PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Italština odborná II - JLB024
Anglický název: Specialised Italian II
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2011 do 2014
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~bahnikova
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Alena Bahníková
Vyučující: PhDr. Alena Bahníková
Prerekvizity : JLB023
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (30.10.2008)

Kurz je určen pro posluchače bakalářského i magisterského studia, je zaměřen na práci s odbornými politologickými, ekonomickými, sociologickými a žurnalistickými texty a gramatickou a lexikální specifiku odborného jazyka.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (08.04.2008)

Dosažení úrovně C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (05.05.2017)

Povinná literatura:
Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština, Leda 2001 nebo
Janešová: Italština pro samouky, Leda 1998
Bahníková: Letture politologiche, FSV UK Praha 1996
Pospíšilová, Sládková, Avviamento alla lettura di testi economici, VŠE Praha 1994
Bahníková, L´italiano della sociologia - letture sociologiche, Karolinum 1996

Doporučená literatura:
Hamplová, Stručná mluvnice italštiny, Academia 1995
Del Pont, Pospíšilová, Sládková, Dall´economia "neorealista" al "made in Italy", VŠE 1996
noviny (La Repubblica, La Stampa, Corriere della sera)

Latino, Muscolino: Una grammatica italiana per tutti, vol I. A1-A2, Edilingua 2005

Latino, Muscolino: Una grammatica italiana per tutti, vol II. B1-B2, Edilingua 2005

www.virgilio.it
www.ansa.it
www.lastampa.it
www.corriere.it
www.repubblica.it
www.scudit.net
www.ladante.it
www.oneworlditaliano.com

 

 Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (07.04.2008)

Seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (09.09.2014)

Zkouška:
I. písemná část
1. gramatický test v rozsahu 100 bodů k ověření znalosti gramatických struktur a lexika, kontextové doplňování
2. práce s neznámým odborným textem: résumé + překlad několika vybraných vět
doba trvání testu: 70 - 90 min.
nutná 70% úspěšnost

II. ústní část: porozumět odbornému textu a umět o něm pohovořit

Ukázky testu na http://samba.fsv.cuni.cz/~bahnikova

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (15.02.2016)

Tématické okruhy:
1. Aktuální politické události Itálie
2. Politické strany
3. Volební systémy
4. Mezinárodní vztahy
5. Zahraniční politika
(podle skript Letture politologiche)
6. Kulturní, ekonomické a sociální aktuality Itálie
7. Turismus
8. Mezinárodní organizace
(skripta Avviamento alla lettura di testi economici)
9. Sociální interakce
10.Sociologické pojetí kultury
(skripta Letture sociologiche)

Gramatická specifika:
-parataxe a hypotaxe
-implicitní a explicitné konstrukce
-stylistické problémy (např. synonymické a opisné vyjadřování)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro posluchače zapsané v kurzu Italština odborná I.
Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bahníková (15.02.2016)

Úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK