PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Econometrics I - JEB109
Anglický název: Econometrics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 130 / 130 (130)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.
Mgr. Martina Lušková
Hieu Nguyen Thi Hoang, M.A.
Mgr. Margarita Pavlova
Dipl.-Ing. Mathieu Petit, B.Sc.
Attila Sarkany
Třída: Kurzy pro CZV
Courses for incoming students
Prerekvizity : JEB105
Je prerekvizitou pro: JEB110
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D. (13.01.2024)
An introductory course in econometrics focusing on cross-sectional data analysis within the Ordinary Least Squares framework.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D. (13.01.2024)

Students will gain a comprehensive understanding of analyzing cross-sectional datasets using the OLS framework, constructing econometric models, and interpreting the results. This course will equip them with the necessary skills for future econometrics courses.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D. (12.02.2023)

Core textbook:
   Wooldridge, J. M. (2012). Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage Learning, 5th Ed., .pdf (6th Ed. from 2016 or 7th Ed. from 2018, e-book available, also possible).

Compare editions and pagination in Wooldridge_textbooks_contents.pdf.

Alternative (more advanced):
   Baltagi, B. H. (2021). Econometrics. Springer, 6th Ed. (e-book or .pdf available).
   Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis. Pearson Education, 8th Ed. (e-book 7th Global Ed. available).
   Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press, 2nd Ed. (e-book available).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D. (14.02.2023)

Strongly suggested courses:

Data Analysis in R (if you are completely new to R, review at least the recorded introductory lectures on R basicsData structuresData input, and Basic data management)

Mathematics I + II

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D. (18.02.2024)

JEB105 Statistics (mandatory course)

Please get in touch only with Jiri Kukacka, not Ladislav Kristoufek, for any information regarding the organization of the course.

IES students outgoing on Erasmus+ for the whole semester register for the seminar on Wednesdays from 15:30.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK