PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kvantitativní metody zkoumání politiky - JPB283
Anglický název: Quantitative Methods of Political Research
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100 / 100 (104)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lukáš Hájek, M.A.
PhDr. Sarah Komasová, Ph.D.
Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Záměnnost : JPB221
P//Je prerekvizitou pro: JPB284
Literatura
Poslední úprava: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D. (20.02.2019)

Jako výchozí podkladovou literaturu budeme používat vynikající učební text Gerringa a Christensona (2017):

  • GERRING, John a Dino CHRISTENSON, 2017. Applied Social Science Methodology: An Introductory Guide. Cambridge: Cambridge University Press

Některá témata jsou dobře pojednána v příslušných kapitolách Druláka a Beneše (2019), přičemž poměrně detailní přehled je k dispozici v Hendlovi (2013).

  • DRULÁK, Petr a Vít BENEŠ, ed., 2019. Metodologie výzkumu politiky. Praha: SLON.
  • HENDL, Jan, 2013. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.

Na každou hodinu budeme číst buď relevantní kapitolu nebo kapitoly z těchto textů, nebo další vhodné materiály v českém a anglickém jazyce. Průběžná každotýdenní práce s touto literaturou je základem úspěšného absolvování kurzu, tak ji nepodceňte.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK