PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Italština pro sociální vědy I - JLB037
Anglický název: Italian for Social Sciences I
Český název: Italština pro sociální vědy I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB038
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)
Kurz Italština pro sociální vědy I je určen studentům bakalářského i magisterského studia a vyžaduje vstupní úroveň italštiny alespoň B1-, jedná se o kurz, který se dříve nazýval Italština I.

Před tímto kurzem je vhodné absolvovat kurzy na začátečnické a mírně pokročilé úrovni. Kurz Italština pro sociální vědy I je kurz na pokročilejší úrovni. Tematicky navazuje na kurz Italština pro mírně pokročilé I, II (od ak. roku 2023/2024 přejmenován na Základy italského jazyka III, IV).

Kurz je koncipován tak, aby si v něm studenti prohloubili své znalosti italštiny a byli schopni v italštině s jistotou komunikovat v běžných denních situacích, ale aby se nebáli ani složitějších témat.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)

Cílem předmětu je podpořit studenty v práci s autentickými materiály v italštině a usnadnit jim přístup k audiovizuálním zdrojům, díky nimž se mohou v italštině rychleji zlepšovat. Není nicméně opomínána psaná forma jazyka. Důraz je také kladen na správnost mluveného projevu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)

Materiály studentům bude rozdávat vyučující, budou také k dispozici na Google Drive. Od studenta se vyžaduje autonomní a systematická práce s těmito materiály.

Vhodnou učebnicí k samostudiu je Italština pro samouky a věčné začátečníky: https://www.albatrosmedia.cz/tituly/63810846/italstina-pro-samouky-a-vecne-zacatecniky/?gclid=Cj0KCQjwmouZBhDSARIsALYcouraRVxHZ1dcWc23k5_RgkKpa9JWRkuG8DDGZT-DOiwHj9Mob6ass-0aAlVxEALw_wcB

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)

Výuka bude probíhat hlavně interaktivní formou, budeme pracovat ale i na pasivní znalosti jazyka (porozumění textu atp.). Velká část seminářů bude věnována práci ve skupinkách.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)

Aktivní účast na seminářích, včasné odevzdání samostatných prací, test na konci semestru s min. 65% správností.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)

 V kurzu se budeme zabývat tématy na jazykové úrovni B1.  Tématy budou např.  proměňující se společnost, moderní technologie a jejich využití, studentský život doma a v zahraničí, plány do budoucna, ekologie, atp.

V kurzu zopakujeme: člen neurčitý a určitý, tvoření množného čísla, předložky, minulý čas složený a imperfektum, shodu podmětu a předmětu s příčestím minulým, přivlastňovací zájmena; lekce 20 - 23.

V kurzu probereme gramatické jevy z lekcí 24 - 29 ze zmíněné učebnice Italština pro samouky a věčné začátečníky: https://www.albatrosmedia.cz/tituly/63810846/italstina-pro-samouky-a-vecne-zacatecniky/?gclid=Cj0KCQjwmouZBhDSARIsALYcouraRVxHZ1dcWc23k5_RgkKpa9JWRkuG8DDGZT-DOiwHj9Mob6ass-0aAlVxEALw_wcB

Témata:

Dal medico

Lo sport

Ieri, oggi e domani

Pratiche burocratiche

Grandi stilisti italiani

Lo stile di vita.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)

Úroveň B1-

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK