PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do mezinárodních vztahů - JPB171
Anglický název: Introduction to International Relations
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 100 / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4196
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Neslučitelnost : JPB020
Je neslučitelnost pro: JPB020
Je prerekvizitou pro: JPB190
Ve slož. prerekvizitě: JPB596
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (27.10.2019)
Kurz je strukturován do čtyř bloků. V prvním bloku jsou studenti seznámeni s hlavními teoretickými přístupy ve studiu mezinárodních vztahů. V druhém bloku je problematika mezinárodní vztahů a mezinárodní politiky rozebírána z tří různých úrovní analýzy – úrovně mezinárodního systému, státu a substátních aktérů. Třetí blok se zabývá mezinárodními organizacemi, mezinárodním obchodem a životním prostředím ve vazbě na mezinárodní vztahy. V posledním bloku jsou studenti uvedeni do problematiky mezinárodní bezpečnosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (27.10.2019)

Cílem kursu je seznámit posluchače s předmětem studia oboru mezinárodní vztahy, s jeho strukturou, s hlavními tématy a základními teoretickými přístupy k řešení problémů, jimiž se zabývá.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (05.10.2022)

Blok 1: Teoretické přístupy

1. Realismus (JK)

Povinná četba:

Drulák, Petr (2003) Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, kapitola 3 Vývoj systému mezinárodních vztahů a jeho reflexe, část 1 Realistická tradice, 54-71

Grieco, Joseph (1997) Realist International Theory and the Study of World Politics, Michael Doyle – John G. Ikenberry (eds), New Thinking in International Relations Theory, Boulder, CO.: Westview Press, 162-177

2. Kritické teorie (TK)

Povinná četba:

Drulák, Petr (2003) Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, kapitola 4 Kritické teorie, 110-144

 

3. Liberalismus (JK)

Povinná četba:

Drulák, Petr (2003) Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, kapitola 3 Vývoj systému mezinárodních vztahů a jeho reflexe, část 2 Liberálně-idealistická tradice, 72-88

Zacher, Mark – Matthew, Richard (1995) Liberal International Theory: Common Threads, Divergent Strands, in Kegley, Charles (ed.), Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge, New York: St. Martin’s Press, stačí přečíst str. 107-122

 

Blok 2: Úrovně analýzy

4. Jednotlivec a substátní aktéři v MV (TK)

Povinná četba

Keck, Margaret E., and Kathryn Sikkink. “Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics.” International Social Science Journal 51, no. 159 (March 1, 1999): 89–101.

Koehane, Robert a Joseph Nye. „Transnacionální vztahy a světová politika.“ In B. Plechanovová: Úvod do mezinárodních vztahů: výběr textů. Praha, 2003: 255-259

 

5. Stát jako aktér MV (TK)

Povinná četba

Allison, Graham T. (1969) Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis, The American Political Science Review , 63(3), 689–718

 

6. Mezinárodní systém (TK)

Povinná četba

Morgenthau, Hans. „Politika mezi státy.“ In B. Plechanovová: Úvod do mezinárodních vztahů: výběr textů. Praha, 2003: 232-237

Buzan, Barry (1993) From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the English School, International Organization, 47(3), 327–352

 

 

Blok 3: Mezinárodní organizace, mezinárodní obchod, mezinárodní vztahy a životní prostředí

7. Mezinárodní organizace (JK)

Povinná četba

Rittberger, Volker – Zangl, Bernhard (2006) International Organization: Polity, Politics and Policies, New York: Palgrave Macmillan, kapitola 3 History of International Organizations, 25-57

 

8. Mezinárodní obchod (JK)

Povinná četba

Milner, Helen V. (2002) International Trade, in Walter Carlsnaes – Thomas Risse – Beth A. Simmons (eds), Handbook of International Relations, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 448-462

 

9. Mezinárodní vztahy a životní prostředí (JK)

Povinná četba

Bodansky, Daniel (2011) A Tale of Two Architectures: The Once and Future U.N. Climate Change Regime, draft, March 7, 2011

 

Blok 4: Mezinárodní konflikty, mezinárodní bezpečnost

10. Válka a mír (TK)

Povinná četba

Levy, Jack S. “War and Peace.” In Handbook of International Relations, edited by Walter Carlsnaes, Thomas Risse-Kappen, and Beth A Simmons. London; Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013.

 

11. Humanitární intervence (JK)

Povinná četba

Thakur, Ramesh. ‘The Development and Evolution of R2P as International Policy’. Global Policy 6, no. 3 (September 2015): 190–200. doi:10.1111/1758-5899.12258.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (05.10.2022)

Předmět je vyučován prezenčně.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ľubica Skřivánková (27.06.2019)

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (05.10.2022)

JPB 020, JPB 171  Úvod do mezinárodních vztahů

·         Vyučující: doc. PhDr. Jan Karlas, MA., PhD., Mgr. Tomáš Kučera PhD.

·         Email: jan.karlas@fsv.cuni.cz, tomas.kucera@fsv.cuni.cz

·         Místo konání: JPEK205

·         Rozvržení kurzu: 12 přednášek

·         Kredity: 6 (4)

·         Hodnocení: zkouška      

§  3 mid-term testy skrze moodle

§  Závěrečný test

·         Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4196

 

Popis kurzu

Cílem kursu je seznámit posluchače s předmětem studia oboru mezinárodní vztahy, s jeho strukturou, s hlavními tématy a základními teoretickými přístupy k řešení problémů, jimiž se zabývá.

Kurz je strukturován do čtyř bloků. V prvním bloku jsou studenti seznámeni s hlavními teoretickými přístupy ve studiu mezinárodních vztahů. V druhém bloku je problematika mezinárodní vztahů a mezinárodní politiky rozebírána z tří různých úrovní analýzy – úrovně mezinárodního systému, státu a substátních aktérů. Třetí blok se zabývá mezinárodními organizacemi, mezinárodním obchodem a životním prostředím ve vazbě na mezinárodní vztahy. V posledním bloku jsou studenti uvedeni do problematiky mezinárodní bezpečnosti.

Moodle

E-learningová platforma ‚moodle‘ je nedílnou součástí tohoto kurzu. Skrze tuto platformu bude studentům zprostředkována povinná literatura, budou zde zveřejňovány aktuální informace o průběhu kurzu a v neposlední řadě bude moodle sloužit také jako platforma pro zkoušení. Všichni studenti jsou proto povinni se zaregistrovat na stránkách tohoto kurzu (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4196) a pravidelně je kontrolovat.

 

Hodnocení

·         Závěrečný test

o   lze získat až 100% známky (40 bodů)

o   3 nebo 4 rozepisovací otázky prověřující znalost přednášené látky a povinné literatury

o   během zkouškového období

·         3 motivační mid-term testy

o   multiple-choice testy plněné distančně skrze moodle prověřující průběžné studium a znalost literatury

o   celkem lze získat až 4,5 bodu (za každý midterm 1,5 bodu při správném zodpovězení 80% otázek, lze připočíst k výsledkům ze závěrečného testu)

o   první test na konci prvního bloku (21.-22.10.)

o   druhý test na konci druhého bloku (25.-26.11.)

o   třetí test na konci třetího bloku (16.12.-17.12.)

 

Struktura kurzu

Blok 1: Teoretické přístupy

1. Realismus (JK), 6. října

Povinná četba:

Drulák, Petr (2003) Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, kapitola 3 Vývoj systému mezinárodních vztahů a jeho reflexe, část 1 Realistická tradice, 54-71

Grieco, Joseph (1997) Realist International Theory and the Study of World Politics, Michael Doyle – John G. Ikenberry (eds), New Thinking in International Relations Theory, Boulder, CO.: Westview Press, 162-177

 

2. Kritické teorie (TK), 13. října

Povinná četba:

Drulák, Petr (2003) Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, kapitola 4 Kritické teorie, 110-144

 

3. Liberalismus (JK), 20. října

Povinná četba:

Drulák, Petr (2003) Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, kapitola 3 Vývoj systému mezinárodních vztahů a jeho reflexe, část 2 Liberálně-idealistická tradice, 72-88

Zacher, Mark – Matthew, Richard (1995) Liberal International Theory: Common Threads, Divergent Strands, in Kegley, Charles (ed.), Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge, New York: St. Martin’s Press, stačí přečíst str. 107-122

 

Blok 2: Úrovně analýzy

4. Jednotlivec a substátní aktéři v MV (TK), 3. listopadu

Povinná četba

Byman, Daniel L., a Kenneth M. Pollack. „Let Us Now Praise Great Men: Bringing the Statesman Back In". International Security 25, č. 4 (2001): 107–46.

Koehane, Robert a Joseph Nye. „Transnacionální vztahy a světová politika.“ In B. Plechanovová: Úvod do mezinárodních vztahů: výběr textů. Praha, 2003: 255-259

 

5. Stát jako aktér MV (TK), 10. listopadu

Povinná četba

Allison, Graham T. (1969) Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis, The American Political Science Review , 63(3), 689–718

 

6. Mezinárodní systém (TK), 24. listopadu

Povinná četba

Morgenthau, Hans. „Politika mezi státy.“ In B. Plechanovová: Úvod do mezinárodních vztahů: výběr textů. Praha, 2003: 232-237

Buzan, Barry (1993) From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the English School, International Organization, 47(3), 327–352

 

 

Blok 3: Mezinárodní organizace, mezinárodní obchod, mezinárodní vztahy a životní prostředí

7. Mezinárodní organizace (JK), 1. prosince

Povinná četba

Rittberger, Volker – Zangl, Bernhard (2006) International Organization: Polity, Politics and Policies, New York: Palgrave Macmillan, kapitola 7 What International Organizations Produce: the Output Dimension, 120-137

Rittberger, Volker – Zangl, Bernhard (2006) International Organization: Polity, Politics and Policies, New York: Palgrave Macmillan, kapitola 4 International Organizations as Political Systems, 74-89

Rittberger, Volker – Zangl, Bernhard (2006) International Organization: Polity, Politics and Policies, New York: Palgrave Macmillan, kapitola 8 Security, 141-171

 

8. Mezinárodní obchod (JK), 8. prosince

Povinná četba

Milner, Helen V. (2002) International Trade, in Walter Carlsnaes – Thomas Risse – Beth A. Simmons (eds), Handbook of International Relations, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 448-462

Rittberger, Volker – Zangl, Bernhard (2006) International Organization: Polity, Politics and Policies, New York: Palgrave Macmillan, část Global trade relations: the WTO, 173-184

 

9. Mezinárodní vztahy a životní prostředí (JK), 15. prosince

Povinná četba

Bodansky, Daniel (2011) A Tale of Two Architectures: The Once and Future U.N. Climate Change Regime, draft, March 7, 2011

 

Blok 4: Mezinárodní konflikty, mezinárodní bezpečnost

10. Válka a mír (TK), 22. prosince

Povinná četba

Levy, Jack S. “War and Peace.” In Handbook of International Relations, edited by Walter Carlsnaes, Thomas Risse-Kappen, and Beth A Simmons. London; Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013.

 

11. Humanitární intervence (JK), 5. ledna

Povinná četba

Thakur, Ramesh. ‘The Development and Evolution of R2P as International Policy’. Global Policy 6, no. 3 (September 2015): 190–200. doi:10.1111/1758-5899.12258.

 

Hodnocení

A – výtečně (37-40b)

B – velmi dobře (33-36b)

C – dobře (29-32b)

D – uspokojivě (25-28b)

E – dostatečně (21-24b)

F – nedostatečně (0-20b)

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (27.09.2020)

žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK