PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geografie německy mluvících zemí - JMB118
Anglický název: Geography of German Speaking Countries
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Baštová, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: JTB223
P//Je prerekvizitou pro: JMBZ201
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (30.08.2016)
Kurz je založen na historické, politické a socioekonomické geografii Německa, Rakouska a Švýcarska (a v menší míře i Lichtenštejnska) ve srovnávací perspektivě. Snaží se zachytit změny ve vývoji území, společnosti a hospodářství německy mluvících zemí v prostoru a čase. Hlavní důraz je kladen na současný stav a aktuální trendy vývoje. Předpokladem získání klasifikovaného zápočtu je znalost probírané látky, dobrá orientace na různých mapách daného teritoria a schopnost vyhledat a interpretovat relevantní informace, včetně statistických údajů a map.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (30.08.2016)

Seznámit studenty s teritoriálními proměnami, politickou a socioekonomickou geografií německy mluvících zemí. Na základě prezentací a diskusí rozvíjet schopnost studentů vyhledávat relevantní informace a mapy a srovnatelná aktuální data, interpretovat je a zasadit do širšího kontextu.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (25.08.2017)

obecně

- atlas světa

- Der neue Fischer Weltalmanach 2016: Zahlen, Daten, Fakten. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag 2015. [JIN]

- František Honzák - Marek Pečenka (eds.), Evropa v proměnách staletí. Praha, Libri 2001. [JIN]

- Hermann Kinder - Werner Hilgermann, Encyklopedický atlas světových dějin: mapy a chronologický přehled. Praha, NLN 1998. [JIN]

- Vladimír Liščák, Státy a území světa. Praha: Libri 2009. [JIN]

- Paul Robert Magocsi, Historical atlas of Central Europe, Seattle, University of Washington 2002. [JIN]

- http://www.mygeo.info/eng/maps.html (mapy v angličtině)

- http://www.weltkarte.com (mapy v němčině)

- http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/index.cfm (Deutsche Geschichte in Dokumenten und Bildern / German History in Documents and Images)

- http://www.geographie-spiele.com (mapové hry on-line k procvičení)

- slepé mapy (např. http://www.d-maps.com/continent.php?num_con=5&lang=en)

 

Německo

- David Blackbourn, Podmaňování přírody. Voda, krajina a vývoj moderního Německa. Praha: BB art 2009.

- Rüdiger Glaser - Hans Gebhardt - Winfried Schenk (eds.), Geographie Deutschlands. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2007. [JIN]

- Dirk Hänsgen - Sebastian Lentz - Sabine Tzschaschel (eds.): Deutschlandatlas: Unser Land in 200 thematischen Landkarten. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgeselschaft, 2010. [JIN]

- Gerhard Köbler, Historisches Lexikon der deutschen Länder: die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München: Beck 1992. [JIN]

- Hans Ulrich Rudolf - Vadim Oswalt (eds.), TaschenAtlas Deutsche Geschichte. Rotha: Klett-Perthes 2006. [JIN]

- Statistisches Bundesamt (ed.), Statistisches Jahrbuch 2016: Deutschland und Internationales. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2016. Ke stažení: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch.html.

- http://www.destatis.de (Statistisches Bundesamt)

- www.deutschland.de

 

Rakousko

- Emil Brix - Ernst Bruckmüller - Hannes Stekl (eds.), Memoria Austriae. Wien, Verlag für Geschichte und Politik 2005.

         - sv. II: Bauten, Orte, Regionen [JIN]

         - sv. III. Unternehmer, Firmen, Produkte [JIN]

- Elisabeth Lichtenberger, Österreich: Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2013.  [JIN]

- Statistik Austria (ed.): Statistisches Jahrbuch Österreichs 2017. Wien: Statistik Austria, 2017. On-line: http://www.statistik.at/web_de/services/stat_jahrbuch/index.html.

- Statistik Austria (ed.): Österreich. Zahlen. Daten. Fakten 16/17. Wien: Statistik Austria, 2017. On-line: http://www.statistik.at/web_de/services/oesterreich_zahlen_daten_fakten/index.html.

- http://www.statistik.at (Statistik Austria)

- http://www.oesterreich.com

 

Švýcarsko

- André Odermatt - Daniel Wachter, Schweiz: eine moderne Geographie, Zürich, NZZ 2004. [JIN]

- Statistik Schweiz: Statatlas Schweiz: Interaktiver Statistischer Atlas der Schweiz. On-line: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/atlanten/statistischer-atlas-schweiz.html.

- http://www.bfs.admin.ch (Statistik Schweiz)

- http://www.admin.ch

 

Pozn: Základní literatura je vyznačena tučně; [JIN] = titul je k dispozici v jinonické knihovně

 

 

Doplňující četba:
- časopis Země světa - čísla zaměřená na Německo, Rakousko a Švýcarsko

 

 

 

 

 

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (17.10.2012)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (25.08.2017)

- pravidelná a aktivní účast na hodinách

- prezentace na zadané téma
(10 minut, cíl: vyhledat relevantní informace a mapy, získat aktuální údaje a interpretovat je, podat stručný a výstižný výklad; odevzdat powerpointovou prezentaci a alespoň heslovitou písemnou verzi s přesnými údaji a s citacemi zdrojů)

- závěrečný test
(test ověří znalosti v rozsahu látky probírané v hodinách a četby základní literatury; zahrnuje slepé mapy)

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ECTS = 25 hod.)
- účast na přednášce/semináři ... 18 hod.
- prezentace ... 20 hod.
- četba ... 60 hod.

- závěrečný test ... 2
hod.
Celkem ... 100 hod. = 4 ECTS

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (25.08.2017)

1. Úvodní informace; Teritorium NMZ na počátku 21. století
2. Územní vývoj NMZ před rokem 1918
3. Územní vývoj NMZ po roce 1918
4. Historický vývoj společnosti a hospodářství na území NMZ
5. Administrativní členění NMZ, federalismus, státní správa
6. Hospodářství NMZ I (aktuální ekonomické ukazatele, zaměstnanost, zemědělství)
7. Hospodářství NMZ II (průmysl, služby, zahraniční obchod)
8. Doprava
9. Energetika
10. Obyvatelstvo a rozmístění sídel
11. Migrace a problematika přistěhovalectví
12. Cestovní ruch, kultura, vzdělávání
(13. Shrnutí, zajímavosti, příprava na test)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (25.08.2017)

- zájem o německy mluvící země
- pokud možno alespoň pasivní znalost němčiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK