PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Církve a náboženství v NMZ - JMM640
Anglický název: Churches and Religions in the German Speaking Countries
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: JMM115, JTM303
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KUNSTAT (05.09.2013)
Tématem kursu je základní přehled církevních a náboženských dějin v německy mluvících zemích (Německo, alpské země) v 2. polovině 19. a ve 20. století, a to v širším evropském, resp. středoevropském kontextu. V úvodu budou probrány nejdůležitější terminologické problémy a věroučné charakteristiky jednotlivých konfesních společenství, historické partie budou sledovat jak vnitřní vývoj jednotlivých církví v daném teritoriu, zejména jejich společenské ukotvení v proměnách moderny. Zvláštní pozornost bude věnována tzv. náboženské změně (religious change), charakterizované individualizací, sekularizací a novými formami náboženské socializace, a to i s ohledem na postavení církví a náboženství na prahu 21. století.
Literatura
Poslední úprava: KUNSTAT (05.09.2013)

Základní literatura:

SCHLIETER, Jens: Was ist Religion? Texte von Cicero bis Luhmann. Philipp Reclam jun.: Stuttgart 2010, 9-27, 137-179, 199-209, 223-268.

GROSSBÖLTING, Thomas: Der verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit 1945. Vandenhoeck&Ruprecht: Göttingen 2013.

WALLMANN, Johannes: Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 7.vyd. Mohr Sieberck: Tübingen 2012, 188-325.

BESSIER, Gerhard: Kirche, Politik und Gesellschaft im 20. Jahrhundert (= Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 56). Oldenbourg Verlag: München 2000.

ROBBERS, Gerhard: Stát a církev ve Spolkové republice Německo. In: týž (ed.): Stát a církev v zemích EU. Academia: Praha 2002, 63-80.

POTZ, Richard: Stát a církev v Rakousku. In:  Robbers, G. (ed.): Stát a církev v zemích EU. Academia: Praha 2002, 63-80.

LEPP, Klaudia-NOWAK, Kurt (Hg.): Evangelische Kirche im geteilten Deutschland (1945-1989). Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2001.

BRUNNER, Michael: Geschichte der Juden in Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart. Beck: München 2012.

BASSAM, Tibi: Der Islam in Deutschland. Muslime in Deutschland. 2. vyd. DVA Stuttgart 2001.

LIEBMANN, Maximilian: Von der Dominanz der katholischen Kirche zu freien Kirchen im freien Staat. Vom Wiener Kongress 1815 bis zur Gegenwart. In:  Leeb, R. - Liebmann, M. - Scheibelreiter, G. - Tropper, Peter G. :  Geschichte des Christentums in Österreich . Ueberreuter:Wien , 361-456.


Další doporučená literatura ke studiu a pro práci v semináři

 

DROBINSKI, Matthias: Oh Gott, die Kirche. Versuch über das katholische Deutschland. Patmos: Düsseldorf 2008.

DROBINSKI, Matthias-KELLER, Claudia: Glaubensrepublik Deutschland. Herder: Freiburg i. Br. 2011.

GRAF, Friedrich Wilhelm: Kirchendämmerung. Wie die Kirchen unser Vertrauen verspielen. C.H.Beck:München 2011.

KAISEROVÁ, Kristina: Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století. Ve Stráni: Úvaly u Prahy 2003.

KUNŠTÁT, Miroslav: K současné německé reflexi sekularizačního paradigmatu. In: Církevní dějiny, roč. 1 (2008), čís. 1, 12-35.

ŠEBEK, Jaroslav: Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu. CDK: Brno 2006.

ŠEBEK, Jaroslav: Die Beziehungen zwischen dem tschechischen und dem deutschen katholischen Milieu in der Zeit der Ersten Republik (1918-1938). In. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder  45 (2004), 430-453.

BENDEL, Rainer: Die katholische Kirche in Deutschland und die Vertriebenen. In: Kirchliche Zeitgeschichte. Internationale Zeitschrift für Theologie und Geschichtswissenschaft 25 (2012), 86-118.

Sylabus
Poslední úprava: KUNSTAT (05.09.2013)

Program kursu:

1.       Základní charakteristika soudobého diskursu o náboženství a církvích v NMZ (pojmy, tradice, diskuse a kontroverze)

2.       Náboženský život Němců v českých zemích v 19. a 20. Století. Význam náboženské problematiky pro vývoj česko-německých vztahů

3.       Současný německý katolicismus a jeho historické tradice. Pozice německého katolicismu ve světové (katolické) církvi a v ekumenickém hnutí

4.       Současný německý protestantismus a jeho historické tradice. Pozice německého protestantismu ve světovém ekumenickém hnutí

5.       Tzv. náboženské menšiny v Německu: svobodné (evangelikální) církve, judaismus, islám a další formy organizovaného náboženského života

6.       Současný rakouský katolicismus a jeho historické tradice

7.       Menšinové křesťanské konfese, judaismus a islám v Rakousku

8.       Církve a náboženství ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku a Lucembursku

9.       Vztah státu a církví v NMZ jako celku (srovnání)

10.   Perspektivy náboženských transformací v Evropě s důrazem na německou jazykovou oblast

11.   Beseda s hostem

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KUNSTAT (05.09.2013)

Pro účast v kursu je nutná alespoň pasívní znalost němčiny se schopností číst německou odbornou literaturu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK