PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Italština II - JLB038
Anglický název: Italian II
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2011 do 2014
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~bahnikova
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Alena Bahníková
Vyučující: PhDr. Alena Bahníková
Prerekvizity : JLB037
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (15.02.2016)

Kurz je určen pro posluchače bakalářského i magisterského studia,
je zaměřen na rozšíření znalostí obecného jazyka, zpřesnění gramatických struktur, rozvinutí komunikačních schopností a obohacení slovní zásoby.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (08.04.2008)

Dosažení úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (08.05.2017)

Povinná literatura:
Janešová: Italština pro samouky, Leda  2014 (5.vydání) 
 
Doporučená literatura:
Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština, Leda 2001
Hamplová: Stručná mluvnice italštiny, Academia 1995
Rosendorfský: Italsko-český slovník, Leda 2001
Rosendorfský: Česko-italský slovník, SPN 1988
Janešová, Polverari: Italsko-český a česko-italský slovník, Leda 2006
Italsko-český slovník, Finder Olomouc, 2001
 
Latino, Muscolino: Una grammatica italiana per tutti, vol I. A1-A2, Edilingua 2005

Latino, Muscolino: Una grammatica italiana per tutti, vol II. B1-B2, Edilingua 2005

www.scudit.net
www. ladante.it
www.oneworlditaliano.com

www.virgilio.itMetody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (07.04.2008)

Seminář + cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (31.03.2011)

Klasifikovaný zápočet:
I. písemná část: gramatický test v rozsahu 100 bodů - ověření znalostí gramatiky a lexika: cvičení "scelta multipla", doplňovací cvičení, kontextové doplňování; překlad it.-č. (slovní zásoba aktualit - zdroj:ANSA);
trvání testu: 60 - 75 min. - nutná 70% úspěšnost
II. ústní část: schopnost komunikovat v běžných situacích a pohovořit na běžná témata
Ukázky testu na http://samba.fsv.cuni.cz/~bahnikova

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (31.01.2017)

Náplň kurzu:
- Gramatika:
řadové číslovky,
konjunktivy (presente, passato, imperfetto, trapassato),
souslednost časová,
parataxe a hypotaxe (spojky, použití slovesných tvarů ve vedlejších větách) - v rozsahu lekcí 20-32 Italštiny pro samouky
- Tématické okruhy:
sport,
ekologie,
věda,
doprava,
Itálie (základní reálie)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro posluchače zapsané do kurzu Italština II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (15.02.2016)

Úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK