PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Němčina pro ekonomy - pokročilí I - JLB017
Anglický název: German for Economics upper-intermediate I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Vyučující: Ing. Regina Faltýnová
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB018
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (05.09.2021)
Kurz je určen především posluchačům bakalářského i magisterského studia ekonomie s velmi dobrou znalostí němčiny. Je zaměřen na rozšíření slovní zásoby - obecného jazyka, ale především v oblasti hospodářské němčiny, na rozvoj komunikačních schopností, na opakování, zdokonalení, popř. rozšíření gramatiky.
Kurs je vhodný pro studenty, kteří se chtějí učit rozumět psanému i slyšenému slovu v originálních, neupravených ekonomických textech. Návazný kurs pro úspěšné absolventy kurzu němčina pro ekonomy pro středně pokročilé I.,II.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (05.09.2021)

Orientace v psaných odborných textech, zdokonalování porozumění mluvenému slovu (aktuální odborné komentáře a zprávy z oblasti hospodářské němčiny), zlepšení komunikačních dovedností i písemných formulací německých vět, rozšíření slovní zásoby na úrovni B2/C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyk. vzdělávání.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (05.09.2021)

Výukové materiály poskytnuté studentům v kurzu vycházejí z různých tištěných a internetových zdrojů a jsou sestavovány individuálně pro potřeby kurzu.

Učebnice:
R.Buhlmann, A.Fearns, E.Leimbacher: Wirtschaftsdeutsch von A-Z
H.Baběradová: Fachsprache Deutsch - Finanzen
M.Perlmann-Balme, S.Schwalb, D.Weers: em neu 2008, Abschlusskurs (Kursbuch)
J.Orth-Chambah, M.Perlmann-Balme, S.Schwalb: em neu 2008, Abschlusskurs (Arbeitsbuch)
Josef Wergen, Annette Wörner: Obchodní korespondence a komunikace

G. und D.Volgnandt: Exportwege neu 3


Noviny a časopisy, internetové zdroje:

FAZ, Die Welt, Die Zeit, Österreich Spiegel, Süddeutsche Zeitung, www.dw.com, www.spiegel.de, www.focus.deMateriály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Němčina pro ekonomy. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (05.09.2021)

Seminář s důrazem na partnerskou a skupinovou práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (17.09.2021)

Požadavky k zápočtu: 

- aktivní účast na hodinách (možné max. 2 absence) nebo ekvivalentní samostatně zpracovaná práce na zadané téma

- "Ekonomický deník"- písemné shrnutí ekonomických zpráv týdne v celkovém rozsahu cca 500 slov (max. 20% celkového hodnocení)

- jeden komplexní test ve zkouškovém období (slovní zásoba k probíraným tématům, gramatika a porozumění čtenému textu), který je koncipován na cca 60 bodů a trvá 1 hodinu. Pro úspěšné splnění zápočtu je třeba dosáhnout min.65% celkového hodnocení, a to v každé jeho části. Test mohou studenti opakovat 2x, čili mají celkem 3 pokusy. 

Získání zápočtu je podmínkou k zapsání do kurzu JLB 018.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (05.09.2021)

Plánovaná odborná témata:

1. Aktuelle Wirtschaftslage

2. Soziale Probleme (Armut, Migration, Obdachlosigkeit etc.)

3. Nachhaltige Wirtschaftspolitik

4. Umwelt

5. Globalisierung

6. Existenzgründung

 

Návrh gramatických témat:

Präpositionen (vor allem mit Genitiv)

Konjunktiv I und II

Trennbare und untrennbare Vorsilben

Funktionsverbgefüge

Rektion der Verben

Präfixverben

 

Odborná a gramatická témata mohou být pozměněna na základě přání a potřeb studentů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (05.09.2021)

Očekávaná vstupní jazyková úroveň: B1+/B2.

Zvládnuté gramatické struktury jazyka, porozumění náročnějšímu obecnému textu a jeho reprodukce, odpovídající slovní zásoba. Před zápisem do kurzu doporučuji samostatně absolvovat test jazykových znalostí (např. https://www.sprachschule-aktiv-muenchen.de/deutsch-einstufungstest/).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK