PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I - JMBZ197
Anglický název: German language workshop: writing, reading and discussing for studying I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Laura Mentsches
Neslučitelnost : JMBZ261
Záměnnost : JMBZ261
N//Je neslučitelnost pro: JTB308
P//Je prerekvizitou pro: JMBZ201
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (18.02.2019)
Předmět se zabývá prohloubením znalostí odborné němčiny a jejím procvičováním na základě čtení a diskuze odborných textů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (18.02.2019)

Cílem předmětu je prohloubení aktivní znalosti odborné němčiny.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (18.02.2019)

Hodnocení odpovídá požadavkům vycházejícím z Opatření děkanky 17/2018: v české verzi (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) nebo v anglické verzi (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018aj).

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (18.02.2019)

Literatura bude stanovena vyučujícím podle potřeb a jazykových znalostí skupiny. Konkrétní tituly budou vyvěšeny v příloze sylabu.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (18.02.2019)

Seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK