PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nová média a společnost - JJM335
Anglický název: New Media and Society
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:7/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (4)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Neslučitelnost : JKM010
Záměnnost : JKM010
Je neslučitelnost pro: JKM010
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (09.02.2021)
Toto je předmět končící akreditace. Studenti se budou řídit pravidly pro novější předmět Nová média (JKM010).

Cílem kurzu je přiblížit široké spektrum změn, kterými prošla a stále prochází společnost v souvislosti s nástupem a následným rozmachem takzvaných nových médií, přičemž takzvaná nová média jsou chápána ve smyslu nejen technologických procesů a zařízení, které se používají při výběru, přenosu a příjmu informací, ale i ve smyslu společenských procesů. Nabízí tři přednášky, které na sebe tematicky navazují.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (09.02.2021)

1.     Blog post [A] na libovolné téma z oblastí souvisejících s tématy předmětu – publicistický text + 3 komentáře k postům kolegů. Rozsah 2-4 NS.

2.     Blog post [B], který je shrnutím aktuálního odborného článku z oblasti výzkumu nových médií + 3 komentáře k postům kolegů. Rozsah 3-5 NS.

3.     Psaný test z povinné četby.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (09.02.2021)

Seznam povinné literatury je v aktuálním sylabu ZDE.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (26.03.2021)

Odkaz na MS Teams ZDE.

Aktuální plán semestru je v sylabu ZDE.

1. Úvod

2. Teorie mediální změny

3. Skryté historie nových médií

4. Vize a designové ideologie nových médií

5. Plaform governance

6. Algoritmická moc

7. Šiřitelná média, virální obsah

8. Skupinová polarizace na sociálních médiích

9. Materialita a environmentální dopad nových médií

10. AI, boti, automatizace a "falešný" (fake) obsah

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK