PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zpravodajské agentury a práce s agenturními informacemi - JKB091
Anglický název: New agencies and work with their datas
Zajišťuje: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 15 / 15 (15)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Mgr. Martina Vašíčková
Vyučující: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Mgr. Martina Vašíčková
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JJB019
Prerekvizity : JKB003
Je neslučitelnost pro: JJB019
Je záměnnost pro: JJB019
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (19.09.2023)
Předmět má studentům přiblížit smysl a fungování zpravodajské agentury, seznámit se zpravodajskými formáty, přiblížit práci se zpravodajskými zdroji a jejich ověřování. Přímo v ČTK se studenti seznámí se specifikami práce politického, ekonomického, zahraničního nebo sportovního agenturního zpravodaje a fotozpravodaje. Vedle teoretického výkladu bude výuka orientována především na praktické ukázky z aktuálního zpravodajství. S dotazy k předmětu se obracejte přímo na Mgr. Martinu Vašíčkovou, vedoucí Akademie ČTK: vasickova@ctk.cz.
Výuka bude probíhat v učebně Akademie ČTK, Opletalova 5, Praha 1.Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Vašíčková (19.09.2022)

Požadavky k zakončení předmětu:

1) zpracování cvičné zprávy ze zahraničního servisu ČTK

2) odevzdání zprávy vypracované na základě osobní účasti na vybrané události dle tematického zájmu studujících (akreditace přes ČTK). Natočení podcastu dle požadavků a pod vedením ČTK.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (19.09.2023)

Pořadí seminářů

Náplň semináře

Lektor

Termín

1.

Definování zpravodajských agentury, typologie tiskových agentur (veřejnoprávní, státní, soukromé). EANA, MINDS.

Jan Stejskal

 

5. 10.

2. 

Agenturní byznys. Jak drží agentura pohromadě, z čeho má peníze, za co musí platit a jak to celé funguje v ČTK jako agentuře univerzální, národní, veřejnoprávní.

Jiří Majstr

12.10.

3.

Tiskové agentury a ČTK 19. a 20 století.

Jan Stejskal

19.10.

4.

Přehled produkce a služeb ČTK, exkurze po vybraných pracovištích ČTK.

Petr Orálek

26.10.

5. 

Principy a řízení denního a týdenního zpravodajství. Zpravodajské formáty, struktura zprávy. Kodex ČTK. Zásady pro tvorbu zpravodajství („četkařská bible“)

Radka Marková

2.11.

6.

Seznámení s Infobankou ČTK – metadata, avíza, deníky, události a plány. MRS. Praktický úkol: vyhledávání podle zadání.

Jan Ptáček

9.11.

7.

Práce s otevřenými zdroji, archiv, internet, Profakta. Dokumentační redakce. Praktický úkol: vyhledávání podle zadání.

Pavel Lukáš

16.11.

8.

Sociální sítě jako zdroj informací, vystupování novinářů ČTK na sociálních sítích. AI a ČTK.

Zdeněk Veit

23.11.

9.

Mediální právo a právo v médiích.

Jiří Majstr

30.11.

10.

Zahraniční zpravodajství – práce se zahraničními zdroji, agenturní servisy (RTR, AP, AFP, EFE, DPA, APA, TASS…). Práce zahraničního zpravodaje ČTK. Praktická část: zpracování zprávy ze zahraničního servisu.

Jakub Dospiva

7.12.

11.

Fotozpravodajství, reportážní fotografie, fotoreportérovo desatero.

Jan Ždimera

14.12.

12.

Ukončení semestru, hodnocení

Martina Vašíčková

21.12.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK