PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ruština odborná I - nižší - JLB039
Anglický název: Specialised Russian I - lower levels
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~mistrova/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Je prerekvizitou pro: JLB040
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Babiš junior a senior_39.docx 8) text z hodiny 19. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout dialogy v restauraci.docx doplňkový konverzační materiál z hodin 1. a 8. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Gallego_39.docx 1) text z hodiny 1. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Kdo co hledá na internetu_39.docx 12) text z hodiny 17. 12. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout konflikt v Kerčském průlivu_39.docx 11) text z hodiny 10. 12. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout konvenční, hybridní a jaderná válka_39.docx 6) text z hodiny 5. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Krym a Včelka Mája_39.docx 3) text z hodiny 15. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout lekce historické paměti_39.docx 4) text z hodiny 22. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Proč emigrovat_39.docx ukázka stupně obtížnosti textů z loňského roku PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Putinovi svědci_39.docx 2) text z hodiny 8. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Rusko-turecký proud_39.docx 9) text z hodiny 27. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Trump - StB- KGB_39.docx 7) cvičení z hodiny 12. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ukázka testu z JLB039.doc ukázka výstupního testu PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout úvěry a nemožnost vycestovat_39.docx 5) text z hodiny 29. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout zakázaní hudebníci dříve a dnes_39.docx 10) texty z hodiny 3. 12. PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (22.09.2015)
Kurz je zaměřen na všeobecné rozšíření jazykových znalostí s důrazem na slovní zásobu humanitně vědních oborů. Je určen studentům bakalářského a magisterského studia všech zaměření, kteří ovládají ruský jazyk na středně pokročilé úrovni, tj. prvních 17 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (13.09.2013)

Výrazné zlepšení úrovně A2 a přechod k B1 podle Evropského referenčního rámce, viz http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html. 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (11.09.2017)

Povinná literatura:

Nekolová, V. - Camutaliová, I. - Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky, Leda, Praha 2017 nebo starší vydání.

aktuální společenskovědné články z kurzu


Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň A a B


-----------------------


Všeobecné vyhledávače:

yandex.ru


www.rambler.ru


http://www.google.com/intl/ru/

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://mujweb.cz/kamenikp/ruzne/azbuka.htm

http://translit.net/

http://translit.ru/

http://www.volny.cz/kamenikp/ruzne/azbuka.htm

---------------------

Zpravodajské servery:

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.ng.ru

www.kommersant.ru 

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------


Oficiální vládní server:

http://gov.ru/


Ústava RF:

http://www.constitution.ru/


-----------------------


Rozhlasové stanice na síti:

http://www.echomsk.ru/
www.radiorus.ru
www.radiomayak.ru
BBC rusky: www.bbc.co.uk
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/


-----------------------

Jazykový portál, e-learning:

www.gramota.ru 

- interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu

 

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

 

výukový program: 


http://www.russianlessons.net 
od základů po středně pokročilou znalost

 

portál pro rodilé mluvčí:

http://www.examen.ru/add/tests/Russia

směs otázek i jednotlivosti

 

http://ege.yandex.ru/russian

státní maturita

--------------------------------

Jazykový korpus:
http://ruscorpora.ru/search-main.html

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (02.09.2011)

Drilová cvičení, dialogy, překlady, četba, reprodukce, vyjádření vlastního názoru.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (13.01.2014)

Podmínky k získání zápočtu:

1) Před psaním testu je třeba odevzdat ručně sepsanou stručnou reprodukci obsahu textů přečtených v seminářích (5 a více vět) a jeden půlstránkový komentář k jednomu z nich.

2) Písemný test


Test ověřuje orientaci v neznámém společenskovědním textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, bezpečnou znalost probrané mluvnické a lexikální látky.
Test trvá 60 minut, k udělení zápočtu je třeba získat min. 65% ze 60 bodů.
  

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (08.09.2018)

V prvních 60 minutách se pracuje s učebnicí (lekce 18.-20.), ve druhé půli s aktuálními texty na společenskovědní témata (v akademickém roce 2017/18 např: emigrační záměry ruské populace v různých věkových kategoriích, postsovětské republiky v programu EU Východní partnerství, dialog ruského a evropského divadla, Putinova konkurentka v prezidentských volbách, pronásledování politických oponentů).


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (24.09.2018)

Znalosti v rozsahu prvních 17 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky, tj. zhruba úroveň A2 - počátek B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz ruština na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html. 

 

 

Ukázka vstupního testu:

 

Přeložte do ruštiny (celkem 15 - 20 vět).

Obvykle studuji v noci.

V létě jsme jezdili po evropských městech.

........................

Práce s textem:                                                                                                    

1)      Vyjádřete česky  stručně (5-6 vět) obsah textu.                                             

2)      Čtvrtý nebo pátý odstavec přeložte. Neznámé výrazy se pokuste odhadnout, případně vytečkujte.                                                                                       

3)      Připojte alespoň třívětý komentář.                                                                

 

Обращение журналистов к Президенту РФ Дмитрию Медведеву

06/11/2010

(1) Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

(2) Вечером 5 ноября в Москве был зверски избит наш коллега, журналист Олег Кашин.

(3) Со дня убийства Владислава Листьева прошло 15 лет. Анна Политковская была убита четыре года назад. Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов изувечен zmrzačen в ноябре позапрошлого года.

(4) Эти преступления не раскрыты до сих пор. Выходит, что журналист в России - мишень terč легкая, эффектная и совершенно безопасная. Но журналистика - это еще и индикатор состояния общества. Требуя защиты журналистов, мы говорим не только о своем цехе. Необходимо защитить и наших читателей. Право журналиста нормально исполнять свои обязанности и не чувствовать страха за свою жизнь - это право общества говорить и быть услышанным.

(5) Поэтому необходимо, чтобы расследование дела Олега Кашина было доведено до конца. Виновники должны быть названы и наказаны. Необходимо довести до конца расследования по делам Политковской и Бекетова. Мы просим приложить усилия для того, чтобы заработала 144-я статья УК о наказании за воспрепятствование maření законной профессиональной деятельности журналистов. Только в этом году в России были убиты 8, совершены нападения на 40 представителей прессы.

(6) Журналист в России наконец должен быть защищен. Власть несет прямую ответственность за безопасность работы СМИ в стране.

 

Termín vstupního testu: během 2. hodiny v semestru, v pondělí 8. října 2018.

Předtermín: ve čtvrtek 27. září od 10 hodin v učebně 115.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK