PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Současná východní Evropa I - JMM183
Anglický název: Eastern Europe today I.
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:2 / neurčen (2)
letní:neurčen / neurčen (2)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
PhDr. Václav Lídl
Vyučující: PhDr. Václav Lídl
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Prerekvizity : JMM085
Je prerekvizitou pro: JMM184
Anotace
Poslední úprava: SIRJ (24.09.2012)
Cílem a smyslem kursu je probrat interaktivní formou aktuální problémy středoevropského, balkánského a eurasijského areálu. Předpokladem práce v kursu je pravidelné sledování aktuálního dění v tomto teritoriu.
Sylabus
Poslední úprava: SIRJ (25.09.2012)

Viz sylabus předmětu Současná východní Evropa II (obsahová náplň obou kursů je totožná).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK