PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Data Analysis in R - JEB157
Anglický název: Data Analysis in R
Český název: Data Analysis in R
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Prerekvizity : JEB142
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK