PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Italština pro sociální vědy II - JLB038
Anglický název: Italian for Social Sciences II
Český název: Italština pro sociální vědy II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB037
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)
Kurz navazuje na předmět Italština pro sociální vědy I JLB 037, jehož absolvování je prerekvizitou k zapsání do předmětu Italština II JLB038, a je určen studentům všech oborů FSV UK. Navazuje na úroveň italštiny získanou v předchozím semestru a náplní bude nejen opakování a nabytí nových znalostí gramatických struktur, ale také rozšíření slovní zásoby pro potřeby užití jazyka v běžných komunikačních situacích.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)

Na kurzu Italština II budeme mít tyto cíle:

1) správně vyslovovat a hovořit italsky

2) fixovat gramatické struktury a rozšiřovat italskou slovní zásobu

3) porozumět mluvenému projevu (zprávy, filmy, hudba)

4) zlepšovat písemný projev i porozumění psanému textu

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)

Vyučující poskytne studentům všechny materiály. Materiály budou dostupné na Google Drive a bude potřeba je strukturovaně a systematicky využívat. V probíraných tématech budeme vycházet z učebnice Italština pro samouky a věčné začátečníky jako v předchozím semestru. 

Jako další zdroje je možné použít následující materiály:

Italština https://www.leda.cz/Titul-detailni-info.php?i=375

Nuovo progetto italiano 2 https://www.knihydobrovsky.cz/nuovo-progetto-italiano-2-libro-dello-studente-cd-rom-616666

Nuovo contatto B2: https://www.loescher.it/imparosulweb/9788858308660/nuovo-contatto

Dále:

https://learnamo.com/corso-intermedio-italiano/

http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/ (materiály na úrovni B1)

 Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)

V kurzu budeme pracovat s autentickými materiály - hojně budeme využívat internetové zdroje. Dále budeme využívat metod kooperativní výuky. Zaměříme se ale také na "neinteraktivní" práci (četba úryvků knih a článků).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)

Podmínky k získání zkoušky:

- Závěrečná ústní zkouška: 50b (rozhovor na zvolené téma, vysvětlení gramatického jevu)

- Krátká prezentace zvoleného tématu během semetru: 20b

- včasné odevzdávání domácích prací: 30b (10x3b)

 


Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A

A - outstanding performance with only minor errors, B - above the average standard but with some errors, C - generally sound work with a number of notable errors, D - fair but with significant shortcomings, E - performance meets the minimum criteria, F - fail – considerable further work is required

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)

Zdokonalování gramatických struktur probraných v minulém semestru. 

Nová gramatika: konjunktiv, podmínková souvětí.

Témata: zdravý životní styl, nakupování, kultura, ekologie, politika, aktuální dění + témata potřebná pro studenty - na přání :-)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro posluchače zapsané do kurzu Italština II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)

Úroveň B1 podle ERR a absolvování předmětu Italština pro sociální vědy I JLB038. Studenti, kteří kurz neabsolvovali, se mohou emailem obrátit na vyučující s žádostí o ověření znalostí jiným způsobem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK