PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Introductory Statistics - JEB142
Anglický název: Introductory Statistics
Český název: Introductory Statistics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 185 / 175 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Vyučující: Levan Bezhanishvili, M.Sc.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Hieu Nguyen Thi Hoang, M.A.
Dipl.-Ing. Mathieu Petit, B.Sc.
Mgr. Ing. Šarlota Smutná, M.Sc.
Třída: Kurzy pro CZV
Courses for incoming students
Neslučitelnost : JEB132
Je prerekvizitou pro: JEB157, JEB105
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Červinka, Ph.D. (25.01.2021)
Úvodní kurz teorie pravděpodobnosti a popisné statistiky, který slouží jako příprava pro kurz Statistics JEB105. Kurz je vyučován pouze v angličtině.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Michal Červinka, Ph.D. (20.02.2024)

Grading 2023/24:

Two homeworks: HW1 for 15% of the grade, HW2 for 10% of the grade (HW1 will be assigned on TBA; HW2 will be assigned on TBA)

Written test: 80-minute test for 60% of the grade.

Oral examination: 15% of the grade

Grading system based on percents of the grade:

  0-50   percents ... F ... insufficient (substantial extra work required)
51-60   percents ... E ... sufficient (satisfies minimum requirements)

61-70   percents ... D ... acceptable (with large number of major mistakes)
71-80   percents ... C ... good (solid with few major mistakes)
81-90   percents ... B ... very good (above average with some mistakes)
91-100 percents ... A ... excellent (with minor mistakes)

For a successful exam, it is additionally required to score at least 51% of the written test, i.e. obtain at least 30.5% of the grade or more from the written test.

For a successful exam, it is additionally required to score at least 51% of the pral examination, i.e. obtain at least 8% of the grade or more from the oral examination.

Exam dates:

just 2x in May, at least 2x in June, just 1x in September; exact dates TBA

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Červinka, Ph.D. (30.01.2022)

1. Úvod do matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti (Přednáška 1)

2. Popisné statistiky, grafické metody popisu datových souborů (Přednáška 2, 3)

3. Experimenty, náhodný prostor a náhodné jevy  (Přednáška 3, 4)

4. Definice a vlastnosti pravděpodobnosti (Přednáška 5)

5. Kombinatorika (Přednáška 6)

6. Podmíněné pravděpodobnosti a nezávislost jevů (Přednáška 7, 8)

7. Vzorkování, pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní výběry (Přednáška 9)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK