PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Italština odborná I - JLB023
Anglický název: Specialised Italian I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: italština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB024
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)
Kurz Italština odborná I je určen studentům bakalářského i magisterského studia a vyžaduje vstupní úroveň italštiny alespoň B2-.
Výuka v kurzu je koncipována tak, aby studentům poskytla nejen upevnění jazykových kompetencí, ale i vhled do současného dění v Itálii, a to jak v kulturně-sociální oblasti, tak i politické.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)

Cílem předmětu je především rozšířit komunikační schopnosti studenta tak, aby se pro něj stalo přirozené v italštině hovořit či psát na složitější společenská témata a zároveň rozumět mluvené a i písemné formě odbornější italštiny.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (15.09.2022)
Materiály studentům bude rozdávat vyučující, budou také k dispozici na Google Disk. Od studenta se vyžaduje autonomní a systematická práce s těmito materiály.
Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)

V kurzu se pracuje interaktivní formou a vyžaduje se také autonomní schopnost učení u každého jednotlivce. Bez domácí přípravy není aktivní účast na seminářích možná. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)
Aktivní účast na semináři, ústní vstup na zvolené téma ze studovaného oboru během semestru, test na konci semestru s min. 65% správností. 
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)

Výuka v kurzu probíhá v podobě tzv. projektových bloků, ty jsou zaměřeny na témata, která aktuálně rezonují italskou společností.

Kurz se zaměřuje také na upevnění gramatických struktur a jejich aktivní správné používání.


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro posluchače zapsané v kurzu Italština odborná I.
Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (11.09.2023)

Úroveň B2-.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK