PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metodologie mezinárodních teritoriálních studií - JMD020
Anglický název: Methodology of International Territorial Studies
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Mitchell Young, M.A., Ph.D.
Paul Bauer, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Mitchell Young, M.A., Ph.D.
Patří mezi: Studijní obor P6702: Mezinárodní teritor
Studijní obor P7105: Moderní dějiny
Neslučitelnost : JTD004
Záměnnost : JTD004
P//Je prerekvizitou pro: JMD022, JMD021
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (25.10.2019)
Všechny informace jsou k dispozici v angličtině.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mitchell Young, M.A., Ph.D. (04.02.2019)

 

CEFRES EPISTEMOLOGICAL SEMINAR: USES AND LIMITS OF CONCEPTS IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

 

Where and when: at CEFRES library, Na Florenci 3,

on Wednesdays from 4:30 to 6 PM.

Conveners: Jérôme Heurtaux (CEFRES) and Mitchell Young (IMS FSV UK)

 

This seminar wants to provide young researchers with a theoretical background and help them to reflect upon how they use and elaborate relevant concepts for their PhD research. It will also highlight the differences and similarities in using concepts in different disciplines.

Each session will be led by a young researcher, who will comment on a theoretical text introducing a key-concept for his/her field and open it for discussion. Therefore, various concepts will be presented through their definitions, uses and limits. Concepts can’t be considered as a permanent “tool box” to which a social scientist could turn each time he/she conducts research, hence the necessity to think upon concept formation. The seminar aims at preventing the pitfalls of flat empiricism, words confusion, over-theorization, and at thinking through the uses and misuses of concepts. It could touch upon concepts such as “identity”, “modernity”, “moral behaviour”, “security”, “society”, “culture”, “form”, “gender”, “church”, “capitalism”, “professionalism”, and so forth.

Seminar is open to PhD students and post-doctoral scholars. Each session will begin with an overview of one selected reading mainly in English, followed by a discussion. The reader with texts will be available in electronic form. Please write to Claire Madl to get the reader: claire@cefres.cz

Detailed information: http://www.cefres.cz/en/seminars/epistemological-seminar

 

Povinnosti studentů FSV UK:

Pro získání zápočtu se musejí studenti FSV UK účastnit seminářů (jedna absence je možná bez omluvy, další absence je možná s omluvou předem) a odevzdat závěrečnou písemnou práci. Alternativou k písemné práci je vystoupení na semináři s prezentací vlastního konceptu.

Obsah písemné práce:

  • představení konceptu relevantního pro vlastní disertační výzkum
  • diskuse výhod a nevýhod různých konceptualizací daného pojmu a jejich dopad na zaměření a operacionalizaci výzkumu

Rozsah: min. 5 stran textu

Termín odevzdání: 15. června 2019 na emailovou adresu young@fsv.cuni.cz

 

Sessions 2019

Feb 20, Anna Simbartlová IMS/FSV -- Civic integration

March 6Katerina Zheltova IMS FSV/ associated CEFRES -- Sovereignty

March 20 -- TBD

April 3Benedetta Zaccarello CNRS/CEFRES, Raluca Muresan Sorbonne-Université/ associated CEFRES -- Archives

April 17Olga Slowik FF UK -- tba: Literary criticism

May 1 & 8, no class national holiday

May 15 -- TBD

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK