PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Francouzština odborná I - JLB019
Anglický název: Specialised French I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: JLB020
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Cours JLB019.20., exemple du test final.doc ukázka závěrečného testu PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
stáhnout Le cours JLB 019, infos.doc vstupní informace PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
stáhnout Le test d´entrée, exemple.doc ukázka vstupního testu PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (05.09.2019)
Kurz je určen studentům, kteří dosáhli minimálně úrovně B1+/B2 a kteří si chtějí prohloubit a rozšířit svoje znalosti francouzštiny v souvislosti se svými obory.Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (01.09.2019)

Cílem tohoto kurzu je prohloubení, upevnění a rozšíření jazykových znalostí ve vztahu ke studovaným oborům frekventantů. 

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (01.09.2019)


Literatura:

 

Pro práci v hodině je vhodné mít kapesní slovník nebo mobil či notebook s připojením na internet

 

Na stránkách CJP najdete internetové odkazy pro výuku přes internet

 

slovníky:

Dictionnaire Le Robert

Velký francouzsko-český slovník, Academia 

Česko-francouzský slovník, SPN 

Velký slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Lingea

Praktický slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Leda 

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník, KPS Fragment

 

Učebnice a gramatiky:

Nouvelle Grammaire du Français, Hachette, 

Le Petit Grevisse, De Boeck 

Grammaire progressive du francais, Cle international 

Francouzská mluvnice, Hendrich, Radina, Tláskal, Fraus 

Les 500 exercices de grammaire B2, Hachette 

L´Exercisier, PUG 

Guide de communication en français, Didier 

Réussir ses études d´économie-gestion en français, PUG 

Le Nouvel Édito, Didier, Paris 

L´Administration.com, CLE international 

 Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire et avancé 1999, Cle International

 

 magazine BIEN-DIRE

+ doplňkové materiály poskytnuté vyučujícím

adresy renomovaných fr. pedagogických nakladatelství: www.cle-inter.com, www.fle.hachette-livre.fr, www.hatierint.fr, www.pug.fr

Ve Štěpánské 35 naleznete Francouzský institut s knihkupectvím a mediátékou (kurzy, divadelní a hudební představení, kino, přednášky atp.)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Francouzština I JLB019. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

 

 

 
 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (01.09.2019)

V kurzech budou probírána témata související se studijními obory frekventantů na základě autentických materiálů, jako jsou texty, nahrávky a videozáznamy. Studenti budou pracovat v menších skupinách a pak výsledky své práce prezentovat ostatním. Důraz bude kladen na práci s textem, na porozumění i na vlastní produkci.
 
 
 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (05.09.2019)

 Pravidelná účast je povinná.

 

K získání zápočtu za ZS je třeba:

pravidelná docházka (80%, povoleny max. 3 absence)

aktivní účast v hodinách

résumé krátkého publicistického textu (pouze francouzské zdroje)

úspěšně (min. na 65%) napsané průběžné testy a práce v průběhu ZS, (z důvodů organizace výuky lze psát pouze v 1 stanovený termín) nebo závěrečný gramaticko-lexikální test (60 minut, minimálně na 65%)

Testuje a zkouší se výhradně látka probíraná v kurzech. Proto je nutné průběžně si stahovat všechny materiály (viz soubory zde) a systematicky si je uspořádávat.

V případě zájmu o individuální plán je třeba domluvit se ústně s vyučujícícm hned na začátku  (!) ZS na všech podmínkách.

Materiály budou pravidelně vyvěšovány zde v sylabu / viz soubory/

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (24.10.2019)

Tematické okruhy:

LA FRANCE EN ACTUALITE - comprendre le JT et le court reportage

INTERNET ET LIBERTÉ

LA QUESTION DE SOCIETE - SUR CE QUOI ON FAIT LE DÉBAT EN SOCIETE FRANÇAISE

Gramaticko-lexikální okruhy:

LES PRONOMS RELATIFS ET LA MISE EN RELIEF

LE SUBJONCTIF PASSÉ ET PRÉSENT

L´EXPRESSION DE L´OPPOSITION

LES NOMINALISATIONS à la base adjective et à la base verbale

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (25.09.2019)

Kurz je určen studentům, kteří dosáhli minimálně úrovně B1+/B2 (středně a velmi pokročilí), studentům s certikátem úrovně C1 podle ERR může být kurz uznán.

Podmínkou k zápisu do kurzu je úspěšné absolvování vstupního testu (ukázku najdete zde v "souborech"). 

Test se bude psát pouze první den výuky, tj. 3. 10. 2019 v Jinonicích v místnosti 3017, ve 14:00, v 15:00 a v 16:00 hod. Na zvolený termín se nemusíte zapisovat.

Jiný, dodatečný termín již nebude z důvodů organizace výuky vypisován (v případě závažného důvodu mě kontaktujte předem na adrese lada.bosakova@fsv.cuni.cz, abychom mohli domluvit dřívější termín). Teprve po úspěšném absolvování testu se můžete do kurzu zapsat.


Le cours est destiné aux étudiants du niveau B1+/B2 au minimum (intermédiaires et avancés). Pour être reçu, il faut réussir le test de positionnement.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK