PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ruština pro sociální vědy II - JLB040
Anglický název: Russian for Social Sciences II
Český název: Ruština pro sociální vědy II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 26 (27)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB039
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Judin o Navalném 40.docx 1) text z hodiny 19. 2. 2024 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Mirzojev - Intelektuál nesmí mlčet_40.docx ukázka stupně obtížnosti textů PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Ukázka testu z ruštiny JLB 040.doc ukázka výstupního textu PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (25.01.2022)
Kurz navazuje na předmět JLB 039, je zaměřen na všeobecné rozšíření jazykových znalostí s důrazem na slovní zásobu humanitně-vědních oborů. Je určen studentům bakalářského a magisterského studia všech zaměření, kteří ovládají ruský jazyk na středně pokročilé úrovni, tj. prvních 17 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (31.01.2018)

Dosažení úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce, viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.02.2024)

Povinná literatura:

Nekolová, V. - Camutaliová, I. - Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky, Leda, Praha 2017 nebo starší vydání.

aktuální společenskovědné články z kurzu


Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň A a B


-----------------------

Všeobecné vyhledávače:

www.rambler.ru

http://www.google.com/intl/ru/

 

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://translit.ru/

---------------------

Zpravodajské servery:

https://tass.ru/

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.kommersant.ru 

https://meduza.io/

www.ng.ru

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------


Oficiální vládní server:

http://gov.ru/


Ústava RF:

http://www.constitution.ru/


-----------------------


Rozhlasové stanice na síti:

https://smotrim.ru/radiorus


BBC rusky: https://www.bbc.com/russian
Svobodná Evropa rusky: https://www.svoboda.org/
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/


-----------------------

Jazykový portál, e-learning:

www.gramota.ru 

- interaktivní cvičení, jazyková poradna, vyhledávání slov v normativních slovnících

 

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

 

výukový program: 

http://www.russianlessons.net

od základů po středně pokročilou znalost

https://www.russianwithmax.com/

--------------------------------

Jazykový korpus:
http://ruscorpora.ru/search-main.html

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (26.01.2023)

Drilová cvičení, dialogy, překlady, četba, reprodukce, vyjádření vlastního názoru.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.02.2024)

Podmínky k získání klasifikovaného zápočtu: 

1) Před psaním testu je třeba odevzdat pracovní listy s ručně sepsanou stručnou reprodukcí obsahu textů přečtených v seminářích (5 a více vět) a jeden půlstránkový komentář k jednomu z nich. 

2) Písemný test
Test ověřuje orientaci v neznámém společenskovědním textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, bezpečnou znalost probrané mluvnické a lexikální látky.
Ukázku testu najdete v souborech na této stránce.

Klasifikuje se práce v hodině, individuální pokrok a úspěšnost v závěrečném testu.

Klasifikační stupnice:

(výtečně) = 91 % a více (vynikající výkon pouze s drobnými chybami) (velmi dobře) = 81-90 % (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami) (dobře) = 71-80 % (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb) D (uspokojivě) = 61-70 % (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky) (dostatečně) = 51-60 % (výkon splňuje minimální požadavky) (nedostatečně) = 0-50 % (je zapotřebí značné množství další práce)

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.02.2024)

V prvních 60 minutách se pracuje s učebnicí (lekce 19.-22.), ve druhé půli s aktuálními texty na společenskovědní témata. (V akademickém roce 2022/2023 se v LS probírala francouzská sí´t Auchan v Rusku, nová koncepce zahraniční politiky, Simoňjanová versus Kazanskij, AI a obhajoba diplomové práce, elektrické koloběžky a vodíkové autobusy, Ilja Jašin u soudu aj.) 

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (25.01.2022)

Znalosti v rozsahu prvních 17 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky, tj. zhruba úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz ruština na https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK