PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Účetnictví II - JEB047
Anglický název: Accounting II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 59 / 59 (59)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Irena Kemény
Vyučující: Ing. Irena Kemény
Prerekvizity : JEB046
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (15.10.2018)
xxx
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Irena Kemény (12.10.2018)

Zpracování dvou domácích úkolů, každý max. 3 body. Domácí úkoly i termíny jejich odevzdání budou zadány v průběhu výuky.

Závěrečný písemný test 30 otázek po 1 bodě (max. 30 bodů). Polovina testových otázek bude zaměřena na obecné účetní zásady, metody účtování, oceňování apod., polovina na zaúčtování konkrétních účetních případů.

 

Známkovací stupnice: 32-36 (A), 29-31 (B), 26-28 (C), 22-25 (D), 18-21 (E), 0-17 (F).

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (15.10.2018)

xxx

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK