PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Data Analysis in R - JEB157
Anglický název: Data Analysis in R
Český název: Data Analysis in R
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Vyučující: Anna Drahozalová
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JEB142
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (16.09.2022)
Úvodní kurz datové analytiky v prostředí R. Předmět uvádí do základního praktického programování v prostředí R, zahrnující datové struktury, práci s daty, grafické výstupy, základní statistiky, analýzu rozptylu, sílu testů, bootstrapping a komponentovou a faktorovou analýzu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (16.09.2022)

Cílem předmětu Data Analysis in R je poskytnout základnu pro analytickou práci s daty v komplementaritě s ostatními povinnými kurzy, jemnovitě Introductory Statistics, Statistics, Econometrics I a Econometrics II.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (16.09.2022)

Kabacoff, Robert I. (2015): R in Action (2E), Manning Publications, Shelter Island, NY

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (06.10.2023)

Please switch to the English version.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (06.10.2023)

Please switch to the English version.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (06.10.2023)

Please switch to the English version.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK