PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní bezpečnost - JPM238
Anglický název: International Security
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: JPM404, JPM403
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KARASEK (16.04.2008)
Cílem kurzu je seznámit studenty s tématem mezinárodní bezpečnosti a jeho dílčími aspekty. První část kurzu nastíní klíčové koncepty, které vysvětlují fungování mezinárodních bezpečnostních systémů a bezpečnostní politiku států. Tyto koncepty budou následně aplikovány při objasňování bezpečnostní situace v jednotlivých světových regionech v druhé části předmětu. Závěrečná část kurzu bude mít podobu simulace jednání aktérů bezpečnostní politiky (role-playing game).
Literatura
Poslední úprava: KARASEK (16.04.2008)

Aybett, Gülnur: The Dynamics of European Security Cooperation, 1945-91. Palgrave, 2001.

Barnett, Thomas P. M.: The Pentagon?s New Map: War and Peace in the Twenty-First Century. Berkley Books, 2004.

Baylis, J. ? Wirtz, J. ? Cohen, E. ? Gray, C. S.: Strategy in the Contemporary World. An Introduction to Strategic Studies. Oxford University Press, 2002.

Collins, Alan (ed.): Contemporary Security Studies. Oxford University Press, 2007.

Cooper, Robert: The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-First Century. Atlantic Monthly Press, 2003.

Ferguson, Niall: Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. Penguin Books, 2004.

Friedman, Thomas L.: The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century.

Gaddis, John L.: The Cold War: A New History. Penguin, 2006.

Lundestaad, Geir: The United States and Western Europe since 1945. Oxford University Press, 2003.

Mead, Walter R.: Power, Terror, Peace and War: America?s Grand Strategy in a World at Risk. Alfred A. Knopf, 2004.

Mills, Greg: The Security Intersection: The Paradox of Power in an Age of Terror. Wits University Press, 2005.

Nye, Joseph S., Jr.: The Paradox of American Power: Why the World?s Only Superpower Can?t Go It Alone. Oxford University Press, 2002.

Sloan, Stanley R.: NATO, the European Union and the Atlantic Community: The Transatlantic Bargain Reconsidered. Rowman & Littlefield Publishers, 2003.

Weiss, T. ? Collins, Cindy: Humanitarian Challenges and Intervention: World Politics and the Dilemmas of Help. Westview Press, 2000.

Sylabus
Poslední úprava: KARASEK (16.04.2008)

Úvodní informační přednáška

Konceptuální vymezení bezpečnosti a bezpečnostních studií

Globální a regionální bezpečnostní systémy: rovnováha moci, kolektivní bezpečnost, kolektivní obrana, bezpečnostní aliance, hegemonie

Bezpečnost státu: tradiční hrozby (stát v. stát), nové bezpečnostní hrozby (terorismus, proliferace, organizovaný zločin, ...)

USA jako světový hegemon?

Evropa a euroatlantický prostor I: studená válka

Evropa a euroatlantický prostor II: od pádu berlínské zdi k pádu WTC

Blízký Východ a Středomoří: mezi integrací a izolací

Subsaharská Afrika: neodvratný rozklad státních struktur? / Latinská Amerika: stranou zájmu

Tradiční a nové hrozby v prostoru mezi Indií a Ruskem

Jihovýchodní Asie, Dálný Východ a Pacifik: nové těžiště světové politiky?

Role-playing game I

Role-playing game II

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KARASEK (22.09.2008)

PŘEDMĚT SE OD AKADEMICKÉHO ROKU 2008/2009 NEVYUČUJE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK