in Everyday Life

Week 2 (24 February, Lecture 2): Making Sense of Big Data 

Week 3 (3 March, Lecture 3): Digital Health

Week 4 (10 March, Lecture 4): Political Participation Online

Week 5 (17 March, Lecture 5): Digital Divide – Petr Lupač, a guest lecture

 Week 6 (24 March, Lecture 6): Religion Online – Alessandro Testa, a guest lecture

Week 7 (31 March, Lecture 7): Digital Currencies – Martin Tremčinský, a guest lecture

Week 8 (7 April, Seminar 1): Discussing final essay first ideas 1

Week 9 (14 April, Lecture 8): Sharing Economy and Digital Labour – Tereza Svobodová, a guest lecture

Week 10 (21 April, Lecture 9): The materiality of digital infrastructure  – Julien Wacquez, a guest lecture

Week 11 (28 April, Lecture 10): Digital Media and Religious Communities – Alessandro Testa, a guest lecture

Week 12 (5 May, Seminar 2): Discussing final essay outlines

Week 13 (12 May): Rector’s Day 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK