PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie a praxe akademické práce - JMD017
Anglický název: Theory and Practice of Academic Work
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Mitchell Young, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Mitchell Young, M.A., Ph.D.
Patří mezi: Studijní obor P6702: Mezinárodní teritor
Studijní obor P7105: Moderní dějiny
Neslučitelnost : JTD001
Záměnnost : JTD001
P//Je prerekvizitou pro: JMD022, JMD021
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (28.08.2019)
During the seminar, students will have the opportunity to discuss selected aspects of academic life. The seminar is oriented towards questions that relate to the planning and presentation of research, grants and financing, publications and publication strategies, as well as academic ethics.

There will be three sessions in 2019/2020 on 22 October, 29 October and 5 November, each time at 17:00-20:00 in the seminar room in Staroměstské nám. 4/1, 3rd floor.

The syllabus will be circulated via email.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK