PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do mezinárodních vztahů - JPB020
Anglický název: Introduction to International Relations
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 9999 / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4196
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Neslučitelnost : JPB171
N//Je neslučitelnost pro: JPB171
XP//Ve slož. prerekvizitě: JPB596
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. (23.10.2019)

Viz soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. (23.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Krejčíková (08.04.2019)

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (26.09.2019)

JPB 020, JPB 171  Úvod do mezinárodních vztahů

·       Vyučující: doc. PhDr. Jan Karlas, MA., PhD., Mgr. Tomáš Kučera PhD.

·       Email: jan.karlas@fsv.cuni.cz, tomas.kucera@fsv.cuni.cz

·       Místo konání: J1037, 8:00-9:20

·       Rozvržení kurzu: 12 přednášek

·       Kredity: 6 (4)

·       Hodnocení: zkouška       

3 mid-term testy skrze moodle

Závěrečný test

·       Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4196

 

Popis kurzu

Cílem kursu je seznámit posluchače s předmětem studia oboru mezinárodní vztahy, s jeho strukturou, s hlavními tématy a základními teoretickými přístupy k řešení problémů, jimiž se zabývá.

Kurz je strukturován do čtyř bloků. V prvním bloku jsou studenti seznámeni s hlavními teoretickými přístupy ve studiu mezinárodních vztahů. V druhém bloku je problematika mezinárodní vztahů a mezinárodní politiky rozebírána z tří různých úrovní analýzy – úrovně mezinárodního systému, státu a substátních aktérů. Třetí blok se zabývá mezinárodními organizacemi, mezinárodním obchodem a životním prostředím ve vazbě na mezinárodní vztahy. V posledním bloku jsou studenti uvedeni do problematiky mezinárodní bezpečnosti.

Moodle

E-learningová platforma ‚moodle‘ je nedílnou součástí tohoto kurzu. Skrze tuto platformu bude studentům zprostředkována povinná literatura, budou zde zveřejňovány aktuální informace o průběhu kurzu a v neposlední řadě bude moodle sloužit také jako platforma pro zkoušení. Všichni studenti jsou proto povinni se zaregistrovat na stránkách tohoto kurzu (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4196) a pravidelně je kontrolovat.

 

Hodnocení

·       Závěrečný test

o   lze získat až 100% známky (40 bodů)

o   4 rozepisovací otázky prověřující znalost přednášené látky a povinné literatury

o   během zkouškového období

·       3 motivační mid-term testy a příspěvky do „slovníčku“

o   Celkem lze získat až 6 bodů (lze připočíst k výsledkům ze závěrečného testu)

o   multiple-choice testy plněné distančně skrze moodle prověřující průběžné studium a znalost literatury

o   první test na konci prvního bloku (18.-19.10.)

o   druhý test na konci druhého bloku (8.-9.11.)

o   třetí test na konci třetího bloku (29.11.-30.11.)

 

Struktura kurzu

Blok 1: Teoretické přístupy

1. Realismus (JK), 3. října

Povinná četba:

Drulák, Petr (2003) Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, kapitola 3 Vývoj systému mezinárodních vztahů a jeho reflexe, část 1 Realistická tradice, 54-71

Grieco, Joseph (1997) Realist International Theory and the Study of World Politics, Michael Doyle – John G. Ikenberry (eds), New Thinking in International Relations Theory, Boulder, CO.: Westview Press, 162-177

 

2. Liberalismus (JK), 10. října

Povinná četba:

Drulák, Petr (2003) Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, kapitola 3 Vývoj systému mezinárodních vztahů a jeho reflexe, část 2 Liberálně-idealistická tradice, 72-88

Zacher, Mark – Matthew, Richard (1995) Liberal International Theory: Common Threads, Divergent Strands, in Kegley, Charles (ed.), Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge, New York: St. Martin’s Press, stačí přečíst str. 107-122

 

3. Kritické teorie (TK), 17. října

Povinná četba:

Drulák, Petr (2003) Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, kapitola 4 Kritické teorie, 110-144

 

Blok 2: Úrovně analýzy

4. Mezinárodní systém (TK), 24. října

Povinná četba

Morgenthau, Hans. „Politika mezi státy.“ In B. Plechanovová: Úvod do mezinárodních vztahů: výběr textů. Praha, 2003: 232-237

Buzan, Barry (1993) From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the English School, International Organization, 47(3), 327–352

 

5. Stát jako aktér MV (TK), 31. října

Povinná četba

Allison, Graham T. (1969) Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis, The American Political Science Review , 63(3), 689–718

 

6. Jednotlivec a substátní aktéři v MV (TK), 7. listopadu

Povinná četba

Keck, Margaret E., and Kathryn Sikkink. “Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics.” International Social Science Journal 51, no. 159 (March 1, 1999): 89–101.

Koehane, Robert a Joseph Nye. „Transnacionální vztahy a světová politika.“ In B. Plechanovová: Úvod do mezinárodních vztahů: výběr textů. Praha, 2003: 255-259

 

Blok 3: Mezinárodní organizace, mezinárodní obchod, mezinárodní vztahy a životní prostředí

7. Mezinárodní organizace (JK), 14. listopadu

Povinná četba

Rittberger, Volker – Zangl, Bernhard (2006) International Organization: Polity, Politics and Policies, New York: Palgrave Macmillan, kapitola 3 History of International Organizations, 25-57

 

8. Mezinárodní obchod (JK), 21. listopadu

Povinná četba

Milner, Helen V. (2002) International Trade, in Walter Carlsnaes – Thomas Risse – Beth A. Simmons (eds), Handbook of International Relations, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 448-462

 

9. Mezinárodní vztahy a životní prostředí (JK), 28. listopadu

Povinná četba

Bodansky, Daniel (2011) A Tale of Two Architectures: The Once and Future U.N. Climate Change Regime, draft, March 7, 2011

 

Blok 4: Mezinárodní konflikty, mezinárodní bezpečnost

10. Válka a mír (TK), 5. prosince

Povinná četba

Levy, Jack S. “War and Peace.” In Handbook of International Relations, edited by Walter Carlsnaes, Thomas Risse-Kappen, and Beth A Simmons. London; Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013.

 

11. Mezinárodní bezpečnost (TK), 12. prosince

Povinná četba

Morgan, Patrick. “Security in International Politics: Traditional Approaches.” In Contemporary Security Studies, edited by Alan Collins, 13–34. Oxford: Oxfford University Press, 2007.

 

12. Humanitární intervence (JK), 19. prosince

Povinná četba

Thakur, Ramesh. ‘The Development and Evolution of R2P as International Policy’. Global Policy 6, no. 3 (September 2015): 190–200. doi:10.1111/1758-5899.12258.

 

Hodnocení

A – výtečně (37-40b)

B – velmi dobře (33-36b)

C – dobře (29-32b)

D – uspokojivě (25-28b)

E – dostatečně (21-24b)

F – nedostatečně (0-20b)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK