PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ruština - příprava pro JLB039 I - JLB047
Anglický název: Russian - Preparation for JLB039 I
Český název: Ruština - příprava pro JLB039 I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 40 (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB048
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout centrum Mozaika.docx 9) text z hodiny 30. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Den učitelů_47.docx 1a) text z hodiny 5. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Jak se učit cizí jazyk, video a text.docx 7) materiály z hodiny 16. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Kozlov Philippenzo_47.docx 6) text z hodiny 9. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Můj den a jaderné zbraně v Bělorusku.docx 2) materiály z hodiny 12. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Natálie Mackevičová.docx 10) text z hodiny 7. 12. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Petr Pavel_47.docx ukázka stupně obtížnosti textů, materiál z hodiny 16. 2. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Pravopisné minimum.docx PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ruština s Maxem.docx 8a) povinný text z hodiny 23. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Scholz na G20.docx 8b) nepovinný text z hodiny 23. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Solovjov versus Jegor Firsov.docx 4) text z hodiny 27. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Student rap2.docx 1b) materiál z hodiny 5.10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Syntaktické minimum.docx PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ukázka testu z ruštiny JLB 047.doc ukázka výstupního testu PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Vstupní test do kurzu JLB047 - ukázka.docx ukázka vstupního testu PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Vzájemný respekt, nebo fobie.docx 5) text z hodiny 2. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout 16. října 2023 a černý den ruské advokacie.docx 3) text z hodiny 19. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (05.10.2023)
Dříve: Ruština I
Kurz je zaměřen na všeobecné rozšíření jazykových znalostí. Je určen studentům, kteří mají bezpečnou znalost prvních 10 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.

Studenti, kteří potřebují jako druhý jazyk absolvovat právě jen JLB047 a nemají vstupní znalosti, si v zimním semestru mohou zapsat JLB123, a JLB047 si zvolit až v letním semestru.

Kurz v letním semestru je určen především pro ty studenty, kterým ke splnění studijních povinností stačí absolvovat jen jeden semestr. Přínosný může být i pro studenty, kteří by se chtěli trochu blíže seznámit s ruštinou a ruskými reáliemi prostřednictvím aktuálních textů i na začátečnické úrovni.
Na kurz navazuje JLB048, který se vyučuje jen v LS.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.09.2020)

Dosažení úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce, viz https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf .

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (24.09.2023)

Povinná literatura:

Nekolová, V. - Camutaliová, I. - Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky, Leda, Praha 2022 nebo starší vydání.

aktuální společenskovědné články z kurzu


Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň A


-----------------------

Všeobecné vyhledávače:

www.rambler.ru

http://www.google.com/intl/ru/

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://translit.ru/

---------------------

Zpravodajské servery:

www.tass.ru

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.grani.org (ukončil činnost v září 2023)

https://obshchayagazeta.eu/

www.ng.ru

www.kommersant.ru 

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

https://www.currenttime.tv/

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------

Oficiální vládní server:

http://gov.ru/

Ústava RF:

http://www.constitution.ru/

-----------------------

Rozhlasové stanice na síti:

https://smotrim.ru/radiorus

http://www.echomsk.ru/ - momentálně zbaveno licence
BBC rusky: https://www.bbc.com/russian
Svobodná Evropa rusky: https://www.svoboda.org/
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/

-----------------------

E-learning a jazykové portály:

výukový program: 

http://www.russianlessons.net 
od základů po středně pokročilou znalost

activerussian.com

www.gramota.ru 

-  vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu, jazyková poradna, interaktivní diktáty

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

 

--------------------------------

Jazykový korpus:
http://ruscorpora.ru

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.09.2021)

Drilová cvičení, dialogy, četba lehčích novinových článků, reprodukce, zjednodušené formulování vlastního názoru, práce s videy a nahrávkami.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.09.2021)

Podmínky k získání zápočtu:

1) Před psaním testu je třeba odevzdat ručně sepsanou stručnou reprodukci obsahu textů přečtených v seminářích (2 věty a více) a soupis důležitých výrazů z textu podle vlastního výběru (5-20).

2) Písemný test
Test ověřuje bezpečnou znalost probrané lexikální a mluvnické látky, částečnou orientaci v neznámém lehčím novinovém textu. 
Test trvá 60 minut, k udělení zápočtu je třeba získat min. 65% ze 60 bodů.
Ukázku testu najdete v souborech na této stránce.

V případě distanční výuky budou podmínky poupraveny.  

 
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (12.09.2022)

V první části vyučovacího bloku se pracuje s učebnicí (lekce 11.-14.), ve druhé pak s doplňkovými materiály, se zjednodušenými autentickými texty a nahrávkami na aktuální společenskovědní témata (v ZS akademického roku 2021/22 např: konflikt na bělorusko-polské hranici, násilné praktiky při vyšetřování a výkonu trestu v Rusku, lockdown v Lotyšsku, chráněné bydlení v Rusku aj.).  

Jeden text coby ukázku stupně obtížnosti najdete zde nahoře v souborech.Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (04.09.2023)

Bezpečná znalost 10 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.

Studenti, kteří potřebují jako druhý jazyk absolvovat právě jen JLB047 a nemají vstupní znalosti, si v zimním semestru mohou zapsat JLB123, a JLB047 si zvolit až v letním semestru.

Termíny vstupního testu:

 řádný termín: středa 27.9. 2023 9-12 v učebně 115 v Hollaru

•  náhradní termín: pátek 6.10. 2023 9-12 v učebně 115 v Hollaru

Ukázku testu najdete zde výše v souborech.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK