PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současná východní Evropa I - JMM183
Anglický název: Eastern Europe today I.
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (2)
letní:neurčen / neurčen (2)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
PhDr. Václav Lídl, Ph.D.
Prerekvizity : JMM085
Je prerekvizitou pro: JMM184
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (24.10.2019)
Cílem a smyslem kursu je probrat interaktivní formou aktuální problémy eurasijského areálu. Předpokladem práce v kursu je pravidelné sledování aktuálního dění v tomto teritoriu.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (24.10.2019)

The respective literature will be distributed to students by course conveners one week prior to particular class.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (24.10.2019)

This course's seminars are divided into three parts. First third of seminar is devoted to student's presentation on assigned topic, second third of seminar is devoted to short presentation by specific lecturer on assigned topic, third third of seminar is devoted to discussion of presentations and respective readings.

Each student will deliver two written outputs during the semester - summary of his/her presentation and seminary work on assigned topic.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (24.10.2019)

Course requirements

Course requirements include attendance and class participation, a class presentation, and a final paper.

Attendance and active class participation are required as the course is designed as a seminar. Students are allowed to miss no more than one week. A legitimate explanation must be provided for any further absence. Should a student be unable to deliver her or his scheduled presentation, she or he is requested to inform the instructor well in advance so the course can be rescheduled accordingly. Failure to deliver the assigned presentation will result in failure of the course.

Students are requested to consult with the instructor on the topic of their presentation, which shall correspond to one of the thematic areas covered by the course as listed below (due February 25, 2019). Students are required to submit their presentations/handouts before the scheduled presentation to the particular class lecturer. The presentation should focus on the topic discussed with the lecturer and should consist of short background of the topic, the analysis of the issue and relevant conclusions. The analysis should prevail over description only. The presentation should not exceed 30 mins (even in case of joint presentation). The written summary of the presentation based on comments voiced during the class discussion should be sumbitted to a class lecturer as well as course leader no later than 1 weeks after the presentation. The written presentations should be approximately three to five pages long and contain a list of consulted sources. 

The final paper should be 3000-4000 words. It is important that for your final paper you chose a different regional focus from that of your in-class presentation. The paper must be appropriately referenced, contain a list of consulted sources and conform to the standards of academic writing. The papers are to be sent to the respective instructor (due May 31, 2019). The students are requested to discuss the topic of their final papers with the respective instructors. 

Both presentation (including presentation summary) and final paper will be evaluated with grade A-E and F (failed). The final grade is the average sum of the two parts with final paper as more decisive factor in case of two different grades. 

All submission deadlines for papers are obligatory. Students must pass all assignments in order to pass the course. Papers will be assessed based on the first draft submitted.

There is a zero tolerance in regard to plagiarism. Misconduct will result in failure of the course and further action.

Please make sure you send all your papers in copy to the main course convener (slavomir.horak@post.cz).

Contacts:

Slavomír Horák: slavomir.horak@post.cz

Jan Šír: sirj@fsv.cuni.cz

Václav Lídl: vaclav.lidl@fsv.cuni.cz

Lubomír Dlabik: lubomir.dlabik@czloko.cz

Karel Svoboda (svobodak@fsv.cuni.cz)

Sylabus
Poslední úprava: SIRJ (25.09.2012)

Viz sylabus předmětu Současná východní Evropa II (obsahová náplň obou kursů je totožná).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK