PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k evropské integraci - JMB252
Anglický název: European Integration Seminar
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 45 (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Drhlíková
Mgr. Vít Havelka
Mgr. Tomáš Juhás
Mgr. Andrés Morales Interiano, BA, M.A.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB029
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout EI seminář Váška sylabus 2019.pdf seminář Váška LS 2019 Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.01.2019)
Seminář doplňují a rozvíjejí látku kurzu JMB412 Evropská integrace. Studentky a studenti prohlubují prostřednictvím případových studií a diskusí nad literaturou, dokumenty a aktuálním děním své porozumění historickému vývoji a především vybraným současným problémům evropské integrace.

Rozsah výuky je 0/2, seminář je zakončen zápočtem.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.01.2019)

Cílem semináře je prohloubit porozumění studentů historickému vývoji i současným problémům evropského integračního procesu. Zároveň je jeho cílem rozvinout schopnost studentů zpracovat a prezentovat zadané téma, hodnotit práci svých spolužáků a kriticky pracovat s akademickou literaturou i dokumenty.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.01.2019)

Viz sylaby jednotlivých paralelek.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.01.2019)

Semináře založené na studentských prezentacích s následnou diskusí a na diskusích nad zadanou četbou.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.01.2019)

Viz sylaby jednotlivých paralelek.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.01.2019)

Viz sylaby jednotlivých paralelek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK