PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Francouzština odborná I - JLB019
Anglický název: Specialised French I
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 40 (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JLB020
Soubory Komentář
stáhnout Cours JLB019.20., exemple du test final.doc ukázka závěrečného testu
stáhnout Le cours de français JLB 019, infos.doc vstupní informace
stáhnout Le test de positionnement pour le fr. de spécialité, exemple.doc vstupní test, ukázka typů cvičení
stáhnout Présentation en francais.doc jak připravit prezentaci ve francouzštině
stáhnout Résultats du test du français spécialisé JLB019.17.docx výsledky vstupního testu
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (11.09.2017)

Kurz je určen studentům, kteří dosáhli minimálně úrovně B1+/B2 a kteří si chtějí prohloubit a rozšířit svoje znalosti francouzštiny v souvislosti se svými obory.Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (11.09.2017)

Cílem tohoto kurzu je prohloubení, upevnění a rozšíření znalostí ve vztahu ke studovaným oborům frekventantů. 

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (11.09.2017)


Literatura:

 

Pro práci v hodině je vhodné mít kapesní slovník nebo mobil či notebook s připojením na internet

 

Na stránkách KJP najdete internetové odkazy pro výuku přes internet

 

slovníky:

Dictionnaire Le Robert

Velký francouzsko-český slovník, Academia 1992

Česko-francouzský slovník, SPN 1987

Velký slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Lingea 2007

Praktický slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Leda 1998

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník, KPS Fragment

 

Učebnice a gramatiky:

Nouvelle Grammaire du Français, Hachette, 2004

Le Petit Grevisse, De Boeck 2009

Grammaire progressive du francais, Cle international 2003

Francouzská mluvnice, Hendrich, Radina, Tláskal, Fraus 2001

 

Les 500 exercices de grammaire B2, Hachette 2007

L´Exercisier, PUG 2005

 

Guide de communication en français, Didier 2014

Réseaux dans la civilisation française et francophone B1/B2, ELI 2010

Réussir ses études d´économie-gestion en français, PUG 2014

Le Nouvel Édito, Didier, Paris 2010

L´Administration.com, CLE international 2005

 

Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire et avancé 1999, Cle International

 

další:

Guide de la vie quotidienne (François Chauve, Jacques Huguenin ; France Loisir 2002)  La recherche de job Florence Le Bras (Marabout, 2007)
Français - Guide pratique de la communication Chamberlain, Steele (Didier, 1991)
Le petit livre du français correct Jean-Joseph Julaud (First Editions, 2005)
Guide de la vie quotidienne 1 et 2 Chauvet, Huguenin (France Loisirs, 2002) 
Une année en France Catherine Descayrac (CLE international, 2004)
La France d'aujourd'hui - Civilisation Nelly Mauchamp (CLE international, 2001)
L'histoire de France pour les nuls Jean-Joseph Julaud (First Editions 2005)
Les 100 personnages du XXe siecle Franck Jamet (France Loisirs, 1999) 
Constitution de la République française Texte intégral, 2006
Les institution de la France (Ve République) Gunten, Martin, Niogret (Nathan, 2006) 
50 ans de la vie politique française Bruno Perreau (E.J.L., 2007) 
La vie politique (enfin) expliquée aux paresseuses Fréderic Bosc (Marabout, 2007) 
Civilisation progressive du français avec 400 activités Ross Steele (CLE international, 2004)
Tests d'évaluation - Civilisation progressive du français Ross Steele (CLE international, 2004)
Vocabulaire, 350 exercices, Niveau moyen Watcyn-Jones, Prouillac (Hachette, 1995) 
Dictionnaire des expressions nées de l'histoire (Gilles Henry ; Librairie Jules Tallandier, 1992) a další

 

+ doplňkové texty poskytnuté vyučujícím

adresy renomovaných fr. pedagogických nakladatelství: www.cle-inter.com, www.fle.hachette-livre.fr, www.hatierint.fr, www.pug.fr

Ve Štěpánské 35 naleznete Francouzský institut s knihkupectvím a mediátékou (kurzy, divadelní a hudební představení, kino, přednášky atp.)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Francouzština I JLB019. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

 

 

 
 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (11.09.2017)

V kurzech budou probírána témata související se studijními obory frekventantů na základě autentických materiálů, jako jsou texty, nahrávky a videozáznamy. Studenti budou pracovat ve dvojicích nebo menších skupinách a pak výsledky své práce prezentovat ostatním. Důraz bude kladen na procvičování porozumění a na vlastní produkci.
 
 
 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (11.09.2017)

 Pravidelná účast je povinná.

 

K získání zápočtu za ZS je třeba:

pravidelná docházka (80%, povoleny max. 3 absence)

aktivní účast v hodinách

krátká prezentace (francouzská aktualita),  5 minut (ne víc!), k odevzdání stručný fiche de présentation (název a téma prezentace, klíčová slova, reference) ve vytištěné podobě

úspěšně (min. na 65%) napsané průběžné testy a práce v průběhu ZS, (z důvodů organizace výuky lze psát pouze v 1 stanovený termín) nebo závěrečný gramaticko-lexikální test (60 minut, minimálně na 65%)

Testuje a zkouší se výhradně látka probíraná v kurzech. Proto je nutné průběžně si stahovat všechny materiály (viz soubory zde) a systematicky si je uspořádávat.

V případě zájmu o individuální plán je třeba domluvit se ústně s vyučujícícm hned na začátku  (!) ZS na všech podmínkách.

Materiály budou pravidelně vyvěšovány zde v sylabu / viz soubory/

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (04.10.2017)

Tematické okruhy:
 
L´INFORMATION DANS LES MEDIAS

LA FRANCE EN ACTUALITÉ

LES DROITS DE L´HOMME ET LA CAUSE HUMANITAIRE

 

 

 

Gramatické okruhy:

LES PRONOMS RELATIFS ET LA MISE EN RELIEF

LES CONNECTEURS

L´EXPRESSION DE LA CAUSE ET DE LA CONSEQUENCE

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (11.09.2017)

Kurz je určen studentům, kteří dosáhli minimálně úrovně B1+/B2 (středně a velmi pokročilí).

Podmínkou k zápisu do kurzu je úspěšné absolvování vstupního testu (ukázku najdete zde v "souborech"). 

Test se bude psát pouze první den výuky, tj. 5. 10. 2017 v Jinonicích v místnosti 3017, ve 14:00, v 15:00 a v 16:00 hod. Na zvolený termín se nemusíte zapisovat. Více info na stránkách KJP v aktualitách.

Jiný, dodatečný termín již nebude z důvodů organizace výuky vypisován. Teprve po úspěšném absolvování testu se můžete do kurzu zapsat.


Le cours est destiné aux étudiants du niveau B1+/B2 au minimum (intermédiaires et avancés). Pour être reçu, il faut réussir le test de positionnement.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK