PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář k evropské integraci - JMB252
Anglický název: European Integration Seminar
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 45 (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: Pamela Danielle Cotte, M.A.
Mgr. Eva Drhlíková
Mgr. Vít Havelka
Mgr. Tomáš Juhás
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB029
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout EI seminář Cotte sylabus 2019 Working Version.docx seminář Cotte LS 2019 Pamela Danielle Cotte, M.A.
stáhnout EI seminář Váška sylabus 2019.pdf seminář Váška LS 2019 Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.01.2019)
Seminář doplňují a rozvíjejí látku kurzu JMB412 Evropská integrace. Studentky a studenti prohlubují prostřednictvím případových studií a diskusí nad literaturou, dokumenty a aktuálním děním své porozumění historickému vývoji a především vybraným současným problémům evropské integrace.

Rozsah výuky je 0/2, seminář je zakončen zápočtem.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (11.11.2019)

Cílem semináře je prohloubit porozumění studentů historickému vývoji i současným problémům evropského integračního procesu. Zároveň je jeho cílem rozvinout ve vazbě na předmět Základy akademické práces chopnost studentů zpracovat a prezentovat slovem i písmem zadané téma, hodnotit práci svých spolužáků a kriticky pracovat s akademickou literaturou i dokumenty.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.01.2019)

Viz sylaby jednotlivých paralelek.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.01.2019)

Semináře založené na studentských prezentacích s následnou diskusí a na diskusích nad zadanou četbou.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (11.11.2019)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Povolena je jedna neomluvená absence. V případě systematického neplnění zadaných studijních úkolů nebo opakujících se pozdních příchodů nebude dotyčnému studentovi udělen zápočet.

Předmět je ukončen zápočtem, k jehož získání je nutné splnit v zapsaném semináři následující povinnosti:

a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů)
b) Aktivní účast v hodině (30 bodů)
c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (40 bodů)
d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé z částí uvedených v bodech a-c
e) Studenti mají možnost práci dle pokynů učitele jednou opravit, tj. učitel čte každou práci maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek
f) Obě verze písemné podoby referátu jsou odevzdány v termínech určených vedoucím semináře tak, aby bylo možné rozhodnout o oddělení/neudělení zápočtu v rámci zkouškového období stanoveného harmonogramem školního roku.
g) Písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány v případě kursu JTB009 na emailovou adresu dvestoleti@seznam.cz, v případě kursu JTB013 Přehled moderních světových dějin na emailovou adresu modernidejiny@seznam.cz, v obou případech pak také na adresu vyučujícího, bude-li tak určeno. V případě kurzu JTB009 bude mít emailová zpráva název například novakjan_JTB009_safarik_referat (měnit se tedy bude jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu obsažen text referátu. V případě kursu JTB013 bude mít emailová zpráva název například novakjan_JTB013_safarik_referat (měnit se tedy opět bude jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu v příloze připojen text referátu. Toto je závazná forma odevzdání písemné podoby referátu, nevylučuje paralelní dohodu s vyučujícím o odevzdání textu v jiné podobě a jiným způsobem. Přílohu vždy ukládejte ve formátu doc nebo docx!!!

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (03.01.2020)

Paralelky v LS 2020:

Vít Havelka - Česká republika a evropská integrace

Jan Váška - Evropská integrace - národní perspektivy

Eva Drhlíková - Evropská integrace v příbězích evropských soudů

Tomáš Juhás - Vnější vztahy Evropské unie

Pamela Cotte - Current Challenges in European Integration

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK