PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Španělština pro sociální vědy II - JLB042
Anglický název: Spanish for Social Sciences II
Český název: Španělština pro sociální vědy II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 36 (36)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Rocío Vila Falcón
Vyučující: Mgr. Rocío Vila Falcón
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB041
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (02.10.2023)
Španělština pro sociální vědy II (JLB 042). Dříve nazývaná Španělština II.


Kurz navazuje na Španělštinu JLB 041 a je určen posluchačům všech oborů FSV UK. Navazuje na probranou látku z předcházejícího semestru (lekce 1- 15 Nová učebnice současné španělštiny -1. díl). Obsahem je rozšíření slovní zásoby v rámci probíraných témat, doplnění gramatických struktur a zdokonalení komunikačních schopností (lekce 16 - 20: Nová učebnice současné španělštiny - 1. díl). Výstupní znalosti výborných studentů by měly být na B1 (https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti).Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (10.01.2021)

Cílem předmětu je prohloubit znalost gramatických struktur a dosáhnout toho, že se student bez problému zorientuje v jakékoliv situaci. Součástí rozvíjení vyjadřovacích schopností je prezentace aktuality.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (13.01.2021)

Povinná literatura:
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Nová učebnice současné španělštiny (Manual de espaňol actual) -1. díl. Brno, Edika 2019
doplňkové materiály poskytnuté vyučujícím

Doporučená literatura:
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Velká španělská gramatika. Brno, Edika 2014
Macíková, O. - Mlýnková, L. - Díaz-Faes González, M.: Cvičebnice španělské gramatiky. Brno, Edika 2014
Alonso Raya, R. a kolektiv: Gramática básica del estudiante de espaňol. Barcelona, Difusión 2009

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Užitečné odkazy:

https://www.rtve.es/

https://elpais.com/

https://www.elmundo.es/

https://www.abc.es/

https://cadenaser.com/

https://www.rae.es/

https://www.fundeu.es/

https://www.wordreference.com/

https://conjuguemos.com/activities/spanish

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm

https://terceragramatica.com/

https://www.profedeele.es/

https://es.lyricstraining.com/es/

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (10.01.2021)

Lekce trénují studenta na skutečnou komunikaci - nejen ústně, ale také písemně. Za tímto účelem jsou ve výukovém procesu zpracovávány slovní zásoby a gramatické struktury prostřednictvím textů, nahrávek a autentických materiálů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (24.01.2022)

Podmínky k získání klasifikovaného zápočtu:

- Testy, praktické úkoly (20b.)

- DÚ / aktivita na hodinách (20 b.)

- Ústní a písemná zkouška (60b.)


Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A

A - outstanding performance with only minor errors, B - above the average standard but with some errors, C - generally sound work with a number of notable errors, D - fair but with significant shortcomings, E - performance meets the minimum criteria, F - fail – considerable further work is required

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (10.09.2023)

Lekce 16- 19 (Nová učebnice současné španělštiny - 1. díl)

Tematické okruhy:

Deporte

Salud

Cultura

Ocio y arte

Hogar


Gramatika: pretérito perfecto, presente de subjuntivo, imperativo formal e imperativo negativo, pretérito pluscuamperfecto, oraciones temporales.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (10.01.2021)

Kurz navazuje na probranou látku z předcházejícího semestru (lekce 1- 15 Nová učebnice současné španělštiny -1. díl, Macíková, Mlýnková).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK