PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gender a studium společnosti - JSB365
Anglický název: Gender and Study of Society
Český název: Gender a studium společnosti
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB563, JSB594
Je neslučitelnost pro: JSB563, JSB594
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (05.02.2021)
Kurz představuje základy sociálně vědního studia genderu a hlavní teoretické přístupy, které se v této oblasti výzkumu prosazují jak na mezinárodním, tak domácím poli. Studující se seznámí s klíčovými koncepty uchopujícími genderové aspekty sociálních procesů na různých rovinách analýzy: 1) na mikro-úrovni jde především o procesy, které činí lidské bytosti genderované. Seznámíme se s koncepty jako genderová identita, genderová socializace, genderové role a budeme se též zabývat genderovými aspekty sociálních interakcí. Na další úrovni se soustředíme na stěžejní sociální instituce v lidském životním cyklu, jako je například rodina, škola, trh práce, zdravotnictví či politika.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (25.01.2022)

týden 1: Seznámení s průběhem kurzu. Úvod do sociálních studií genderu. Základní koncepty. Gender, pohlaví a sexualita v každodenním životě. Kulturní variabilita genderu.

týden 2: Teorie sociálního konstruktivismu. Gender a pohlaví v teoriích biologického determinismu.

týden3: Teorie genderové socializace

týden 4:  Koncept genderových rolí. Femininita. Maskulinita

týden 5: Gender a sexualita

týden 6: Genderové aspekty pandemie Covid-19

týden 7: Rodina jako genderovaná sociální instituce

týden 8: Gender a média

týden 9: Gender ve škole

týden 10: Gender na trhu práce. Genderová segregace. Nerovné odměňování.

týden 11: Gender a zdraví

týden 12: Gender/rasa/etnicita/vzdělání a další propojení nerovností

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK