PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nová média - JKM010
Anglický název: New Media
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:8/0, Zk [HT]
Počet míst: 92 / neurčen (92)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Mgr. Miloš Hroch, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JJM335
Je neslučitelnost pro: JJM335
Je záměnnost pro: JJM335
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (22.02.2021)
Cílem kurzu je přiblížit široké spektrum změn, kterými prošla a stále prochází společnost v souvislosti s nástupem a následným rozmachem takzvaných nových (tj. digitálních) médií. Předmět se zabývá digitálními médii nejen ve smyslu technologických procesů a zařízení, které se používají při výběru, přenosu a příjmu informací, ale i ve smyslu společenských procesů. Představí základní teoretické pohledy na nová média, včetně sociologie vědy a techniky, kritické politické ekonomie, etnografie publik, studia algoritmů a software studies. Předmět dá studentům konceptuální výbavu a faktografický základ pro analýzu současných trendů v oblasti digitálních médií a jejich potenciálních dopadů na kulturu a společnost.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (16.02.2024)

1.     Blog post [A] na libovolné téma z oblastí souvisejících s tématy předmětu – publicistický text + 5 komentářů k postům kolegů. Rozsah 2-4 NS.

2.     Blog post [B], který je shrnutím aktuálního odborného článku z oblasti výzkumu nových médií + 5 komentářů k postům kolegů. Rozsah 3-5 NS.

3.     Online test z povinné četby s otevřenými otázkami. Koná se na stránce předmětu v Moodle.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (16.02.2024)

Seznam povinné literatury je v aktuální verzi studijní opory ZDE.

Literatura je ke stažení na stránce předmětu v Moodlu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (01.02.2023)

Plán na tento semestr je v aktuální verzi studijní opory ZDE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK