PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti OKMB - JPM404
Anglický název: Regional Aspects of International Security
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (26)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Neslučitelnost : JPM238, JPM403, JPM561
Je neslučitelnost pro: JPM403
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (03.10.2011)
Kurz se věnuje bezpečnostní situaci ve vybraných světových regionech.

!!! První seminář se koná 11. října 2011 !!!
Cíl předmětu
Poslední úprava: DITRYCHO (25.09.2009)

Hlavním cílem kurzu je nastínit hlavní rysy a dynamiku aktuální bezpečnostní situace v pěti světových regionech - Blízký Východ, subsaharská Afrika, Afghánistán a Pákistán (Afpak), postsovětský prostor a Východní Asie (Pacific Rim) - s ohledem na klíčové koncepty studií mezinárodní bezpečnosti. Studenti se v každém semináři účastní prezentace a/nebo diskuse vybraného bezpečnostního problému a osvojují si tak schopnost praktického využití, případně kritiky analytických konceptů disciplíny na konkrétním případu.

Literatura
Poslední úprava: DITRYCHO (25.09.2009)

Viz přiložený soubor (sylabus).

Metody výuky
Poslední úprava: DITRYCHO (25.09.2009)

Kurz se skládá z úvodního semináře a pěti tematických seminářů, pro podrobnosti viz přiložený soubor (sylabus).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: DITRYCHO (25.09.2009)

Esej, skupinová prezentace, pravidelná účast v diskusi, písemné odpovědi na otázky k zadané literatuře, prezence.

Pro podrobnosti viz přiložený soubor (sylabus).

Sylabus
Poslední úprava: DITRYCHO (25.09.2009)

Viz přiložený soubor (sylabus).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK